ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 27 octombrie 2011    În baza prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, prevăzut în anexa care parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare" la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.689/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare, a Fişei-cadru a postului de profesor documentarist şi a Fişei-cadru de evaluare a profesorului documentarist, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008.  +  Articolul 3Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 7 octombrie 2011.Nr. 5.556.  +  AnexăREGULAMENT 07/10/2011