ORDIN nr. 1.483 din 24 octombrie 2011privind aprobarea Planului de acţiune pentru asigurarea securităţii transfuzionale faţă de riscul de transmitere posttransfuzională a infecţiei cu virusul West Nile la om
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 noiembrie 2011    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. R.L. 2.114/2011,având în vedere prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 4 lit. d) la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Planul de acţiune pentru asigurarea securităţii transfuzionale faţă de riscul de transmitere posttransfuzională a infecţiei cu virusul West Nile la om, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti, centrele de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, unităţile de transfuzie sanguină din cadrul unităţilor sanitare publice şi private vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauBucureşti, 24 octombrie 2011.Nr. 1.483.  +  AnexăPLAN 24/10/2011