ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 1 noiembrie 2011  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,în temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 7 octombrie 2011.Nr. 5.576.
   +  ANEXĂCRITERII GENERALEde acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat