HOTĂRÂRE nr. 337 din 9 iulie 1993 (*actualizată*)pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii(actualizată până la data de 25 iunie 1998*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICCircumscripţia fiecărei judecătorii şi a parchetului de pe lângă aceasta se stabileşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE VĂCĂROIU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul justiţiei,

  Petre Ninosu
   +  Anexă    JUDEŢUL ALBA    1. JUDECĂTORIA ALBA IULIAcu sediul în municipiul Alba Iulia    MUNICIPIU  1. Alba Iulia    ORAŞE  1. Cugir 2. Zlatna    COMUNE  1. Almaşu Mare 9. Întregalde  2. Berghin 10. Meteş  3. Blandiana 11. Mihalţ  4. Ceru-Băcăinţi 12. Săliştea  5. Ciugud 13. Sîntimbru  6. Cricău 14. Şibot  7. Galda de Jos 15. Vinţu de Jos  8. Ighiu    2. JUDECĂTORIA AIUDcu sediul în oraşul Aiud    ORAŞE  1. Aiud 2. Ocna Mureş    COMUNE  1. Fărău 8. Ponor  2. Hopîrta 9. Rădeşti  3. Livezile 10. Rîmeţ  4. Lopadea Nouă 11. Rimetea  5. Lunca Mureşului 12. Stremţ  6. Mirăslău 13. Teiuş  7. Noşlac 14. Unirea    3. JUDECĂTORIA BLAJcu sediul în municipiul Blaj    MUNICIPIU  1. Blaj    COMUNE  1. Cenade 6. Roşia de Secaş  2. Cergău 7. Sîncel  3. Cetatea de Baltă 8. Şona  4. Crăciunelu de Jos 9. Valea Lungă  5. Jidvei    4. JUDECĂTORIA CÎMPENIcu sediul în oraşul Cîmpeni    ORAŞE  1. Abrud 2. Cîmpeni    COMUNE  1. Albac 11. Mogoş  2. Arieşeni 12. Ocoliş  3. Avram Iancu 13. Poiana Vadului  4. Baia de Arieş 14. Poşaga  5. Bistra 15. Roşia Montană  6. Bucium 16. Sălciua  7. Ciuruleasa 17. Scărişoara  8. Gîrda de Sus 18. Sohodol  9. Horea 19. Vadu Moţilor 10. Lupşa 20. Vidra    5. JUDECĂTORIA SEBEŞcu sediul în oraşul Sebeş    ORAŞE  1. Sebeş    COMUNE  1. Cîlnic 6. Pianu  2. Daia Română 7. Săsciori  3. Doştat 8. Şpring  4. Gîrbova 9. Şugag  5. Ohaba    JUDEŢUL ARAD    1. JUDECĂTORIA ARADcu sediul în municipiul Arad    MUNICIPIU  1. Arad    ORAŞE  1. Curtici 2. Nădlac    COMUNE  1. Fîntînele 9. Şemlac  2. Felnac 10. Sagu  3. Iratoşu 11. Şeitin  4. Livada 12. Şiria  5. Macea 13. Şofronea  6. Pecica 14. Vinga  7. Peregu Mare 15. Vladimirescu  8. Secusigiu 16. Zimandu Nou    2. JUDECĂTORIA CHIŞINEU-CRIŞcu sediul în oraşul Chişineu-Criş    ORAŞE  1. Chişineu-Criş    COMUNE  1. Apateu 7. Şintea Mare  2. Grăniceri 8. Socodor  3. Mişca 9. Şepreuş  4. Olari 10. Şimand  5. Pilu 11. Zărand  6. Sîntana 12. Zerind    3. JUDECĂTORIA GURAHONŢcu sediul în comuna Gurahonţ    ORAŞE  1. Sebiş    COMUNE  1. Almaş 8. Hălmagiu  2. Brazii 9. Hălmăgel  3. Buteni 10. Igneşti  4. Chisindia 11. Moneasa  5. Dezna 12. Pleşcuţa  6. Dieci 13. Vîrfurile  7. Gurahonţ    4. JUDECĂTORIA INEUcu sediul în oraşul Ineu    ORAŞE  1. Ineu 2. Pîncota    COMUNE  1. Archiş 8. Hăşmaş  2. Beliu 9. Seleuş  3. Bîrsa 10. Şicula  4. Bocsig 11. Şilindia  5. Cărand 12. Tauţ  6. Cermei 13. Tîrnova  7. Craiva    5. JUDECĂTORIA LIPOVAcu sediul în oraşul Lipova    ORAŞE  1. Lipova    COMUNE  1. Bata 8. Păuliş  2. Bîrzova 9. Petriş  3. Birchiş 10. Săvîrşin  4. Conop 11. Şiştarovăţ  5. Covăsinţ 12. Vărădia de Mureş  6. Dorgoş 13. Zăbrani  7. Ghioroc    JUDEŢUL ARGEŞ    1. JUDECĂTORIA CÎMPULUNGcu sediul în oraşul Cîmpulung    ORAŞE  1. Cîmpulung    COMUNE  1. Albeştii de Muscel 14. Hîrtieşti  2. Aninoasa 15. Lereşti  3. Bălileşti 16. Mihăeşti  4. Berevoeşti 17. Mioarele  5. Boteni 18. Poienarii de Muscel  6. Bughea de Jos 19. Rucăr  7. Cetăţeni 20. Schitu Goleşti  8. Coşeşti 21. Stîlpeni  9. Davideşti 22. Stoeneşti 10. Dîmbovicioara 23. Ţiteşti 11. Dîrmăneşti 24. Valea Mare-Pravăţ 12. Dragoslavele 25. Vlădeşti 13. Godeni    2. JUDECĂTORIA COSTEŞTIcu sediul în oraşul Costeşti    ORAŞE  1. Costeşti    COMUNE  1. Bîrla 10. Popeşti  2. Buzoiesti 11. Recea  3. Căldăraru 12. Rociu  4. Hîrseşti 13. Săpata  5. Izvoru 14. Slobozia  6. Lunca Corbului 15. Stolnici  7. Miroşi 16. Suseni  8. Mozăceni 17. Ştefan cel Mare  9. Negraşi 18. Ungheni    3. JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞcu sediul în oraşul Curtea de Argeş    ORAŞE  1. Curtea de Argeş    COMUNE  1. Albeştii de Argeş 11. Mălureni  2. Arefu 12. Muşăteşti  3. Băiculeşti 13. Nucşoara  4. Brăduleţ 14. Pietroşani  5. Cepari 15. Poienarii de Argeş  6. Cicăneşti 16. Sălătrucu  7. Ciofrîngeni 17. Şuici  8. Corbeni 18. Tigveni  9. Corbi 19. Valea Danului 10. Domneşti 20. Valea Iaşului    4. JUDECĂTORIA PITEŞTIcu sediul în municipiul Piteşti    MUNICIPIU  1. Piteşti    ORAŞE  1. Colibaşi    COMUNE  1. Albota 11. Mărăcineni  2. Bascov 12. Merişani  3. Băbana 13. Miceşti  4. Bradu 14. Morăreşti  5. Budeasa 15. Moşoaia  6. Ciomăgeşti 16. Oarja  7. Cocu 17. Poiana Lacului  8. Cotmeana 18. Ştefăneşti  9. Cuca 19. Uda 10. Drăganu 20. Vedea    5. JUDECĂTORIA TOPOLOVENIcu sediul în oraşul Topoloveni    ORAŞE  1. Topoloveni    COMUNE  1. Beleţi-Negreşti 6. Dobreşti  2. Bogaţi 7. Leordeni  3. Boţeşti 8. Priboieni  4. Călineşti 9. Răteşti  5. Căteasca 10. Teiu    JUDEŢUL BACĂU    1. JUDECĂTORIA BACĂUcu sediul în municipiul Bacău    MUNICIPIU  1. Bacău    COMUNE  1. Buhoci 16. Negri  2. Cleja 17. Nicolae Bălcescu  3. Coloneşti 18. Orbeni  4. Corbasca 19. Parava  5. Dămieneşti 20. Parincea  6. Fărăoani 21. Pânceşti  7. Filipeni 22. Plopana  8. Hemeiuş 23. Răcăciuni  9. Horgeşti 24. Roşiori 10. Izvoru Berheciului 25. Sascut 11. Letea Veche 26. Săuceşti 12. Lipova 27. Secuieni 13. Luizi-Călugăra 28. Tămaşi 14. Măgura 29. Traian 15. Mărgineni 30. Ungureni                            31. Valea Seacă    2. JUDECĂTORIA BUHUŞIcu sediul în oraşul Buhuşi    ORAŞE  1. Buhuşi    COMUNE  1. Bereşti-Bistriţa  2. Blăgeşti  3. Filipeşti  4. Gîrleni  5. Racova    3. JUDECĂTORIA MOINEŞTIcu sediul în oraşul Moineşti    ORAŞE  1. Moineşti 3. Dărmăneşti  2. Comăneşti    COMUNE  1. Agăş 8. Măgireşti  2. Ardeoani 9. Palanca  3. Asău 10. Pîrjol  4. Balcani 11. Poduri  5. Bereşti-Tazlău 12. Scorţeni  6. Brusturoasa 13. Solonţ  7. Ghimeş-Făget 14. Strugari                            15. Zemeş    4. JUDECĂTORIA ONEŞTIcu sediul în municipiul Oneşti    MUNICIPIU  1. Oneşti    ORAŞE  1. Slănic-Moldova 2. Tîrgu Ocna    COMUNE  1. Bîrsăneşti 10. Livezi  2. Berzunţi 11. Mănăstirea Caşin  3. Bogdăneşti 12. Oituz  4. Caşin 13. Pîrgăreşti  5. Căiuţi 14. Sănduleni  6. Coţofăneşti 15. Ştefan cel Mare  7. Dofteana 16. Tîrgu Trotuş  8. Gura Văii 17. Urecheşti  9. Helegiu    5. JUDECĂTORIA PODU TURCULUIcu sediul în comuna Podu Turcului    COMUNE  1. Dealu Morii 7. Parincea  2. Găiceana 8. Podu Turcului  3. Glăvăneşti 9. Răchitoasa  4. Huruieşti 10. Stănişeşti  5. Motoşeni 11. Tătărăşti  6. Onceşti 12. Vultureni    JUDEŢUL BIHOR    1. JUDECĂTORIA ALEŞDcu sediul în oraşul Aleşd    ORAŞE  1. Aleşd    COMUNE  1. Aştileu 8. Măgeşti  2. Auşeu 9. Şinteu  3. Borod 10. Şuncuiuş  4. Bratca 11. Tileagd  5. Brusturi 12. Ţeţchea  6. Bulz 13. Vadu Crişului  7. Lugaşu de Jos 14. Vîrciorog    2. JUDECĂTORIA BEIUŞcu sediul în oraşul Beiuş    ORAŞE  1. Beiuş 3. Dr. Petru Groza  2. Nucet 4. Vaşcău    COMUNE  1. Budureasa 15. Lazuri de Beiuş  2. Bunteşti 16. Lunca  3. Căbeşti 18. Pietroasa  4. Căpîlna 19. Pocola  5. Cărpinet 20. Pomezeu  6. Cîmpani 21. Răbăgani  7. Ceica 22. Remetea  8. Criştioru de Jos 23. Rieni 10. Curăţele 24. Roşia 11. Dobreşti 25. Sîmbăta 12. Drăgăneşti 26. Şoimi 13. Finiş 27. Tărcaia 14. Holod 28. Uileacu de Beiuş    3. JUDECĂTORIA MARGHITAcu sediul în oraşul Marghita    ORAŞE  1. Marghita 2. Valea lui Mihai    COMUNE  1. Abram 10. Popeşti  2. Abrămuţ 11. Săcueni  3. Balc 12. Sălacea  4. Boianu Mare 13. Spinuş  5. Buduslău 14. Suplacu de Barcău  6. Cherechiu 15. Şimian  7. Chişlaz 16. Tarcea  8. Curtuişeni 17. Tăuteu  9. Derna 18. Viişoara    4. JUDECĂTORIA ORADEAcu sediul în municipiul Oradea    MUNICIPIU  1. Oradea    COMUNE  1. Biharia 10. Husasău de Tinca  2. Borş 11. Ineu  3. Cetariu 12. Lăzăreni  4. Ciuhoi 13. Nojorid  5. Copăcel 14. Osorhei  6. Diosig 15. Săcădat  7. Drăgeşti 16. Sălard  8. Girişu de Criş 17. Sînmartin  9. Hidişelu de Sus 18. Sîntandrei                            19. Sîrbi    5. JUDECĂTORIA SALONTAcu sediul în oraşul Salonta    ORAŞE  1. Salonta    COMUNE  1. Avram Iancu 6. Mădăraş  2. Batăr 7. Olcea  3. Cefa 8. Tinca  4. Ciumeghiu 9. Tulca  5. Cociuba Mare    JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD    1. JUDECĂTORIA BECLEANcu sediul în oraşul Beclean    ORAŞE  1. Beclean    COMUNE  1. Braniştea 8. Nuşeni  2. Căianu Mic 9. Petru Rareş  3. Chiochiş 10. Spermezeu  4. Chiuza 11. Şieu Odorhei  5. Ciceu-Giurgeşti 12. Şintereag  6. Lechinţa 13. Tîrlişua  7. Matei 14. Uriu    2. JUDECĂTORIA BISTRIŢAcu sediul în municipiul Bistriţa    MUNICIPIU  1. Bistriţa    COMUNE  1. Bistriţa Bîrgăului 11. Monor  2. Budacu de Jos 12. Prundu Bîrgăului  3. Budeşti 13. Silivaşu de Cîmpie  4. Cetate 14. Sînmihaiu de Cîmpie  5. Galaţii Bistriţei 15. Şieu  6. Josenii Bîrgăului 16. Şieu-Măgheruş  7. Livezile 17. Şieuţ  8. Mărişelu 18. Teaca  9. Miceştii de Cîmpie 19. Tiha Bîrgăului 10. Milaş 20. Urmeniş    3. JUDECĂTORIA NĂSĂUDcu sediul în oraşul Năsăud    ORAŞE  1. Năsăud 2. Sîngeorz-Băi    COMUNE  1. Coşbuc 11. Parva  2. Dumitra 12. Rebra  3. Feldru 13. Rebrişoara  4. Ilva Mare 14. Rodna  5. Ilva Mică 15. Romuli  6. Leşu 16. Slava  7. Lunca Ilvei 17. Şanţ  8. Maieru 18. Telciu  9. Măgura Ilvei 19. Zagra 10. Nimigea    JUDEŢUL BOTOŞANI    1. JUDECĂTORIA BOTOŞANIcu sediul în municipiul Botoşani    MUNICIPIU  1. Botoşani    COMUNE  1. Albeşti 16. Prăjeni  2. Băluşeni 17. Răchiţi  3. Bucecea 18. Rauşeni  4. Călăraşi 19. Roma  5. Copălău 20. Româneşti  6. Corni 21. Santa Mare  7. Cristeşti 22. Stăuceni  8. Curteşti 23. Suliţa  9. Flămînzi 24. Todireni 10. Frumuşica 25. Truşeşti 11. Gorbăneşti 26. Tudora 12. Hlipiceni 27. Unţeni 13. Lunca 28. Vlădeni 14. Mihai Eminescu 29. Vorona 15. Nicşeni    2. JUDECĂTORIA DĂRĂBANIcu sediul în oraşul Dărăbani    ORAŞE  1. Dărăbani    COMUNE  1. Conceşti 6. Păltiniş  2. Coţuşca 7. Rădăuţi-Prut  3. Havîrna 8. Suharău  4. Hudeşti 9. Viişoara  5. Mileanca    3. JUDECĂTORIA DOROHOIcu sediul în oraşul Dorohoi    ORAŞE  1. Dorohoi    COMUNE  1. Brăeşti 9. Ibăneşti  2. Broşcăuţi 10. Leorda  3. Cordăreni 11. Mihăileni  4. Corlăţeni 12. Pomîrla  5. Cristineşti 13. Şendriceni  6. Dresca 14. Văculeşti  7. George Enescu 15. Vîrfu Cîmpului  8. Hilişeu-Horia    4. JUDECĂTORIA SĂVENIcu sediul în oraşul Săveni    ORAŞE  1. Săveni    COMUNE  1. Avrămeni 9. Mitoc  2. Dîngeni 10. Ripiceni  3. Dobîrceni 11. Ştefăneşti  4. Drăguşeni 12. Ştiubieni  5. Durneşti 13. Ungureni  6. Hăneşti 14. Vlăsineşti  7. Manoleasa 15. Vorniceni  8. Mihălăşeni    JUDEŢUL BRAŞOV    1. JUDECĂTORIA BRAŞOVcu sediul în municipiul Braşov    MUNICIPIU  1. Braşov    ORAŞE  1. Codlea 3. Săcele  2. Predeal    COMUNE  1. Bod 8. Harman  2. Budila 9. Măieruş  3. Cristian 10. Prejmer  4. Dumbrăviţa 11. Sînpetru  5. Feldioara 12. Tărlungeni  6. Ghimbav 13. Teliu  7. Hălchiu 14. Vama Buzăului    2. JUDECĂTORIA FĂGĂRAŞcu sediul în municipiul Făgăraş    MUNICIPIU  1. Făgăraş    ORAŞE  1. Victoria    COMUNE  1. Beclean 7. Recea  2. Cincu 8. Şercaia  3. Hîrseni 9. Şinca  4. Lisa 10. Şoarş  5. Mîndra 11. Ucea  6. Părău 12. Viştea                            13. Voila    3. JUDECĂTORIA RUPEAcu sediul în oraşul Rupea    ORAŞE  1. Rupea    COMUNE  1. Apaţa 7. Jibert  2. Buneşti 8. Ormeniş  3. Caţa 9. Racoş  4. Comana 10. Ticuşu  5. Hoghiz 11. Ungra  6. Homorod    4. JUDECĂTORIA ZĂRNEŞTIcu sediul în oraşul Zărneşti    ORAŞE  1. Rîşnov 2. Zărneşti    COMUNE  1. Bran  2. Fundata  3. Moieciu  4. Poiana Mărului  5. Vulcan    JUDEŢUL BRĂILA    1. JUDECĂTORIA BRĂILAcu sediul în municipiul Brăila    MUNICIPIU  1. Brăila    COMUNE  1. Chiscani 10. Salcia Tudor  2. Frecăţei 11. Scorţaru Nou  3. Gemenele 12. Siliştea  4. Gropeni 13. Tichileşti  5. Mărăşu 14. Traian  6. Măxineni 15. Tudor Vladimirescu  7. Movila Miresii 16. Unirea  8. Rîmnicelu 17. Vădeni  9. Romanu    2. JUDECĂTORIA FĂUREIcu sediul în oraşul Făurei    ORAŞE  1. Făurei 2. Ianca    COMUNE  1. Cireşu 7. Racoviţă  2. Dudeşti 8. Surdila-Găiseanca  3. Galbenu 9. Surdila-Greci  4. Grădiştea 10. Şuţeşti  5. Jirlău 11. Vişani  6. Mircea Vodă    3. JUDECĂTORIA ÎNSURĂŢEIcu sediul în oraşul Însurăţei    ORAŞE  1. Însurăţei    COMUNE  1. Bărăganul 7. Tufeşti  2. Berteştii de Jos 8. Ulmu  3. Bordei Verde 9. Victoria  4. Ciocile 10. Viziru  5. Roşiori 11. Zăvoaia  6. Stăncuţa    JUDEŢUL BUZĂU    1. JUDECĂTORIA BUZĂUcu sediul în municipiul Buzău    MUNICIPIU  1. Buzău    COMUNE  1. Amaru 19. Năieni  2. Beceni 20. Pietroasele  3. Berca 21. Poşta Cîlnău  4. Bisoca 22. Robeasca  5. Blăjani 23. Ruşeţu  6. Breaza 24. Săgeata  7. Căneşti 25. Săhăteni  8. Cernăteşti 26. Săpoca  9. Chiliile 27. Săruleşti 10. Costeşti 28. Scorţoasa 11. Gălbinaşi 29. Stîlpu 12. Gherăseni 30. Tisău 13. Lopătari 31. Ţinteşti 14. Mărăcineni 32. Ulmeni 15. Mînzăleşti 33. Vadu Paşii 16. Merei 34. Verneşti 17. Mihăileşti 35. Vintilă Vodă 18. Movila Banului 36. Zărneşti    2. JUDECĂTORIA PĂTÎRLAGELEcu sediul în comuna Pătîrlagele    ORAŞE  1. Nehoiu    COMUNE  1. Bozioru 9. Gura Teghii  2. Brăeşti 10. Măgura  3. Calvini 11. Odăile  4. Cătina 12. Pănătău  5. Chiojdu 13. Pătîrlagele  6. Cislău 14. Pîrscov  7. Colţi 15. Siriu  8. Cozieni 16. Vipereşti    3. JUDECĂTORIA POGOANELEcu sediul în oraşul Pogoanele    ORAŞE  1. Pogoanele    COMUNE  1. Brădeanu 6. Largu  2. C.A. Rosetti 7. Luciu  3. Cilibia 8. Padina  4. Glodeanu Sărat 9. Scutelnici  5. Glodeanu-Siliştea 10. Smeeni    4. JUDECĂTORIA RÎMNICU SĂRATcu sediul în oraşul Rîmnicu Sărat    ORAŞE  1. Rîmnicu Sărat    COMUNE  1. Balta Albă 11. Podgoria  2. Bălăceanu 12. Puieşti  3. Boldu 13. Racoviţeni  4. Buda 14. Rîmnicelu  5. Cochirleanca 15. Topliceni  6. Ghergheasa 16. Valea Rîmnicului  7. Grebănu 17. Valea Salciei  8. Mărgăriteşti 18. Vîlcelele  9. Murgeşti 19. Ziduri 10. Pardoşi    JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN    