DECIZIE nr. 550 din 5 august 2011 (*actualizată*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital(actualizată la data de 25 iunie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI - ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
  • ----------Având în vedere dispoziţiile art. 77 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Penitenciarele-spital vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Directorul general al AdministraţieiNaţionale a Penitenciarelor,Ioan IleaBucureşti, 5 august 2011.Nr. 550.  +  AnexăREGULAMENT 05/08/2011