LEGE nr. 218 din 24 noiembrie 2011pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 1992
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 6 decembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifică Protocolul privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 1992, ratificată prin Legea nr. 98/1992.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 24 noiembrie 2011.Nr. 218.PROTOCOL 14/06/2002