1. JUDECĂTORIA BOZOVICIcu sediul în comuna Bozovici    COMUNE  1. Bănia 5. Lăpuşnicel  2. Bozovici 6. Lăpuşnicu Mare  3. Dalboşeţ 7. Prigor  4. Eftimie Murgu 8. Şopotu Nou    2. JUDECĂTORIA CARANSEBEŞcu sediul în oraşul Caransebeş    ORAŞE  1. Băile Herculane 3. Oţelu Roşu  2. Caransebeş    COMUNE  1. Armeniş 13. Luncaviţa  2. Băuţar 14. Marga  3. Bolvaşniţa 15. Mehadia  4. Buchin 16. Mehadica  5. Bucoşniţa 17. Obreja  6. Constantin Daicoviciu 18. Păltiniş  7. Copăcele 19. Rusca Montană  8. Cornea 20. Sacu  9. Cornereva 21. Slatina-Timiş 10. Domaşnea 22. Teregova 11. Glimboca 23. Topleţ 12. Iablaniţa 24. Turnu Ruieni                            25. Zăvoi    3. JUDECĂTORIA MOLDOVA NOUĂcu sediul în oraşul Moldova Nouă    ORAŞE  1. Moldova Nouă    COMUNE  1. Berzasca 5. Pojejena  2. Cărbunari 6. Sicheviţa  3. Gîrnic 7. Socol  4. Pescari    4. JUDECĂTORIA ORAVIŢAcu sediul în oraşul Oraviţa    ORAŞE  1. Anina 2. Oraviţa    COMUNE  1. Berlişte 8. Naidăş  2. Ciclova Română 9. Răcăşdia  3. Ciuchici 10. Sasca Montană  4. Ciudanoviţa 11. Ţicvaniu Mare  5. Forotic 12. Vărădia  6. Goruia 13. Vrani  7. Grădinari    5. JUDECĂTORIA REŞIŢAcu sediul în municipiul    MUNICIPIU  1. Reşiţa    ORAŞE  1. Bocşa    COMUNE  1. Berzovia 9. Lupac  2. Brebu 10. Măureni  3. Brebu Nou 11. Ocna de Fier  4. Caraşova 12. Ramna  5. Doclin 13. Tîrnova  6. Dognecea 14. Văliug  7. Ezeriş 15. Vermeş  8. Fîrliug 16. Zorlenţu Mare    JUDEŢUL CĂLĂRAŞI    1. JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞIcu sediul în municipiul Călăraşi    MUNICIPIU  1. Călăraşi    COMUNE  1. Alexandru Odobescu 11. Modelu  2. Borcea 12. Perişoru  3. Ciocăneşti 13. Roseţi  4. Cuza Vodă 14. Ştefan cel Mare  5. Dichiseni 15. Ştefan Vodă  6. Dorobanţu 16. Ulmu  7. Dragalina 17. Unirea  8. Grădiştea 18. Vîlcelele  9. Independenţa 19. Vlad Ţepeş 10. Jegălia    2. JUDECĂTORIA LEHLIU-GARĂcu sediul în oraşul Lehliu-Gară    ORAŞE  1. Fundulea 2. Lehliu-Gară    COMUNE  1. Belciugatele 7. Lehliu  2. Dor Mărunt 8. Lupşanu  3. Dragoş Vodă 9. Nicolae Bălcescu  4. Frăsinet 10. Săruleşti  5. Gurbăneşti 11. Tămădău Mare  6. Ileana 12. Valea Argovei    3. JUDECĂTORIA OLTENIŢAcu sediul în oraşul Olteniţa    ORAŞE  1. Budeşti 2. Olteniţa    COMUNE  1. Căscioarele 10. Nana  2. Chirnogi 11. Plătăreşti  3. Chiselet 12. Radovanu  4. Curcani 13. Sohatu  5. Frumuşani 14. Spanţov  6. Fundeni 15. Şoldanu  7. Luica 16. Ulmeni  8. Mînăstirea 17. Vasilaţi  9. Mitreni    JUDEŢUL CLUJ    1. JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCAcu sediul în municipiul Cluj-Napoca    MUNICIPIU  1. Cluj-Napoca    COMUNE  1. Apahida 8. Floreşti  2. Baciu 9. Gilău  3. Căianu 10. Măguri-Răcătău  4. Cămăraşu 11. Mociu  5. Chinteni 12. Pălatca  6. Cojocna 13. Sânpaul  7. Feleacu 14. Suatu    2. JUDECĂTORIA DEJcu sediul în municipiul Dej    MUNICIPIU  1. Dej    COMUNE  1. Bobîlna 7. Mica  2. Căşeiu 8. Panticeu  3. Cîţcău 9. Recea Cristur  4. Chiuieşti 10. Unguraş  5. Cuzdrioara 11. Vad  6. Jichişu de Jos    3. JUDECĂTORIA GHERLAcu sediul în oraşul Gherla    ORAŞE  1. Gherla    COMUNE  1. Aluniş 10. Geaca  2. Aşchileu 11. Iclod  3. Bonţida 12. Jucu  4. Borşa 13. Mintiu Gherlii  5. Buza 14. Sînmartin  6. Cătina 15. Sic  7. Corneşti 16. Ţaga  8. Dăbîca 17. Vultureni  9. Fizeşu Gherlii    4. JUDECĂTORIA HUEDINcu sediul în oraşul Huedin    ORAŞE  1. Huedin    COMUNE  1. Aghireşu 8. Mănăstireni  2. Beliş 9. Mărgău  3. Călăţele 10. Mărişel  4. Căpuşu Mare 11. Poieni  5. Ciucea 12. Rişca  6. Gîrbău 13. Săcuieu  7. Izvoru Crişului 14. Sîncraiu    5. JUDECĂTORIA TURDAcu sediul în municipiul Turda    MUNICIPIU  1. Turda    ORAŞE  1. Cîmpia Turzii    COMUNE  1. Aiton 10. Moldoveneşti  2. Băişoara 11. Petreştii de Jos  3. Călăraşi 12. Ploscoş  4. Ceanu Mare 13. Sănduleşti  5. Ciurila 14. Săvădisla  6. Frata 15. Tritenii de Jos  7. Iara 16. Tureni  8. Luna 17. Valea Ierii  9. Mihai Viteazu 18. Viişoara    JUDEŢUL CONSTANŢA    1. JUDECĂTORIA BĂNEASAcu sediul în comuna Băneasa    COMUNE  1. Adamclisi 6. Ion Corvin  2. Aliman 7. Lipniţa  3. Băneasa 8. Oltina  4. Deleni 9. Ostrov  5. Dobromir    2. JUDECĂTORIA CONSTANŢAcu sediul în municipiul Constanţa    MUNICIPIU  1. Constanţa    ORAŞE  1. Basarabi 4. Ovidiu  2. Eforie 5. Techirghiol  3. Năvodari    COMUNE  1. Agigea 7. Mihail Kogălniceanu  2. Cogealac 8. Mihai Viteazu  3. Corbu 9. Nicolae Bălcescu  4. Cumpăna 10. Săcele  5. Istria 11. Tîrguşor  6. Lumina 12. Valu lui Traian    3. JUDECĂTORIA HÎRŞOVAcu sediul în oraşul Hîrşova    ORAŞE  1. Hîrşova    COMUNE  1. Ciobanu 5. Pantelimon  2. Crucea 6. Saraiu  3. Gîrliciu 7. Topalu  4. Horia 8. Vulturu    4. JUDECĂTORIA MANGALIAcu sediul în oraşul Mangalia    ORAŞE  1. Mangalia 2. Negru Vodă    COMUNE  1. Albeşti 8. Limanu  2. Amzacea 9. Mereni  3. Cerchezu 10. Pecineaga  4. Chirnogeni 11. Topraisar  5. Comana 12. Tuzla  6. Dumbrăveni 13. 23 August  7. Independenţa    5. JUDECĂTORIA MEDGIDIAcu sediul în oraşul Medgidia    ORAŞE  1. Cernavodă 2. Medgidia    COMUNE  1. Castelu 6. Poarta Albă  2. Ciocîrlia 7. Raşova  3. Cobadin 8. Seimeni  4. Mircea Vodă 9. Siliştea  5. Peştera 10. Tortomanu    JUDEŢUL COVASNA    1. JUDECĂTORIA ÎNTORSURA BUZĂULUIcu sediul în oraşul Întorsura Buzăului    ORAŞE  1. Întorsura Buzăului    COMUNE  1. Barcani 3. Sita Buzăului  2. Dobîrlău    2. JUDECĂTORIA SFÎNTU GHEORGHEcu sediul în municipiul Sfîntu Gheorghe    MUNICIPIU  1. Sfîntu Gheorghe    ORAŞE  1. Baraolt    COMUNE  1. Aita Mare 9. Hăghig  2. Băţani 10. Ilieni  3. Belin 11. Malnaş  4. Bodoc 12. Ozun  5. Boroşneu Mare 13. Reci  6. Brăduţ 14. Valea Crişului  7. Chichiş 15. Vîlcele  8. Ghidfalău 16. Vîrghiş    3. JUDECĂTORIA TÎRGU SECUIESCcu sediul în oraşul Tîrgu Secuiesc    ORAŞE  1. Covasna 2. Tîrgu Secuiesc    COMUNE  1. Brateş 8. Moacşa  2. Breţcu 9. Ojdula  3. Catalina 10. Poian  4. Cernat 11. Sînzieni  5. Comandău 12. Turia  6. Ghelinţa 13. Zagon  7. Lemnia 14. Zăbala    JUDEŢUL DÎMBOVIŢA    1. JUDECĂTORIA GĂEŞTIcu sediul în oraşul Găeşti    ORAŞE  1. Găeşti    COMUNE  1. Cobia 10. Mătăsaru  2. Corbii Mari 11. Mogoşani  3. Costeştii din Vale 12. Morteni  4. Crîngurile 13. Petreşti  5. Dragodana 14. Produleşti  6. Gura Foii 15. Şelaru  7. Gura Şuţii 16. Ulieşti  8. Hulubeşti 17. Valea Mare  9. Ludeşti 18. Vişina    2. JUDECĂTORIA MORENIcu sediul în oraşul Moreni    ORAŞE  1. Moreni    COMUNE  1. Dărmăneşti  2. Gura Ocniţei  3. Iedera  4. I.L. Caragiale  5. Ocniţa  6. Valea Lungă  7. Vişineşti    3. JUDECĂTORIA PUCIOASAcu sediul în oraşul Pucioasa    ORAŞE  1. Fieni 2. Pucioasa    COMUNE  1. Bezdead 6. Moţăeni  2. Brăneşti 7. Pietroşiţa  3. Buciumeni 8. Runcu  4. Glodeni 9. Vîrfuri  5. Moroeni 10. Vulcana-Băi    4. JUDECĂTORIA RĂCARIcu sediul în comuna Răcari    ORAŞE  1. Titu    COMUNE  1. Braniştea 8. Odobeşti  2. Brezoaele 9. Poiana  3. Ciocăneşti 10. Potlogi  4. Conţeşti 11. Răcari  5. Cornăţelu 12. Sălcioara  