ORDIN nr. 5.346 din 7 septembrie 2011privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,în temeiul art. 44 alin. (8) din Legea educației naționale nr. 1/2011,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile generale de admitere în învățământul postliceal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 7 septembrie 2011.Nr. 5.346.  +  AnexăCRITERIIgenerale de admitere în învățământul postliceal