ORDIN nr. 1.918 din 25 iulie 2011pentru aprobarea procedurii și actelor pe care angajatorii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei, precum și a procedurii privind transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 19 august 2011  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (11) și art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților,în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă procedura și actele pe care angajatorii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei, precum și procedura privind transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 20/2007 privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidență a salariaților în format electronic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2007, se abrogă.
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
  București, 25 iulie 2011.Nr. 1.918.  +  AnexăPROCEDURAși actele pe care angajatorii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorialde muncă pentru obținerea parolei, precum și procedura privind transmiterea registruluigeneral de evidență a salariaților în format electronic