6. Crevedia 13. Slobozia Moară  7. Lunguleţu 14. Tărtăşeşti   5. JUDECĂTORIA TÎRGOVIŞTEcu sediul în municipiul Tîrgovişte    MUNICIPIU  1. Tîrgovişte  COMUNE  1. Aninoasa 15. Lucieni  2. Băleni 16. Malu cu Flori  3. Bărbuleţu 17. Măneşti  4. Bilciureşti 18. Niculeşti  5. Bucşani 19. Nucet  6. Butimanu 20. Pucheni  7. Cîndeşti 21. Răzvad  8. Cojasca 22. Şotânga  9. Comişani 23. Tătărani 10. Corneşti 24. Ulmi 11. Dobra 25. Văcăreşti 12. Doiceşti 26. Văleni-Dîmboviţa 13. Dragomireşti 27. Voineşti 14. Finta    JUDEŢUL DOLJ    1. JUDECĂTORIA BĂILEŞTIcu sediul în oraşul Băileşti    ORAŞE  1. Băileşti    COMUNE  1. Afumaţi 10. Perişor  2. Bistreţ 11. Pleniţa  3. Caraula 12. Radovan  4. Cioroiaşi 13. Rast  5. Galicea Mare 14. Siliştea Crucii  6. Giubega 15. Urzicuţa  7. Izvoare 16. Vîrtop  8. Negoi 17. Verbiţa  9. Orodel    2. JUDECĂTORIA CALAFATcu sediul în oraşul Calafat    ORAŞE  1. Calafat    COMUNE  1. Cetate 6. Piscu Vechi  2. Ciupercenii Noi 7. Poiana Mare  3. Desa 8. Seaca de Cîmp  4. Maglavit 9. Unirea  5. Moţăţei    3. JUDECĂTORIA CRAIOVAcu sediul în municipiul Craiova    MUNICIPIU    1. Craiova    COMUNE  1. Almăj 26. Goieşti  2. Amărăştii de Jos 27. Işalniţa  3. Amărăştii de Sus 28. Leu  4. Apele Vii 29. Malu Mare  5. Bechet 30. Melineşti  6. Botoşeşti-Paia 31. Mîrşani  7. Brabova 32. Mischii  8. Bratovoeşti 33. Murgaşi  9. Breasta 34. Ostroveni 10. Bucovăţ 35. Pileşti 11. Bulzeşti 36. Podari 12. Carpen 37. Predeşti 13. Castranova 38. Robăneşti 14. Călăraşi 39. Sadova 15. Celaru 40. Sălcuţa 16. Cernele 41. Seaca de Pădure 17. Coşoveni 42. Şopot 18. Daneţi 43. Şimnicu de Sus 19. Dăbuleni 44. Teasc 20. Dioşti 45. Terpeziţa 21. Dobreşti 46. Teslui 22. Drăgoteşti 47. Ţuglui 23. Fărcaş 48. Vela 24. Gherceşti 49. Vîrvoru de Jos 25. Gogoşu    4. JUDECĂTORIA FILIAŞIcu sediul în oraşul Filiaşi    ORAŞE  1. Filiaşi    COMUNE  1. Argetoaia 5. Coţofenii din Dos  2. Brădeşti 6. Greceşti  3. Braloştiţa 7. Scăeşti  4. Cernăteşti 8. Secu    5. JUDECĂTORIA SEGARCEAcu sediul în oraşul Segarcea    ORAŞE  1. Segarcea    COMUNE  1. Bîrca 7. Giurgiţa  2. Calopăr 8. Goicea  3. Cerăt 9. Lipovu  4. Dranic 10. Măceşu de Jos  5. Gîngiova 11. Măceşu de Sus  6. Gighera 12. Valea Stancului    JUDEŢUL GALAŢI    1. JUDECĂTORIA GALAŢIcu sediul în municipiul Galaţi    MUNICIPIU  1. Galaţi    COMUNE  1. Braniştea 6. Schela  2. Frumuşiţa 7. Slobozia Conachi  3. Independenţa 8. Smîrdan  4. Pechea 9. Şendreni  5. Scînteieşti 10. Tuluceşti                            11. Vînători    2. JUDECĂTORIA LIEŞTIcu sediul în comuna Lieşti    COMUNE  1. Barcea 6. Iveşti  2. Costache Negri 7. Lieşti  3. Cudalbi 8. Nămoloasa  4. Fundeni 9. Piscu  5. Griviţa 10. Tudor Vladimirescu                            11. Umbrăreşti    3. JUDECĂTORIA TECUCIcu sediul în municipiul Tecuci    MUNICIPIU  1. Tecuci    COMUNE  1. Brăhăşeşti 8. Gohor  2. Buciumeni 9. Matca  3. Cerţeşti 10. Movileni  4. Corod 11. Munteni  5. Cosmeşti 12. Nicoreşti  6. Drăgăneşti 13. Priponeşti  7. Ghidigeni 14. Ţepu                            15. Valea Mărului    4. JUDECĂTORIA TÎRGU BUJORcu sediul în oraşul Tîrgu Bujor    ORAŞE  1. Bereşti 2. Tîrgu Bujor    COMUNE  1. Bălăbăneşti 10. Fîrţăneşti  2. Bălăşeşti 11. Folteşti  3. Băleni 12. Jorăşti  4. Băneasa 13. Măstăcani  5. Bereşti-Meria 14. Oancea  6. Cavadineşti 15. Rediu  7. Corni 16. Smulţi  8. Cuca 17. Suceveni  9. Drăguşeni 18. Vîrlezi                            19. Vlădeşti    JUDEŢUL GIURGIU    1. JUDECĂTORIA BOLINTIN-VALEcu sediul în oraşul Bolintin-Vale    ORAŞE  1. Bolintin-Vale 2. Mihăileşti    COMUNE  1. Bolintin-Deal 9. Grădinari  2. Bucşani 10. Joiţa  3. Bulbucata 11. Letca Nouă  4. Buturugeni 12. Mîrşa  5. Clejani 13. Ogrezeni  6. Crevedia-Mare 14. Roata de Jos  7. Floreşti-Stoeneşti 15. Ulmi  8. Găiseni 16. Vînătorii Mici    2. JUDECĂTORIA GIURGIUcu sediul în municipiul Giurgiu    MUNICIPIU  1. Giurgiu    COMUNE  1. Adunaţii-Copăceni 16. Izvoarele  2. Băneasa 17. Mihai Bravu  3. Călugăreni 18. Oinacu  4. Colibaşi 19. Prundu  5. Comana 20. Putineiu  6. Daia 21. Răsuceni  7. Frăteşti 22. Schitu  8. Găujani 23. Singureni  9. Ghimpaţi 24. Slobozia 10. Gogoşari 25. Stăneşti 11. Goştinu 26. Stoeneşti 12. Gostinari 27. Toporu 13. Greaca 28. Valea Dragului 14. Hotarele 29. Vărăşti 15. Iepureşti 30. Vedea    JUDEŢUL GORJ    1. JUDECĂTORIA MOTRUcu sediul în oraşul Motru    ORAŞE  1. Motru    COMUNE  1. Bolboşi 6. Mătăsari  2. Borăscu 7. Padeş  3. Cătunele 8. Samarineşti  4. Drăgoteşti 9. Slivileşti  5. Glogova 10. Văgiuleşti    2. JUDECĂTORIA NOVACIcu sediul în oraşul Novaci    ORAŞE  1. Novaci    COMUNE  1. Alimpeşti 5. Crasna  2. Baia de Fier 6. Polovragi  3. Bengeşti-Ciocadia 7. Roşia de Amaradia  4. Bumbeşti-Piţic 8. Săcelu    4. JUDECĂTORIA TÎRGU CĂRBUNEŞTIcu sediul în oraşul Tîrgu Cărbuneşti    ORAŞE  1. Tîrgu Cărbuneşti 2. Ţicleni    COMUNE  1. Albeni 11. Licurici  2. Aninoasa 12. Logreşti  3. Bărbăteşti 13. Prigoria  4. Berleşti 14. Săuleşti  5. Bustuchin 15. Scoarţa  6. Căpreni 16. Stejari  7. Cruşeţ 17. Stoina  8. Dănciuleşti 18. Turburea  9. Hurezani 19. Tînţăreni 10. Jupîneşti 20. Vladimir    4. JUDECĂTORIA TÎRGU JIUcu sediul în municipiul Tîrgu Jiu    MUNICIPIU  1. Tîrgu Jiu    ORAŞE  1. Bumbeşti-Jiu 2. Rovinari    COMUNE  1. Arcani 14. Muşeteşti  2. Bălăneşti 15. Negomir  3. Băleşti 16. Peştişani  4. Bîlteni 17. Plopşoru  5. Brăneşti 18. Runcu  6. Ciuperceni 19. Schela  7. Cîlnic 20. Stăneşti  8. Dăneşti 21. Teleşti  9. Drăguţeşti 22. Tismana 10. Fărcăşeşti 23. Turceni 11. Godineşti 24. Turcineşti 12. Ioneşti 25. Urdări 13. Leleşti    JUDEŢUL HARGHITA    1. JUDECĂTORIA GHEORGHENIcu sediul în Gheorgheni    ORAŞE  1. Gheorgheni    COMUNE  1. Ciumani 5. Remetea  2. Ditrău 6. Suseni  3. Joseni 7. Voşlăbeni  4. Lăzarea    2. JUDECĂTORIA MIERCUREA-CIUCcu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc    MUNICIPIU  1. Miercurea-Ciuc    ORAŞE  1. Băile Tuşnad 2. Bălan    COMUNE  1. Cîrţa 9. Plăieşii de Jos  2. Ciucsîngeorgiu 10. Siculeni  3. Dăneşti 11. Sîncrăieni  4. Frumoasa 12. Sîndominic  5. Lunca de Jos 13. Sînmartin  6. Lunca de Sus 14. Sînsimion  7. Mihăileni 15. Tuşnad  8. Păuleni-Ciuc    3. JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESCcu sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc    MUNICIPIU  1. Odorheiu Secuiesc    ORAŞE  1. Cristuru Secuiesc 2. Vlăhiţa    COMUNE  1. Atid 12. Mereşti  2. Avrămeşti 13. Mugeni  3. Brădeşti 14. Ocland  4. Căpîlniţa 15. Praid  5. Corund 16. Săcel  6. Dîrjiu 17. Secuieni  7. Dealu 18. Simoneşti  8. Feliceni 19. Ulieş  9. Lueta 20. Vărşag 10. Lupeni 21. Zetea 11. Mărtiniş    4. JUDECĂTORIA TOPLIŢAcu sediul în oraşul Topliţa    ORAŞE  1. Borsec 2. Topliţa    COMUNE  1. Bilbor 4. Sărmaş  2. Corbu 5. Subcetate  3. Gălăuţaş 6. Tulgheş    JUDEŢUL HUNEDOARA    1. JUDECĂTORIA BRADcu sediul în oraşul Brad    ORAŞE  1. Brad    COMUNE  1. Baia de Criş 7. Luncoiu de Jos  2. Blăjeni 8. Ribiţa  3. Buceş 9. Tomeşti  4. Bucureşci 10. Vaţa de Jos  5. Bulzeştii de Sus 11. Vălişoara  6. Crişcior    2. JUDECĂTORIA DEVAcu sediul în municipiul Deva    MUNICIPIU  1. Deva    ORAŞE  1. Simeria    COMUNE  1. Băcia 9. Gurasada  2. Băiţa 10. Hărău  3. Bătrâna 11. Ilia  4. Brănişca 12. Lăpugiu de Jos  5. Burjuc 13. Rapoltu Mare  6. Cîrjiţi 14. Şoimuş  7. Certeju de Sus 15. Veţel  8. Dobra 16. Vorţa                            17. Zam    3. JUDECĂTORIA HAŢEGcu sediul în oraşul Haţeg    ORAŞE  1. Haţeg    COMUNE  1. Baru 7. Rîu de Mori  2. Boşorod 8. Sarmizegetuza  3. Bretea Română 9. Sălaşu de Sus  4. Densuş 10. Sîntămăria-Orlea  5. Pui 11. Toteşti  6. Răchitova 12. Unirea    4. JUDECĂTORIA HUNEDOARAcu sediul în municipiul Hunedoara    MUNICIPIU  1. Hunedoara    ORAŞE  1. Călan    COMUNE  1. Bunila 5. Lunca Cernii de Jos  2. Cerbăl 6. Pestişu Mic  3. Ghelari 7. Teliucu Inferior  4. Lelese 8. Topliţa    5. JUDECĂTORIA ORĂŞTIEcu sediul în oraşul Orăştie    ORAŞE  1. Orăştie    COMUNE  1. Balşa 5. Orăştioara de Sus  2. Beriu 6. Romoş  3. Geoagiu 7. Turdaş  4. Mărtineşti    6. JUDECĂTORIA PETROŞANIcu sediul în municipiul Petroşani    MUNICIPIU  1. Petroşani    ORAŞE  1. Aninoasa 4. Uricani  2. Lupeni 5. Vulcan  3. Petrila    COMUNE  1. Băniţa    JUDEŢUL IALOMIŢA    1. JUDECĂTORIA FETEŞTIcu sediul în oraşul Feteşti    ORAŞE  1. Feteşti 2. Ţăndărei    COMUNE  1. Borduşani 6. Săveni  2. Făcăeni 7. Stelnica  3. Giurgeni 8. Sudiţi  4. Mihail Kogălniceanu 9. Valea Ciorii  5. Movila 10. Vlădeni    2. JUDECĂTORIA SLOBOZIAcu sediul în municipiul Slobozia    MUNICIPIU  1. Slobozia    COMUNE  1. Albeşti 10. Gheorghe Doja  2. Amara 11. Gheorghe Lazăr  3. Andrăşeşti 12. Griviţa  4. Bucu 13. Miloşeşti  5. Căzăneşti 14. Munteni-Buzău  6. Ciochina 15. Perieţi  7. Ciulniţa 16. Reviga  8. Cocora 17. Scînteia  9. Cosîmbeşti    3. JUDECĂTORIA URZICENIcu sediul în oraşul Urziceni    ORAŞE  1. Urziceni    COMUNE  1. Adîncata 12. Fierbinţi-Tîrg  2. Alexeni 13. Gîrbovi  3. Armăşeşti 14. Grindu  4. Axintele 15. Ion Roată  5. Balaciu 16. Jilavele  6. Bărcăneşti 17. Manasia  7. Brazii 18. Moviliţa  8. Ciocîrlia 19. Sălcioara  9. Coşereni 20. Sfîntu Gheorghe 10. Drăgoeşti 21. Sineşti 11. Dridu 22. Valea Măcrişului    JUDEŢUL IAŞI    1. JUDECĂTORIA HÎRLĂUcu sediul în oraşul Hîrlău    ORAŞE  1. Hîrlău    COMUNE  1. Belceşti 7. Erbiceni  2. Cepleniţa 8. Focuri  3. Coarnele Caprei 9. Gropniţa  4. Cotnari 10. Pluguri  5. Cucuteni 11. Scobinţi  6. Deleni 12. Şipote    2. JUDECĂTORIA IAŞIcu sediul în municipiul Iaşi    MUNICIPIU  1. Iaşi    COMUNE  1. Andrieşeni 21. Podu Iloaiei  2. Aroneanu 22. Popeşti  3. Bîrnova 23. Popricani  4. Bivolari 24. Probota  5. Bosia 25. Rediu  6. Ciurea 26. Româneşti  7. Dagîţa 27. Schitu Duca  8. Dobrovăţ 28. Scînteia  9. Dumeşti 29. Sineşti 10. Golăieşti 30. Şcheia 11. Grajduri 31. Tansa 12. Holboca 32. Tomeşti 13. Horleşti 33. Trifeşti 14. Ipatele 34. Ţibana 15. Leţcani 35. Ţibăneşti 16. Mădîrjac 36. Ţigănaşi 17. Mironeasa 37. Ţuţora 18. Miroslava 38. Victoria 19. Mogoşeşti 39. Vlădeni 20. Movileni 40. Voineşti    3. JUDECĂTORIA PAŞCANIcu sediul în oraşul Paşcani    ORAŞE  1. Paşcani 2. Tîrgu Frumos    COMUNE  1. Alexandru I. Cuza 13. Moţca  2. Bălţaţi 14. Oţeleni  3. Brăeşti 15. Ruginoasa  4. Butea 16. Sireţel  5. Cristeşti 17. Stolniceni-Prăjescu  6. Hălăuceşti 18. Strunga  7. Heleşteni 19. Tătăruşi  8. Lespezi 20. Tîrgu Frumos  9. Lungani 21. Todireşti 10. Mirceşti 22. Valea Seacă 11. Mirosloveşti 23. Vînători 12. Mogoşeşti-Siret    4. JUDECĂTORIA RĂDUCĂNENIcu sediul în comuna Răducăneni   COMUNE  1. Ciorteşti 6. Gorban  2. Comarna 7. Grozeşti  3. Costuleni 8. Moşna  4. Cozmeşti 9. Prisăcani  5. Dolheşti 10. Răducăneni    JUDEŢUL MARAMUREŞ    1. JUDECĂTORIA BAIA MAREcu sediul în municipiul Baia Mare    MUNICIPIU  1. Baia Mare    ORAŞE  1. Baia Sprie 3. Seini  2. Cavnic    COMUNE  1. Ardusat 10. Groşi  2. Ariniş 11. Oarţa de Jos  3. Asuaju de Sus 12. Recea  4. Băiţa de sub Codru 13. Săcălăşeni  5. Băseşti 14. Sălsig  6. Bicaz 15. Şişeşti  7. Cicîrlău 16. Tăuţii Măgherăuş  8. Dumbrăviţa 17. Ulmeni  9. Fărcaşa    2. JUDECĂTORIA DRAGOMIREŞTIcu sediul în comuna Dragomireşti    COMUNE  1. Bogdan Vodă 5. Rozavlea  2. Botiza 6. Săcel  3. Dragomireşti 7. Săliştea de Sus  4. Ieud 8. Strîmtura    3. JUDECĂTORIA SIGHETU MARMAŢIEIcu sediul în municipiul Sighetu Marmaţiei    MUNICIPIU  1. Sighetu Marmaţiei    COMUNE  1. Bîrsana 8. Ocna Şugatag  2. Bocicoiu Mare 9. Remeţi  3. Budeşti 10. Rona de Jos  4. Călineşti 11. Rona de Sus  5. Cîmpulung la Tisa 12. Sarasău  6. Deseşti 13. Săpînţa  7. Giuleşti 14. Vadu Izei    4. JUDECĂTORIA ŞOMCUTA MAREcu sediul în comuna Şomcuta Mare    COMUNE  1. Boiu Mare  2. Mireşu Mare  3. Remetea Chioarului  4. Satulung  5. Şomcuta Mare  6. Valea Chioarului    5. JUDECĂTORIA TÎRGU LĂPUŞcu sediul în oraşul Tîrgu Lăpuş    ORAŞE  1. Tîrgu Lăpuş    COMUNE  1. Băiuţ 5. Cupşeni  2. Cerneşti 6. Lăpuş  3. Copalnic Mănăştur 7. Suciu de Sus  4. Coroieni 8. Vima Mică    6. JUDECĂTORIA VIŞEU DE SUScu sediul în oraşul Vişeu de Sus    ORAŞE  1. Borşa 2. Vişeu de Sus    COMUNE  1. Bistra 5. Poienile de sub Munte  2. Leordina 6. Repedea  3. Moisei 7. Ruscova  4. Petrova 8. Vişeu de Jos    JUDEŢUL MEHEDINŢI    1. JUDECĂTORIA BAIA DE ARAMAcu sediul în oraşul Baia de Arama    ORAŞE  1. Baia de Arama    COMUNE  1. Bala 4. Obîrşia-Cloşani  2. Balta 5. Ponoarele  3. Izverna    2. JUDECĂTORIA DROBETA-TURNU SEVERINcu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin    MUNICIPIU  1. Drobeta-Turnu Severin    COMUNE  1. Bîlvăneşti 9. Husnicioara  2. Brezniţa-Ocol 10. Ilovăţ  3. Burila Mare 11. Izvoru Bîrzii  4. Căzăneşti 12. Malovăţ  5. Devesel 13. Prunişor  6. Godeanu 14. Şimian  7. Gogoşu 15. Şişeşti  8. Hinova 16. Şovarna    3. JUDECĂTORIA ORŞOVAcu sediul în oraşul Orşova    ORAŞE  1. Orşova    COMUNE  1. Cireşu 4. Iloviţa  2. Dubova 5. Podeni  3. Ieşelniţa 6. Sviniţa    4. JUDECĂTORIA STREHAIAcu sediul în oraşul Strehaia    ORAŞE  1. Strehaia    COMUNE  1. Bîcleş 7. Floreşti  2. Brezniţa-Motru 8. Greci  3. Broşteni 9. Grozeşti  4. Butoieşti 10. Stîngăceaua  5. Corcova 11. Tîmna  6. Dumbrava 12. Voloiac    5. JUDECĂTORIA VÎNJU MAREcu sediul în oraşul Vînju Mare    ORAŞE  1. Vînju Mare    COMUNE  1. Bălăciţa 11. Pădina  2. Corlăţel 12. Pătulele  3. Cujmir 13. Poroina Mare  4. Dîrvari 14. Pristol  5. Gîrla Mare 15. Punghina  6. Gruia 16. Rogova  7. Jiana 17. Salcia  8. Livezile 18. Vînători  9. Obîrşia de Cîmp 19. Vînjuleţ 10. Oprişor 20. Vlădaia    JUDEŢUL MUREŞ    1. JUDECĂTORIA LUDUŞcu sediul în oraşul Luduş    ORAŞE  1. Iernut 2. Luduş    COMUNE  1. Aţintiş 7. Miheşu de Cîmpie  2. Bichiş 8. Papiu Ilarian  3. Bogata 9. Sărmaşu  4. Cheţani 10. Sînger  5. Cuci 11. Tăureni  6. Iclănzel 12. Valea Largă                            13. Zau de Cîmpie    2. JUDECĂTORIA REGHINcu sediul în oraşul Reghin    ORAŞE  