ORDIN nr. 5.569 din 7 octombrie 2011pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 3 noiembrie 2011  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,în temeiul art. 42 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară.  +  Articolul 3Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 7 octombrie 2011.Nr. 5.569.  +  AnexăREGULAMENTprivind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă