ORDIN nr. 183 din 10 martie 2005 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant**)(actualizat până la data de 18 iunie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • --------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 18 iunie 2010 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDINUL nr. 814 din 26 iulie 2005; ORDINUL nr. 1.284 din 23 octombrie 2006; ORDINUL nr. 929 din 15 iunie 2010.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.**) Titlul acestui Ordin a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.284 din 23 octombrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 octombrie 2006.Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agentiei Naţionale de Transplant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 588/2004, ale Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 2/1998 privind prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe umane, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenţa medicală nr. M.C. 2.989/2005, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Transplant, prevăzut în anexa nr. 1, organigrama Agenţiei Naţionale de Transplant, prevăzută în anexa nr. 2, componenţa Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, prevăzută în anexa nr. 3, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant, prevăzute în anexa nr. 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.284 din 23 octombrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 octombrie 2006.  +  Articolul 2Pe data intrarii în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrara se abroga.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea CintezaBucureşti, 10 martie 2005.Nr. 183.  +  Anexa 1REGULAMENT 10/03/2005  +  Anexa 2*Font 9*                  ORGANIGRAMA AGENTIEI NAŢIONALE DE TRANSPLANT                                                                 ┌─────────────────────┐                                                                 │ Agentia Naţionala │                                                                 │ de transplant │                                                                 └──────────┬──────────┘          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────┴────┐┌─────────┴──────────┐ ┌─────────┴-─────────┐ ┌──────┴────────┐│Consiliul ştiinţific│ │ Director executiv │ │Relatii publice│└────────────────────┘ └─────────┬──────────┘ └────────────-──┘                               ┌────────────────────────┴────────────────────────┐                     ┌─────────┴──────────┐ │                     │ Director adjunct │ │                     │strategie-management│ │                     └─────────┬──────────┘ │                               ├────────────────────────────────┐ │     ┌───────────┬─────────────┤ │ │     │ │ ├─────────────┐ │ │┌────┴────┐┌─────┴──────┐┌─────┴──────┐┌─────┴──────┐┌──────────┴──────────┐ ││ Oficii ││Compartiment││Compartiment││Compartiment││ Compartiment │ ││regionale││ organe ││ tesuturi ││ celule ││ Registrul naţional │ │└────┬────┘└────────────┘└────────────┘└────────────┘│informatica logistica│ │     │ └─────────────────────┘ │     │ ┌─────────────────────────────────┐ │     ├──┤Bucureşti: coordonator regional│ │     │ │ coordonatori spital │ ┌────────────┘     │ └─────────────────────────────────┘ │     │ ┌─────────────────────────────────┐ │     ├──┤Cluj: coordonator regional│ ┌────────┴───────────┐     │ │ coordonatori spital │ │ Contabil-sef │     │ └─────────────────────────────────┘ └────────┬───────────┘     │ ┌─────────────────────────────────┐ │     ├──┤Constanta: coordonator regional│ ┌──────────────┤     │ │ coordonatori spital │ │ └─┬───────────┐     │ └─────────────────────────────────┘ │ │ │     │ ┌─────────────────────────────────┐ │ │ │     ├──┤Targu Mures: coordonator regional│ ┌──────┴───────┐┌───────┴───┐┌──────┴──────┐     │ │ coordonatori spital │ │Contabilitate-││ Juridic- ││ Secretariat │     │ └─────────────────────────────────┘ │ financiar ││ salarii ││administrativ│     │ ┌─────────────────────────────────┐ └──────────────┘└───────────┘└─────────────┘     ├──┤Iasi: coordonator regional│     │ │ coordonatori spital │     │ └─────────────────────────────────┘     │ ┌─────────────────────────────────┐     └──┤Timisoara: coordonator regional│        │ coordonatori spital │        └─────────────────────────────────┘  +  Anexa 31. Prof. dr. Mihai Lucan - Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca2. Prof. dr. Irinel Popescu - Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni Bucureşti3. Prof. dr. Dan Coliţă - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti Transplant medular4. Prof. dr. Radu Deac - Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş5. Prof. dr. Dan Dermengiu - Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti6. Prof. Dr. Ion Gerota - Romtransplant7. Prof. dr. Ioan Lascăr - Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - Chirurgie plastică8. Prof. dr. Virgil Păunescu - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara - Imunologie9. Prof. dr. Monica Pop - Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti10. Prof. dr. Ionel Sinescu - Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni Bucureşti11. Prof. dr. Dan Tulbure - Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni Bucureşti - ATI12. Prof. dr. Bogdan Marinescu - Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Prof. dr. Panait Sârbu" Bucureşti13. Prof. dr. Mihai Voiculescu - Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni Bucureşti - Clinica medicină internă14. Prof. dr. Sanda Copotoiu -Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - ATI15. Prof. dr. Andrei Firică - Spitalul Clinic Colentina Bucureşti - Ortopedie16. Prof. dr. Dorel Săndesc - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara - ATI17. Conf. dr. Istvan Benedek - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş - Hematologie18. Prof. dr. Margit Şerban - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara19. Directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant-------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 929 din 15 iunie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 18 iunie 2010, conform modificării aduse de pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4ATRIBUŢIILEdirectorului adjunct strategie-managemental Agenţiei Naţionale de Transplant1. Aplică în teritoriu strategia Agenţiei Naţionale de Transplant privind dezvoltarea activităţii de transplant.2. Ţine o evidenţă strictă a tuturor transplanturilor efectuate pe teritoriul României.3. Colectează toate datele privind listele de aşteptare şi ţine evidenţa receptorilor de la secţiile sau unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de transplant, în timp real, cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi securitate în cadrul Registrului naţional de transplant.4. Desfăşoară, la ordinul directorului executiv, activitate de coordonare de transplant în toate unităţile acreditate, în funcţie de necesităţi.5. Asigură respectarea alocării organelor şi/sau ţesuturilor şi/sau celulelor, în conformitate cu protocoalele stabilite de Agenţia Naţională de Transplant.6. Asigură manipularea şi transportul organelor şi/sau ţesuturilor şi/sau celulelor în condiţii optime pe teritoriul României sau, atunci când este cazul, în sau din străinătate.7. ţine o evidenţă strictă a tuturor donatorilor vii, precum şi a celor în moarte cerebrală declaraţi pe teritoriul României.8. Prezintă anual sau ori de câte ori este nevoie raportul activităţii de transplant desfăşurate în ţară.9. Desemnează un înlocuitor pe perioada concediului de odihnă sau a absenţelor motivate.10. Este disponibil şi poate fi contactat în permanenţă pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.11. Preia, când este cazul, atribuţiile coordonatorilor de transplant din unităţile sanitare acreditate.12. Detectează şi identifică potenţialii donatori aflaţi în moarte cerebrală, în strânsă legătură cu personalul secţiilor de ATI, neurologie, neurochirurgie, unităţi primiri urgenţe.13. Comunică cu familiile potenţialilor donatori în vederea obţinerii acordului privind prelevarea de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule în scopul transplantării.14. Verifică dacă au fost completate corect formularul de declarare a morţii cerebrale a donatorului, fişa de declarare a acestuia, precum şi celelalte formulare prevăzute de legislaţia în vigoare.15. Contactează medicul legist în vederea obţinerii autorizaţiei medico-legale pentru prelevare, dacă este cazul.16. Elaborează şi propune spre aprobare directorului executiv lucrări solicitate de Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţi de sănătate publică, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele judeţene de asigurări de sănătate sau alte instituţii.17. Se deplasează în afara localităţii pentru rezolvarea problemelor de serviciu numai cu acordul directorului executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant.18. Caută noi secţii de ATI ce ar putea oferi donatori aflaţi în moarte cerebrală, precum şi unităţi de primiri urgenţe în vederea dezvoltării programului de donatori fără activitate cardiacă şi le sprijină profesional şi logistic pentru a desfăşura aceste activităţi.19. Desfăşoară activitate de instruire în domeniul donării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, atunci când este solicitat sau prin programe stabilite, în colaborare cu Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar, organizaţii profesionale de profil, instituţii de învăţământ superior sau cu alţi furnizori acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice.20. Organizează cursuri, conferinţe sau prelegeri în care explică pe larg participanţilor toate aspectele cuprinse în procesul donării.21. Concepe materiale promoţionale pentru a explica populaţiei conceptele de donare şi transplant, pe care le prezintă spre aprobare directorului executiv.-----------Anexa 4 a fost introdusă de ORDINUL nr. 1.284 din 23 octombrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 octombrie 2006, conform modificării aduse de pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.-----------