1. Reghin    COMUNE  1. Aluniş 13. Hodac  2. Batoş 14. Ibăneşti  3. Băla 15. Ideciu de Jos  4. Beica de Jos 16. Lunca  5. Breaza 17. Lunca Bradului  6. Brâncoveneşti 18. Petelea  7. Chiheru de Jos 19. Răstoliţa  8. Cozma 20. Ruşii-Munţi  9. Crăieşti 21. Solovăstru 10. Deda 22. Stînceni 11. Fărăgău 23. Suseni 12. Gurghiu 24. Vătava    3. JUDECĂTORIA SIGHIŞOARAcu sediul în municipiul Sighişoara    MUNICIPIU  1. Sighişoara    COMUNE  1. Albeşti 5. Saschiz  2. Apold 6. Veţca  3. Daneş 7. Viişoara  4. Nadeş 8. Vînători    4. JUDECĂTORIA SÎNGEORGIU DE PĂDUREcu sediul în comuna Sîngeorgiu de Pădure    ORAŞE  1. Sovata    COMUNE  1. Bălăuşeri 4. Neaua  2. Fîntînele 5. Sîngeorgiu de Pădure  3. Ghindari    5. JUDECĂTORIA TÎRGU MUREŞcu sediul în municipiul Tîrgu Mureş    MUNICIPIU  1. Tîrgu Mureş    COMUNE  1. Acăţări 17. Ogra  2. Band 18. Pănet  3. Ceuaşu de Cîmpie 19. Păsăreni  4. Crăciuneşti 20. Pogăceaua  5. Cristeşti 21. Rîciu  6. Eremitu 22. Sîncraiu de Mureş  7. Ernei 23. Sîngeorgiu de Mureş  8. Găleşti 24. Sînpaul  9. Gheorghe Doja 25. Sînpetru de Cîmpie 10. Glodeni 26. Sîntana de Mureş 11. Gorneşti 27. Şăulia 12. Grebenişu de Cîmpie 28. Şincai 13. Hodoşa 29. Ungheni 14. Livezeni 30. Vărgata 15. Măgherani 31. Voivodeni 16. Miercurea Nirajului    6. JUDECĂTORIA TÎRNĂVENIcu sediul în oraşul Tîrnăveni    ORAŞE  1. Tîrnăveni    COMUNE  1. Adămuş 5. Cucerdea  2. Bahnea 6. Găneşti  3. Băgaciu 7. Mica  4. Coroisînmartin 8. Suplac                             9. Zagăr     JUDEŢUL NEAMŢ    1. JUDECĂTORIA BICAZcu sediul în oraşul Bicaz    ORAŞE  1. Bicaz    COMUNE  1. Bicaz-Chei 7. Grinţieş  2. Bicazu Ardelean 8. Hangu  3. Borca 9. Poiana Teiului  4. Ceahlău 10. Tarcău  5. Dămuc 11. Taşca  6. Farcaşa    2. JUDECĂTORIA PIATRA-NEAMŢcu sediul în municipiul Piatra-Neamţ    MUNICIPIU  1. Piatra-Neamţ    COMUNE  1. Bîrgăuani 13. Piatra Şoimului  2. Bodeşti 14. Podoleni  3. Borleşti 15. Războieni  4. Cîndeşti 16. Rediu  5. Costişa 17. Roznov  6. Dobreni 18. Săvineşti  7. Dragomireşti 19. Ştefan cel Mare  8. Dumbrava Roşie 20. Tazlău  9. Gîrcina 21. Tupilaţi 10. Girov 22. Viişoara 11. Mărgineni 23. Zăneşti 12. Pîngăraţi    3. JUDECĂTORIA ROMANcu sediul în municipiul Roman    MUNICIPIU  1. Roman    COMUNE  1. Bahna 13. Moldoveni  2. Bîra 14. Oniceni  3. Boteşti 15. Poienari  4. Bozieni 16. Români  5. Cordun 17. Sagna  6. Doljeşti 18. Săbăoani  7. Dulceşti 19. Secuieni  8. Făurei 20. Stăniţa  9. Gherăeşti 21. Tămăşeni 10. Horia 22. Trifeşti 11. Icuşeşti 23. Valea Ursului 12. Ion Creangă    4. JUDECĂTORIA TÎRGU-NEAMŢcu sediul în oraşul Tîrgu-Neamţ    ORAŞE  1. Tîrgu-Neamţ    COMUNE  1. Agapia 8. Pipirig  2. Bălţăteşti 9. Răuceşti  3. Brusturi-Drăgăneşti 10. Timişeşti  4. Crăcăoani 11. Ţibucani  5. Grumăzeşti 12. Urecheni  6. Păstrăveni 13. Vînători-Neamţ  7. Petricani    JUDEŢUL OLT    1. JUDECĂTORIA BALŞcu sediul în oraşul Balş    ORAŞE  1. Balş    COMUNE  1. Baldovineşti 6. Morunglav  2. Bîrza 7. Oboga  3. Bobiceşti 8. Pîrşcoveni  4. Dobreţu 9. Voineasa  5. Iancu Jianu 10. Vulpeni    2. JUDECĂTORIA CARACALcu sediul în oraşul Caracal    ORAŞE  1. Caracal 2. Drăgăneşti-Olt    COMUNE  1. Băbiciu 13. Oşica de Sus  2. Bucinişu 14. Radomireşti  3. Cezieni 15. Redea  4. Dăneasa 16. Rotunda  5. Deveselu 17. Scărişoara  6. Dobrosloveni 18. Seaca  7. Dobrun 19. Sprîncenata  8. Drăghiceni 20. Stoeneşti  9. Fălcoiu 21. Stoicăneşti 10. Fărcaşele 22. Traian 11. Gostavăţu 23. Văleni 12. Mihăeşti 24. Vlădila    3. JUDECĂTORIA CORABIAcu sediul în oraşul Corabia    ORAŞE  1. Corabia    COMUNE  1. Brastavăţu 10. Rusăneşti  2. Cilieni 11. Studina  3. Gîrcov 12. Ştefan cel Mare  4. Giuvăreşti 13. Tia Mare  5. Grojdibodu 14. Urzica  6. Ianca 15. Vădastra  7. Izbiceni 16. Vădăstriţa  8. Obîrşia 17. Vişina  9. Orlea    4. JUDECĂTORIA SCORNICEŞTIcu sediul în oraşul Scorniceşti    ORAŞE  1. Scorniceşti    COMUNE  1. Bărăşti 9. Optaşi-Măgura  2. Coloneşti 10. Poboru  3. Corbu 11. Potcoava  4. Cungrea 12. Spineni  5. Făgeţelu 13. Tătuleşti  6. Icoana 14. Topana  7. Leleasca 15. Tufani  8. Oporelu    5. JUDECĂTORIA SLATINAcu sediul în municipiul Slatina    MUNICIPIU  1. Slatina    ORAŞE  1. Piatra-OLT    COMUNE  1. Brebeni 15. Perieţi  2. Brâncoveni 16. Pleşoiu  3. Cîrlogani 17. Priseaca  4. Coteana 18. Sîmbureşti  5. Crîmpoia 19. Schitu  6. Curtişoara 20. Slătioara  7. Dobroteasa 21. Strejeşti  8. Găneasa 22. Şerbăneşti  9. Grădinari 23. Teslui 10. Izvoarele 24. Valea Mare 11. Mărunţei 25. Verguleasa 12. Milcov 26. Vitomireşti 13. Movileni 27. Vîlcele 14. Nicolae Titulescu 28. Vultureşti    JUDEŢUL PRAHOVA    1. JUDECĂTORIA CÎMPINAcu sediul în oraşul Cîmpina    ORAŞE  1. Băicoi 3. Cîmpina  2. Breaza    COMUNE  1. Adunaţi 10. Poiana Cîmpina  2. Băneşti 11. Proviţa de Jos  3. Brebu 12. Proviţa de Sus  4. Cocorăştii Mislii 13. Scorţeni  5. Cornu 14. Şotrile  6. Filipeştii de Pădure 15. Talea  7. Filipeştii de Tîrg 16. Telega  8. Floreşti 17. Valea Doftanei  9. Măgureni    2. JUDECĂTORIA MIZILcu sediul în oraşul Mizil    ORAŞE  1. Mizil    COMUNE  1. Baba Ana 7. Fîntînele  2. Boldeşti-Grădiştea 8. Fulga  3. Călugăreni 9. Gura Vadului  4. Ceptura 10. Jugureni  5. Ciorani 11. Sălciile  6. Colceag 12. Tomşani    3. JUDECĂTORIA PLOIEŞTIcu sediul în municipiul Ploieşti    MUNICIPIU  1. Ploieşti    ORAŞE  1. Boldeşti-Scăeni 3. Urlaţi  2. Plopeni    COMUNE  1. Albeşti-Paleologu 17. Iordăcheanu  2. Apostolache 18. Lapoş  3. Ariceştii Rahtivani 19. Lipăneşti  4. Balta Doamnei 20. Măneşti  5. Bărcăneşti 21. Păuleşti  6. Berceni 22. Plopu  7. Blejoi 23. Poienarii Burchii  8. Brazi 24. Puchenii Mari  9. Bucov 25. Rîfov 10. Chiojdeanca 26. Salcia 11. Drăgăneşti 27. Sîngeru 12. Dumbrava 28. Şirna 13. Dumbrăveşti 29. Tătaru 14. Gheorghiţa 30. Tîrgşoru Vechi 15. Gorgota 31. Tinosu 16. Gornet-Cricov 32. Valea Călugărească    4. JUDECĂTORIA SINAIAcu sediul în oraşul Sinaia    ORAŞE  1. Azuga 3. Comarnic  2. Buşteni 4. Sinaia    COMUNE  1. Secăria    5. JUDECĂTORIA VĂLENII DE MUNTEcu sediul în oraşul Vălenii de Munte    ORAŞE  1. Slănic 2. Vălenii de Munte    COMUNE  1. Aluniş 13. Măneciu  2. Ariceştii Zeletin 14. Păcureţi  3. Bălţeşti 15. Podenii Noi  4. Bertea 16. Poseşti  5. Cărbuneşti 17. Predeal-Sărari  6. Ceraşu 18. Starchiojd  7. Cosminele 19. Surani  8. Drajna 20. Şoimari  9. Gornet 21. Ştefeşti 10. Gura Vitioarei 22. Teişani 11. Izvoarele 23. Vărbilău 12. Măgurele 24. Vîlcăneşti    JUDEŢUL SATU MARE    1. JUDECĂTORIA CAREIcu sediul în oraşul Carei    ORAŞE  1. Carei 2. Tăşnad    COMUNE  1. Acîş 11. Moftin  2. Andrid 12. Petreşti  3. Berveni 13. Pir  4. Bogdand 14. Pişcolt  5. Căpleni 15. Sanislău  6. Căuaş 16. Santău  7. Cehal 17. Săcăşeni  8. Craidorolţ 18. Săuca  9. Foieni 19. Supur  10. Hodod 20. Tiream                            21. Urziceni    2. JUDECĂTORIA NEGREŞTI-OAŞcu sediul în oraşul Negreşti-Oaş    ORAŞE  1. Negreşti-Oaş    COMUNE  1. Bătarci 7. Oraşu Nou  2. Bixad 