ORDIN nr. 5.559 din 7 octombrie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 13 octombrie 2011    În baza prevederilor art. 267, 270 și art. 304 alin. (13) din Legea educației naționale nr. 1/2011,în temeiul hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.251/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, emise în aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 și a Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 20 iulie 1998.  +  Articolul 3Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
    Daniel Petru Funeriu
    București, 7 octombrie 2011.Nr. 5.559.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