ORDIN nr. 183 din 10 martie 2005 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare, a organigramei şi a componentei Consiliului ştiinţific al Agentiei Naţionale de Transplant(actualizat până la data de 28 iulie 2005*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • --------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 28 iulie 2005 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către ORDINUL nr. 814 din 26 iulie 2005.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agentiei Naţionale de Transplant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 588/2004, ale Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 2/1998 privind prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe umane, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenţa medicală nr. M.C. 2.989/2005, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare a Agentiei Naţionale de Transplant prevăzut în anexa nr. 1, organigrama Agentiei Naţionale de Transplant prevăzută în anexa nr. 2 şi Componenta Consiliului ştiinţific al Agentiei Naţionale de Transplant prevăzută în anexa nr. 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrarii în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrara se abroga.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea CintezaBucureşti, 10 martie 2005.Nr. 183.  +  Anexa 1REGULAMENT 10/03/2005  +  Anexa 2*Font 9*                  ORGANIGRAMA AGENTIEI NAŢIONALE DE TRANSPLANT                                                                 ┌─────────────────────┐                                                                 │ Agentia Naţionala │                                                                 │ de transplant │                                                                 └──────────┬──────────┘          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────┴────┐┌─────────┴──────────┐ ┌─────────┴-─────────┐ ┌──────┴────────┐│Consiliul ştiinţific│ │ Director executiv │ │Relatii publice│└────────────────────┘ └─────────┬──────────┘ └────────────-──┘                               ┌────────────────────────┴────────────────────────┐                     ┌─────────┴──────────┐ │                     │ Director adjunct │ │                     │strategie-management│ │                     └─────────┬──────────┘ │                               ├────────────────────────────────┐ │     ┌───────────┬─────────────┤ │ │     │ │ ├─────────────┐ │ │┌────┴────┐┌─────┴──────┐┌─────┴──────┐┌─────┴──────┐┌──────────┴──────────┐ ││ Oficii ││Compartiment││Compartiment││Compartiment││ Compartiment │ ││regionale││ organe ││ tesuturi ││ celule ││ Registrul naţional │ │└────┬────┘└────────────┘└────────────┘└────────────┘│informatica logistica│ │     │ └─────────────────────┘ │     │ ┌─────────────────────────────────┐ │     ├──┤Bucureşti: coordonator regional│ │     │ │ coordonatori spital │ ┌────────────┘     │ └─────────────────────────────────┘ │     │ ┌─────────────────────────────────┐ │     ├──┤Cluj: coordonator regional│ ┌────────┴───────────┐     │ │ coordonatori spital │ │ Contabil-sef │     │ └─────────────────────────────────┘ └────────┬───────────┘     │ ┌─────────────────────────────────┐ │     ├──┤Constanta: coordonator regional│ ┌──────────────┤     │ │ coordonatori spital │ │ └─┬───────────┐     │ └─────────────────────────────────┘ │ │ │     │ ┌─────────────────────────────────┐ │ │ │     ├──┤Targu Mures: coordonator regional│ ┌──────┴───────┐┌───────┴───┐┌──────┴──────┐     │ │ coordonatori spital │ │Contabilitate-││ Juridic- ││ Secretariat │     │ └─────────────────────────────────┘ │ financiar ││ salarii ││administrativ│     │ ┌─────────────────────────────────┐ └──────────────┘└───────────┘└─────────────┘     ├──┤Iasi: coordonator regional│     │ │ coordonatori spital │     │ └─────────────────────────────────┘     │ ┌─────────────────────────────────┐     └──┤Timisoara: coordonator regional│        │ coordonatori spital │        └─────────────────────────────────┘  +  Anexa 3                                    COMPONENTA           Consiliului ştiinţific al Agentiei Naţionale de Transplant    1. Conf. dr. Istvan Benedek - Spitalul Clinic Judetean Targu Mures -                                     Hematologie    2. Dr. Serban Bradisteanu - Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca                                     Bucureşti - Chirurgie