8. Tarna Mare  3. Călineşti-Oaş 9. Tîrşolţ  4. Cămărzana 10. Turţ  5. Certeze 11. Vama  6. Gherţa Mică    3. JUDECĂTORIA SATU MAREcu sediul în municipiul Satu Mare    MUNICIPIU  1. Satu Mare    COMUNE  1. Apa 13. Livada  2. Ardud 14. Medieşu Aurit  3. Bîrsău 15. Micula  4. Beltiug 16. Odoreu  5. Botiz 17. Păuleşti  6. Crucişor 18. Pomi  7. Culciu 19. Socond  8. Doba 20. Terebeşti  9. Dorolţ 21. Turulung 10. Halmeu 22. Valea Vinului 11. Homoroade 23. Vetiş 12. Lazuri 24. Viile Satu Mare    JUDEŢUL SĂLAJ    1. JUDECĂTORIA JIBOUcu sediul în oraşul Jibou    ORAŞE  1. Jibou    COMUNE  1. Băbeni 10. Ileanda  2. Bălan 11. Letca  3. Benesat 12. Lozna  4. Creaca 13. Năpradea  5. Cristolţ 14. Poiana Blenchii  6. Dragu 15. Rus  7. Gîlgău 16. Someş-Odorhei  8. Gîrbou 17. Surduc  9. Hida 18. Zalha    2. JUDECĂTORIA ŞIMLEU SILVANIEIcu sediul în oraşul Şimleu Silvaniei    ORAŞE  1. Şimleu Silvaniei    COMUNE  1. Bănişor 11. Marca  2. Bobota 12. Măerişte  3. Camăr 13. Nuşfalău  4. Carastelec 14. Pericei  5. Chieşd 15. Plopiş  6. Cizer 16. Şamşud  7. Crasna 17. Sărmăşag  8. Halmăşd 18. Sîg  9. Horoatu Crasnei 19. Valcău de Jos 10. Ip 20. Vîrşolţ    3. JUDECĂTORIA ZALĂUcu sediul în municipiul Zalău    MUNICIPIU  1. Zalău    ORAŞE  1. Cehu Silvaniei    COMUNE  1. Treznea-Agrij 9. Fildu de Jos  2. Almaşu 10. Hereclean  3. Bocşa 11. Meseşenii de Jos  4. Buciumi 12. Mirşid  5. Coşeiu 13. Românaşi  6. Crişeni 14. Sălăţig  7. Cuzăplac 15. Sînmihaiu Almaşului  8. Dobrin 16. Zimbor    JUDEŢUL SIBIU    1. JUDECĂTORIA AGNITAcu sediul în oraşul Agnita    ORAŞE  1. Agnita    COMUNE  1. Alţina 6. Iacobeni  2. Bîrghiş 7. Marpod  3. Brădeni 8. Merghindeal  4. Bruiu 9. Mihăileni  5. Chirpăr 10. Nocrich    2. JUDECĂTORIA AVRIGcu sediul în oraşul Avrig    ORAŞE  1. Avrig 2. Tălmaciu    COMUNE  1. Arpaşu de Jos 4. Porumbacu de Jos  2. Cîrţa 5. Racoviţa  3. Cîrţişoara 6. Turnu Roşu    3. JUDECĂTORIA MEDIAŞcu sediul în municipiul Mediaş    MUNICIPIU  1. Mediaş    ORAŞE  1. Copşa Mică 2. Dumbrăveni    COMUNE  1. Aţel 9. Laslea  2. Axente Sever 10. Micăsasa  3. Bazna 11. Moşna  4. Biertan 12. Şeica Mare  5. Blăjel 13. Şeica Mică  6. Brateiu 14. Tîrnava  7. Dîrlos 15. Valea Viilor  8. Hoghilag    4. JUDECĂTORIA SĂLIŞTEcu sediul în comuna Sălişte    COMUNE  1. Apoldu de Jos 6. Orlat  2. Gura Rîului 7. Poiana Sibiului  3. Jina 8. Sălişte  4. Ludoş 9. Tilişca  5. Miercurea Sibiului    5. JUDECĂTORIA SIBIUcu sediul în municipiul Sibiu    MUNICIPIU  1. Sibiu    ORAŞE  1. Cisnădie 2. Ocna Sibiului    COMUNE  1. Cristian 8. Sadu  2. Loamneş 9. Şlimnic  2. Păuca 10. Şelimbăr  4. Poplaca 11. Şura Mare  5. Răşinari 12. Şura Mică  6. Rîu Sadului 13. Vurpăr  7. Roşia    JUDEŢUL SUCEAVA    1. JUDECĂTORIA CÎMPULUNG MOLDOVENESCcu sediul în oraşul Cîmpulung Moldovenesc    ORAŞE  1. Cîmpulung Moldovenesc    COMUNE  1. Breaza 6. Moldoviţa  2. Frumosu 7. Pojorîta  3. Fundu Moldovei 8. Sadova  4. Izvoarele Sucevei 9. Vama  5. Moldova-Suliţa 10. Vatra Moldoviţei    2. JUDECĂTORIA FĂLTICENIcu sediul în oraşul Fălticeni    ORAŞE  1. Fălticeni    COMUNE  1. Baia 10. Horodniceni  2. Bogdăneşti 11. Mălini  3. Boroaia 12. Preuteşti  4. Buneşti 13. Rădăşeni  5. Cornu Luncii 14. Rîşca  6. Dolhasca 15. Slatina  7. Dolheşti 16. Vadu Moldovei  8. Drăguşeni 17. Vultureşti  9. Forăşti    3. JUDECĂTORIA GURA HUMORULUIcu sediul în oraşul Gura Humorului    ORAŞE  1. Gura Humorului    COMUNE  1. Cacica 5. Ostra  2. Drăgoieşti 6. Păltinoasa  3. Frasin 7. Pîrteştii de Jos  4. Mănăstirea Humorului 8. Stulpicani                             9. Valea Moldovei    4. JUDECĂTORIA RĂDĂUŢIcu sediul în oraşul Rădăuţi    ORAŞE  1. Rădăuţi 3. Solca  2. Siret    COMUNE  1. Arbore 14. Horodnic  2. Bălcăuţi 15. Marginea  3. Bilca 16. Muşeniţa  4. Brodina 17. Putna  5. Cajvana 18. Satu Mare  6. Calafindeşti 19. Straja  7. Dorneşti 20. Suceviţa  8. Emil Bodnaraş 21. Ulma  9. Frătăuţii Noi 22. Vicovu de Jos 10. Frătăuţii Vechi 23. Vicovu de Sus 11. Gălăneşti 24. Volovăţ 12. Grămeşti 25. Zamostea 13. Grăniceşti    5. JUDECĂTORIA SUCEAVAcu sediul în municipiul Suceava    MUNICIPIU  1. Suceava    COMUNE  1. Adîncata 11. Moara  2. Bosanci 12. Pătrăuţi  3. Botoşana 13. Salcea  4. Ciprian Porumbescu 14. Siminicea  5. Dărmăneşti 15. Stroieşti  6. Dumbrăveni 16. Şcheia  7. Fîntînele 17. Todireşti  8. Ipoteşti 18. Udeşti  9. Liteni 19. Vereşti 10. Mitocu Dragomirnei 20. Zvoriştea    6. JUDECĂTORIA VATRA DORNEIcu sediul în oraşul Vatra Dornei    ORAŞE  1. Vatra Dornei    COMUNE  1. Broşteni 6. Iacobeni  2. Cîrlibaba 7. Panaci  3. Crucea 8. Poiana Stampei  4. Dorna-Arini 9. Şaru Dornei  5. Dorna Candrenilor    JUDEŢUL TELEORMAN    1. JUDECĂTORIA ALEXANDRIAcu sediul în oraşul Alexandria    MUNICIPIU  1. Alexandria    COMUNE  1. Bogdana 10. Mîrzăneşti  2. Brînceni 11. Nanov  3. Bujoreni 12. Orbeasca  4. Buzescu 13. Plosca  5. Călineşti 14. Poroschia  6. Drăgăneşti-Vlaşca 15. Purani  7. Furculeşti 16. Răsmireşti  8. Mavrodin 17. Ştorobăneasa  9. Măgura 18. Ţigăneşti    2. JUDECĂTORIA ROŞIORI DE VEDEcu sediul în oraşul Roşiori de Vede    ORAŞE  1. Roşiori de Vede    COMUNE  1. Balaci 13. Peretu  2. Călmăţuiu 14. Rădoieşti  2. Călmăţuiu de Sus 15. Săceni  4. Ciolăneşti 16. Scrioaştea  5. Crîngeni 17. Sfinţeşti  6. Dideşti 18. Siliştea Nouă  7. Dobroteşti 19. Stejaru  8. Drăcşenei 20. Troianul  9. Drăgăneşti-Vede 21. Vîrtoape 10. Măldăeni 22. Vedea 11. Necşeşti 23. Zîmbreasca 12. Olteni    3. JUDECĂTORIA TURNU MĂGURELEcu sediul în municipiul Turnu Măgurele    MUNICIPIU  1. Turnu Măgurele    COMUNE  1. Ciuperceni 8. Putineiu  2. Crîngu 9. Salcia  3. Islaz 10. Seaca  4. Lisa 11. Segarcea-Vale  5. Liţa 12. Slobozia Mîndra  6. Lunca 13. Traian  7. Plopii-Slăviteşti    4. JUDECĂTORIA VIDELEcu sediul în oraşul Videle    ORAŞE  1. Videle    COMUNE  1. Băbiţa 10. Poeni  2. Blejeşti 11. Sîrbeni  3. Botoroaga 12. Scurtu Mare  4. Cosmeşti 13. Siliştea  5. Crevenicu 14. Talpa  6. Gălăteni 15. Tătărăştii de Jos  7. Gratia 16. Tătărăştii de Sus  8. Mereni 17. Trivalea-Moşteni  9. Moşteni    5. JUDECĂTORIA ZIMNICEAcu sediul în oraşul Zimnicea    ORAŞE  1. Zimnicea    COMUNE  1. Bragadiru 7. Năsturelu  2. Bujoru 8. Piatra  3. Cervenia 9. Pietroşani  4. Conţeşti 10. Smîrdioasa  5. Frumoasa 11. Suhaia  6. Izvoarele 12. Viişoara    JUDEŢUL TIMIŞ    1. JUDECĂTORIA DETAcu sediul în oraşul Deta    ORAŞE  1. Deta    COMUNE  1. Banloc 7. Jebel  2. Ciacova 8. Liebling  3. Denta 9. Moraviţa  4. Gătaia 10. Tormac  5. Giera 11. Voiteg  6. Jamu Mare    2. JUDECĂTORIA FĂGETcu sediul în comuna Făget    COMUNE  1. Bethausen 6. Margina  2. Curtea 7. Mănăştiur  3. Dumbrava 8. Ohaba Lungă  4. Făget 9. Pietroasa  5. Fîrdea 10. Tomeşti                            11. Traian Vuia    3. JUDECĂTORIA LUGOJcu sediul în municipiul Lugoj    MUNICIPIU  1. Lugoj    ORAŞE  1. Buziaş    COMUNE  1. Balinţ 10. Gavojdia  2. Bara 11. Ghizela  3. Bârna 12. Nădrag  4. Belinţ 13. Niţchidorf  