ORDIN nr. 5.336 din 7 septembrie 2011privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "real", specializarea "matematică-informatică", profilul "umanist", specializarea "științe sociale", limba de predare "română", forma de învățământ "zi" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Complexul Educațional "Lauder Reut" din municipiul București
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 30 septembrie 2011    Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 3 mai 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1-31 martie 2011,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelul de învățământ «liceal», profilul «real», specializarea «matematică-informatică», profilul «umanist», specializarea «științe sociale», program bilingv - limba engleză, limba de predare «română», forma de învățământ «zi» din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Complexul Educațional «Lauder Reut», cu sediul în municipiul București, strada Dr. Iuliu Barasch nr. 15, sectorul 3, începând cu anul școlar 2011-2012. (la 10-07-2012, Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.600 din 27 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 iulie 2012 )  +  Articolul 2Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic angajat conform prevederilor legii la specializările "matematică-informatică", "științe sociale" se preiau la specializările "matematică-informatică", "științe sociale" acreditate din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Complexul Educațional "Lauder Reut" din municipiul București.  +  Articolul 3Unitatea de învățământ preuniversitar particular Complexul Educațional "Lauder Reut" din municipiul București este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 4Unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Complexul Educațional "Lauder Reut" din municipiul București, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
    Daniel Petru Funeriu
    București, 7 septembrie 2011.Nr. 5.336.----