cardiovasculara    3. Prof. dr. Dan Colita - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti -                                     Transplant medular    4. Dr. Ileana Constantinescu - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti -                                     Imunologie    5. Conf. dr. Sanda Copotoiu - Spitalul Clinic Judetean Targu Mures - ATI    6. Prof. dr. Radu Deac - Institutul de Boli Cardiovasculare şi                                     Transplant Targu Mures    7. Prof. dr. Dan Dermengiu - Institutul Naţional de Medicina Legala                                     Bucureşti    8. Prof. dr. Cristian Dragomir - Spitalul "Sfantul Spiridon" Iasi -                                     Chirurgie    9. Prof. dr. Dan Enescu - Spitalul "Grigore Alexandrescu" Bucureşti -                                     Chirurgie plastica, reparatorie şi arsuri    10. Prof. dr. Andrei Firica - Spitalul Clinic Colentina Bucureşti -                                     Ortopedie    11. Dr. Ion Gerota - Romtransplant    12. Dr. Liana Gheorghe - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti -                                     Gastroenterologie    13. Dr. Mihai Harza - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti -                                     Centrul de Chirurgie Urologica,                                     Dializa şi Transplant Renal    14. Prof. dr. Ioan Lascar - Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca                                     Bucureşti - Chirurgie plastica    15. Prof. dr. Mihai Lucan - Institutul de Chirurgie Urologica şi                                     Transplant Renal Cluj-Napoca    16. Prof. dr. Florin Miclea - Spitalul Clinic Judetean nr. 1                                     Timisoara - Urologie    17. Conf. Dr. Calin Mitre - Universitatea de Medicina şi Farmacie                                     din Cluj-Napoca - Clinica ATI    18. Dr. Valentin Munteanu - Institutul de Chirurgie Urologica şi                                     Transplant Renal Cluj-Napoca    19. Prof. dr. Virgil Paunescu - Spitalul Clinic Judetean nr. 1 Timisoara -                                     Imunologie    20. Conf. dr. Monica Pop - Spitalul Clinic de Oftalmologie Bucureşti    21. Prof. dr. Irinel Popescu - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti -                                     Centrul de Chirurgie Generală şi                                     Transplant Hepatic    22. Conf. dr. Dorel Sandesc - Spitalul Clinic Judetean nr. 1 Timisoara -                                     ATI    23. Prof. dr. Vasile Sarbu - Spitalul Clinic de Urgenta Constanta -                                     Chirurgie    24. Prof. dr. Margit Serban - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii                                     "Louis Turcanu" - Transplant medular    25. Prof. dr. Ionel Sinescu - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti -                                     Centrul de Chirurgie Urologica,                                     Dializa şi Transplant Renal    26. Dr. Horatiu Suciu - Institutul de Boli Cardiovasculare şi                                     Transplant Targu Mures    27. Prof. dr. Dan Tulbure - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - ATI    28. Dr. Victor Zota - Serviciul de Ambulanta al Municipiului                                     Bucureşti - Coordonare de transplant.    29. Prof. dr. Tiberiu Horvat - Spitalul Clinic Militar Central Bucureşti -                                     Clinica de Chirurgie Toracica;    30. Prof. dr. Adrian Covic - Spitalul Clinic «C.I. Parhon» nr. 2,                                     Clinica IV Nefrologie, Iaşi;    31. Prof. dr. Bogdan Marinescu - Spitalul Clinic de Obstetrica şi Ginecologie                                     «Prof. dr. Panait Sarbu» Bucureşti;    32. Conf. dr. Viorel Bucuras - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta nr. 1                                     Timişoara, Clinica de Urologie;    33. Şef lucrări dr. Oana Grigoras - Spitalul Clinic de Urgenta «Sf. Spiridon»                                      Iaşi, Clinica A.T.I.------------Anexa 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 814 din 26 iulie 2005 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005, prin completarea anexei cu punctele 29, 30, 31, 32 şi 33.-----------