ORDIN nr. 438 din 18 iunie 2002 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman(actualizat până la data de 14 aprilie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 295 din 12 iulie 2002
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 438 din 18 iunie 2002
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 aprilie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 62 din 27 ianuarie 2004; ORDINUL nr. 154 din 3 martie 2005; ORDINUL nr. 692 din 23 aprilie 2007; ORDINUL nr. 1.347 din 3 august 2007; ORDINUL nr. 2.168 din 24 decembrie 2007; ORDINUL nr. 87 din 29 ianuarie 2008; ORDINUL nr. 1.744 din 17 octombrie 2008; ORDINUL nr. 192 din 19 februarie 2009; ORDINUL nr. 165 din 1 martie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 3.1. de la pct. 3 al art. I din anexa la ORDINUL nr. 154 din 3 martie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iunie 2005, denumirea aditivului "E 170 Carbonaţi de calciu" se modifică în cuprinsul prezentului ordin în "E 170 Carbonat de calciu."Ministrul sănătăţii şi familiei şi ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,în temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB/7.185/2002 şi Referatul de aprobare al Direcţiei de industrie alimentara, standarde, mărci şi licenţe nr. 150.062/2002,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de sănătate publică şi Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu Direcţia de industrie alimentara, standarde, mărci şi licenţe din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin abroga cap. IV art. 73-80 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de stat  +  AnexăNORMA 18/06/2002