ORDIN nr. 5.558 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 19 octombrie 2011    În baza prevederilor art. 45, 46, 95, art. 232 lit. a) şi c), art. 234, art. 245 alin. (6), art. 246 alin. (3), art. 255 alin. (2), art. 256 alin. (4), art. 261, art. 263 alin. (10), art. 269, 270, 275 şi art. 284 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.518/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar de specialitate/inspector şcolar de la inspectoratele şcolare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 24 martie 2006.  +  Articolul 3Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
    Daniel Petru Funeriu
    Bucureşti, 7 octombrie 2011.Nr. 5.558.  +  AnexăMETODOLOGIE 07/10/2011