ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009  Având în vedere necesitatea corectării în regim de urgență a unor deficiențe existente în procesul de aplicare a legislației în domeniul funcției publice, constatate în cadrul activității de monitorizare și control,luând în considerare necesitatea imediată a creșterii gradului de mobilitate a funcționarilor publici între diferite tipuri de funcții și la diferite niveluri ale administrației publice, precum și a flexibilității carierei în cadrul corpului funcționarilor publici, în vederea asigurării continuității serviciului public și a menținerii resurselor umane în cadrul acestui corp profesional în contextul social, politic, economic și administrativ actual,luând în considerare opiniile și recomandările Comisiei Europene și ale organismelor financiare internaționale cu privire la reducerea cheltuielilor bugetare, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare și de abordare mai prudentă a deficitului bugetar.Având în vedere necesitatea eficientizării activității instituțiilor publice și a optimizării actului managerial în condițiile reducerii cheltuielilor bugetare și ale reorganizării instituționale la nivelul administrației publice din România, este considerată prioritară, necesară și oportună îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional care să permită implementarea de măsuri administrative și manageriale adecvate reducerii cheltuielilor bugetare, prin întărirea controlului managerial, în special cu privire la costurile funcționării aparatului administrativ și în domeniul politicilor de personal din sectorul bugetar.Ținând seama de urgența reglementării cadrului legal care să asigure utilizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță în activitatea serviciilor publice deconcentrate, pentru o mai bună monitorizare a performanței în activitatea managerială și o mai bună gestionare a resurselor publice, în vederea creșterii calității serviciilor oferite cetățenilor de administrația publică,având în vedere necesitatea reconfigurării cabinetului demnitarului și, totodată, a cabinetului unora dintre aleșii locali, sub aspect numeric,recunoscând rolul și importanța pe care le deține cabinetul demnitarului în procesul de desfășurare a activității organelor administrației publice centrale/locale, sub aspectul eficientizării funcționării întregului aparat de stat/local, pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare, este necesară reducerea numărului total de posturi prevăzute pentru cabinetul demnitarului, respectiv al unor categorii dintre aleșii locali, cu un procent de cel puțin 20%.Cunoscând că neadoptarea de măsuri imediate ar avea consecințe negative în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor asumate în sensul reducerii cheltuielilor bugetare în contextul economic actual, precum și cu privire la eficientizarea aparatului administrativ,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Abrogat.-------Pct. 1 al art. I a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  2. Abrogat.-------Pct. 2 al art. I a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  3. Abrogat.-------Pct. 3 al art. I a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  4. Abrogat.-------Pct. 4 al art. I a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  5. Abrogat.-------Pct. 5 al art. I a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
  6. Abrogat.-------Pct. 6 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.7. Abrogat.-------Pct. 7 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.8. Abrogat.-------Pct. 8 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.9. Abrogat.-------Pct. 9 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.10. Abrogat.-------Pct. 10 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.11. Abrogat.-------Pct. 11 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.12. Abrogat.-------Pct. 12 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.13. Abrogat.-------Pct. 13 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.14. Abrogat.-------Pct. 14 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.15. Abrogat.-------Pct. 15 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.16. Abrogat.-------Pct. 16 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.17. Abrogat.-------Pct. 17 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.18. Abrogat.-------Pct. 18 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.19. Abrogat.-------Pct. 19 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.20. Abrogat.-------Pct. 20 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.21. Abrogat.-------Pct. 21 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.22. Abrogat.-------Pct. 22 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.23. Abrogat.-------Pct. 23 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.24. Abrogat.-------Pct. 24 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.25. Abrogat.-------Pct. 25 al art. I a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.26. Abrogat.-------Pct. 26 al art. I a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul IIAlineatele (2) și (3) ale articolului IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 1 iulie 2009, se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în situația în care, în mod excepțional, s-a dispus exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice vacante corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2010.  +  Articolul IIIAbrogat.-------Art. III a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul IVAbrogat.-------Art. IV a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul VAbrogat.-------Art. V a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul VIPână la data de 31 decembrie 2009 ocuparea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici prevăzute la art. 12 lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face și prin concurs, organizat cu respectarea următoarelor condiții:a) autoritățile și instituțiile publice în organigrama cărora se află postul scos la concurs au obligația să solicite avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu cel puțin 13 zile înainte de data susținerii concursului;b) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are obligația să emită avizul prevăzut la lit. a) în termen de două zile de la data primirii solicitării;c) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are obligația să publice condițiile de desfășurare a concursurilor în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării concursului;d) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are obligația de a afișa la sediul său și, după caz, de a publică în presă și pe pagina de internet, cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii concursului, următoarele informații: data organizării concursului, numărul funcțiilor publice vacante pentru care se organizează concursul și datele de contact pentru obținerea de informații suplimentare;e) candidații depun la secretariatul comisiei de concurs pentru înalți funcționari publici dosarul de concurs în termen de 8 zile de la data publicării anunțului prevăzut la lit. c);f) comisia de concurs pentru înalți funcționari publici are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, în termen de maximum 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la lit. e).  +  Articolul VIIAbrogat.-------Art. VII a fost abrogat de art. V din LEGEA nr. 140 din 7 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 8 iulie 2010.  +  Articolul VIIIAbrogat.-------Art. VIII a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul IXOrdonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanțe, prin demnitar din administrația publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înțelege: primul-ministru, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, secretarul general adjunct al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat și asimilatul acestuia din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, Secretariatului General al Guvernului, Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și din cadrul ministerelor, precum și conducătorul organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în aparatul ministerelor, cu excepția Ministerului Apărării Naționale, precum și în aparatul organelor de specialitate ale administrației publice centrale se organizează și funcționează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administrația publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului.(2) Numărul maxim de posturi din cabinetul viceprimministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de ministru de stat, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de secretar de stat.(3) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de ministru, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de secretar de stat.3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului este prevăzut în anexa nr. 1.4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul XLegea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 66, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) Primarii comunelor pot angaja, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii orașelor, municipiilor și ai municipiilor reședință de județ pot înființa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:a) maximum două persoane, la orașe și municipii;b) maximum 4 persoane, la municipii reședință de județ.2. La articolul 67, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67(1) Primarul general al municipiului București, asimilat demnitarului, poate înființa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde următoarele funcții de execuție de specialitate: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal și curier personal.3. La articolul 67, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Numărul maxim de posturi din cabinetul primarului general al municipiului București este de 13.4. La articolul 105, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 105(1) Președintele consiliului județean poate înființa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul președintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 persoane.  +  Articolul XILegea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 24 martie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde următoarele funcții de execuție de specialitate specifice: directorul cancelariei, consilier, consultant și secretarul cancelariei.2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Numărul maxim de posturi din cancelaria prefectului este de 4.  +  Articolul XIIOrdonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul XIIIPrevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XIV(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009, se abrogă.(2) Hotărârea Guvernului nr. 527/2009 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management rămâne în vigoare până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV alin. (10).  +  Articolul XV(1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației
  și internelor,
  interimar,
  Vasile Blaga
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  interimar,
  Gheorghe Pogea
  Președintele Agenției Naționale
  a Funcționarilor Publici,
  Andras Zsolt Szakal,
  secretar de stat
  p. Ministrul educației,
  cercetării și inovării,
  interimar,
  Iulia Adriana Oana Badea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 6 octombrie 2009.Nr. 105.  +  Anexa nr. 1Abrogată-------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 1.629 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 14 ianuarie 2010, s-a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009, constatându-se că acestea sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 14 ianuarie 2010-28 februarie 2010, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 1 martie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 32/1998)Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului
  Nr. crt. Demnitar  Numar total de posturi
  1. Prim-ministru 18
  2. Viceprim-ministru, ministru de stat 15
  3.  Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului   13
  4.    Secretar general adjunct al Guvernului, secretar de stat și asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Secretariatului General al Guvernului și Departamentului pentru Relația cu Parlamentul     5
  5.  Conducător de organ de specialitate al administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat   4
  ------------