5. Boldur 14. Racoviţa  6. Brestovăţ 15. Secaş  7. Coşteiu 16. Ştiuca  8. Criciova 17. Topolovăţu Mare  9. Darova 18. Victor Vlad Delamarina    4. JUDECĂTORIA SÎNNICOLAU MAREcu sediul în oraşul Sînnicolau Mare    ORAŞE  1. Sînnicolau Mare    COMUNE  1. Beba Veche 6. Lovrin  2. Cenad 7. Periam  3. Comloşu Mare 8. Sînpetru Mare  4. Dudeştii Vechi 9. Teremia Mare  5. Lenauheim 10. Variaş    5. JUDECĂTORIA TIMIŞOARAcu sediul în municipiul Timişoara    MUNICIPIU  1. Timişoara    ORAŞE  1. Jimbolia    COMUNE  1. Becicherecu Mic 14. Moşniţa Nouă  2. Biled 15. Orţişoara  3. Bogda 16. Peciu Nou  4. Cărpiniş 17. Pişchia  5. Cenei 18. Recaş  6. Chevereşu Mare 19. Remetea Mare  7. Dumbrăviţa 20. Sacoşu Turcesc  8. Foeni 21. Satchinez  9. Ghiroda 22. Săcălaz 10. Giarmata 23. Sînăndrei 11. Giroc 24. Sînmihaiu Român 12. Giulvăz 25. Şag 13. Maşloc 26. Uivar    JUDEŢUL TULCEA    1. JUDECĂTORIA BABADAGcu sediul în oraşul Babadag    ORAŞE  1. Babadag    COMUNE  1. Baia 7. Sarichioi  2. Beidaud 8. Slava Cercheză  3. Casimcea 9. Stejaru  4. Ceamurlia de Jos 10. Topolog  5. Ciucurova 11. Unirea  6. Mihai Bravu    2. JUDECĂTORIA MACINcu sediul în oraşul Macin    ORAŞE  1. Macin    COMUNE  1. Carcaliu 7. Jijila  2. Cerna 8. Luncaviţa  3. Dăeni 9. Ostrov  4. Dorobanţu 10. Peceneaga  5. Greci 11. Smîrdan  6. Grindu 12. Turcoaia                            13. 23 August    3. JUDECĂTORIA TULCEAcu sediul în municipiul Tulcea    MUNICIPIU  1. Tulcea    ORAŞE  1. Isaccea 2. Sulina    COMUNE  1. C.A. Rosetti 11. Maliuc  2. Ceatalchioi 12. Mihail Kogălniceanu  3. Chilia Veche 13. Nalbant  4. Crişan 14. Niculiţel  5. Frecăţei 15. Nufăru  6. Hamcearca 16. Sfîntu Gheorghe  7. Horia 17. Somova  8. Independenţa 18. Valea Nucarilor  9. Izvoarele 19. 1 Mai 10. Mahmudia    JUDEŢUL VASLUI    1. JUDECĂTORIA BÎRLADcu sediul în municipiul Bîrlad    MUNICIPIU  1. Bîrlad    COMUNE  1. Alexandru Vlahuţă 11. Perieni  2. Banca 12. Pogana  3. Băcani 13. Puieşti  4. Bogdăneşti 14. Roşieşti  5. Bogdăniţa 15. Tutova  6. Coroieşti 16. Viişoara  7. Ghergheşti 17. Vinderei  8. Griviţa 18. Voineşti  9. Iana 19. Vutcani 10. Iveşti 20. Zorleni    2. JUDECĂTORIA HUŞIcu sediul în oraşul Huşi    ORAŞE  1. Huşi    COMUNE  1. Arsura 8. Hoceni  2. Boţeşti 9. Lunca Banului  3. Buneşti-Avereşti 10. Olteneşti  4. Creţeşti 11. Pădureni  5. Dimitrie Cantemir 12. Stănileşti  6. Drînceni 13. Tătărani  7. Duda-Epureni 14. Vetrişoaia    3. JUDECĂTORIA MURGENIcu sediul în comuna Murgeni    COMUNE  1. Berezeni 5. Găgeşti  2. Blăgeşti 6. Măluşteni  3. Epureni 7. Murgeni  4. Fălciu 8. Şuletea    4. JUDECĂTORIA VASLUIcu sediul în municipiul Vaslui    MUNICIPIU  1. Vaslui    ORAŞE  1. Negreşti    COMUNE  1. Albeşti 15. Lipovăţ  2. Băceşti 16. Micleşti  3. Bălteni 17. Muntenii de Jos  4. Bogdana 18. Oşeşti  5. Codăeşti 19. Poieneşti  6. Costeşti 10. Pungeşti  7. Dăneşti 21. Rebricea  8. Deleni 22. Soleşti  9. Deleşti 23. Ştefan cel Mare 10. Dragomireşti 24. Tanacu 11. Dumeşti 25. Tăcuta 12. Gîrceni 26. Todireşti 13. Ivăneşti 27. Văleni 14. Laza 28. Vultureşti                            29. Zăpodeni    JUDEŢUL VÎLCEA    1. JUDECĂTORIA BĂLCEŞTIcu sediul în comuna Bălceşti    COMUNE  1. Bălceşti 8. Măciuca  2. Făureşti 9. Roşiile  3. Fîrtăţeşti 10. Stăneşti  4. Ghioroiu 11. Tetoiu  5. Grădiştea 12. Valea Mare  6. Laloşu 13. Zătreni  7. Livezi    2. JUDECĂTORIA BREZOIcu sediul în oraşul Brezoi    ORAŞE  1. Brezoi 2. Călimăneşti    COMUNE  1. Berislăveşti 5. Perişani  2. Boişoara 6. Racoviţa  3. Cîineni 7. Sălătrucel  4. Malaia 8. Voineasa    3. JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANIcu sediul în oraşul Drăgăşani    ORAŞE  1. Drăgăşani    COMUNE  1. Amărăşti 10. Orleşti  2. Creţeni 11. Pesceana  3. Drăgoeşti 12. Prundeni  4. Glăvile 13. Scundu  5. Guşoeni 14. Suteşti  6. Ioneşti 15. Ştefăneşti  7. Lungeşti 16. Şuşani  8. Mădulari 17. Voiceşti  9. Olanu    4. JUDECĂTORIA HOREZUcu sediul în oraşul Horezu    ORAŞE  1. Horezu    COMUNE  1. Alunu 12. Păuşeşti  2. Bărbăteşti 13. Pietrari  3. Berbeşti 14. Popeşti  4. Cernişoara 15. Roeşti  5. Copăceni 16. Sineşti  6. Costeşti 17. Slătioara  7. Lădeşti 18. Stoeneşti  8. Lăpuşata 19. Stroeşti  9. Mateeşti 20. Tomşani 10. Măldăreşti 21. Vaideeni 11. Oteşani    5. JUDECĂTORIA RÎMNICU VÎLCEAcu sediul în municipiul Rîmnicu Vîlcea    MUNICIPIU  1. Rîmnicu Vîlcea    ORAŞE  1. Băile Govora 3. Ocnele Mari  2. Băile Olăneşti    COMUNE  1. Băbeni 11. Mihăeşti  2. Budeşti 12. Milcoiu  3. Bujoreni 13. Muereasca  4. Buneşti 14. Nicolae Bălcescu  5. Dăeşti 15. Păuşeşti-Măglaşi  6. Dănicei 16. Runcu  7. Frînceşti 17. Stoileşti  8. Galicea 18. Şirineasa  9. Goleşti 19. Vlădeşti 10. Goranu    JUDEŢUL VRANCEA    1. JUDECĂTORIA ADJUDcu sediul în oraşul Adjud    ORAŞE  1. Adjud    COMUNE  1. Bogheşti 5. Pufeşti  2. Corbiţa 6. Rugineşti  3. Homocea 7. Tănăsoaia  4. Păuneşti    2. JUDECĂTORIA FOCŞANIcu sediul în municipiul Focşani    MUNICIPIU  1. Focşani    ORAŞE  1. Odobeşti    COMUNE  1. Andreiaşu de Jos 23. Năneşti  2. Băleşti 24. Năruja  3. Bîrseşti 25. Nereju  4. Boloteşti 26. Nistoreşti  5. Bordeşti 27. Paltin  6. Broşteni 28. Poiana Cristei  7. Cîmpineanca 29. Reghiu  8. Cîrligele 30. Sihlea  9. Chiojdeni 31. Slobozia Bradului 10. Ciorăşti 32. Slobozia Ciorăşti 11. Coteşti 33. Suraia 12. Dumbrăveni 34. Tătăranu 13. Dumitreşti 35. Tîmboeşti 14. Garoafa 36. Tulnici 15. Goleşti 37. Urecheşti 16. Gugeşti 38. Valea Sării 17. Gura Caliţei 39. Vînători 18. Jariştea 40. Vîrteşcoiu 19. Jitia 41. Vidra 20. Măicăneşti 42. Vintileasca 21. Mera 43. Vrîncioaia 22. Milcovul 44. Vulturu    3. JUDECĂTORIA PANCIUcu sediul în oraşul Panciu    ORAŞE  1. Mărăşeşti 2. Panciu    COMUNE  1. Cîmpuri 5. Soveja  2. Fitioneşti 6. Străoane  3. Moviliţa 7. Ţifeşti  4. Răcoasa 8. Vizantea-Livezi    MUNICIPIUL BUCUREŞTI    1. JUDECĂTORIA SECTORULUI 1    2. JUDECĂTORIA SECTORULUI 2    3. JUDECĂTORIA SECTORULUI 3    4. JUDECĂTORIA SECTORULUI 4    5. JUDECĂTORIA SECTORULUI 5    6. JUDECĂTORIA SECTORULUI 6cu sediile în municipiul Bucureşti    7. JUDECĂTORIA ILFOVcu sediul în municipiul Bucureşti    COMUNE  1. Afumaţi 13. Dragomireşti-Vale  2. Berceni 14. Găneasa  3. Bragadiru 15. Glina  4. Brăneşti 16. Jilava  5. Cernica 17. Măgurele  6. Chiajna 18. Pantelimon  7. Ciorogârla 19. Petrăchioaia  8. Clinceni 20. Popeşti-Leordeni  9. Cornetu 21. Tunari 10. Dărăşti-Ilfov 22. Vidra 11. Dobroieşti 23. 1 Decembrie 12. Domneşti    8. JUDECĂTORIA BUFTEAcu sediul în oraşul Buftea    ORAŞE  1. Buftea    COMUNE  1. Baloteşti 8. Moara Vlăsiei  2. Chitila 9. Mogoşoaia  3. Ciolpani 10. Nuci  4. Corbeanca 11. Otopeni  5. Dascălu 12. Periş  6. Grădiştea 13. Snagov  7. Gruiu 14. Ştefăneştii de Jos                            15. Voluntari----------Anexa a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 326 din 22 iunie 1998, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 25 iunie 1998.-------