ORDIN nr. 704 din 15 iulie 2011privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 25 iulie 2011    În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.  +  Articolul 1La data de 3 mai 2011 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2009, pentru modificarea Acordului de Cooperare Economică şi Comercială dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina, semnat la Buenos Aires la 27 noiembrie 1990, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 446/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 27 iulie 2010.  +  Articolul 2La data de 10 mai 2011 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de lucru pentru construcţii navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009, ratificat prin Legea nr. 42/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 28 aprilie 2011.  +  Articolul 3La data de 19 mai 2011 a intrat în vigoare Protocolul de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 3 decembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 241/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 21 aprilie 2011.  +  Articolul 4La data de 31 mai 2011 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la cooperarea economică, semnat la Astana la 2 martie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 9 mai 2011.  +  Articolul 5La data de 1 iunie 2011 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 31 martie 2010, ratificat prin Legea nr. 272/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2011.  +  Articolul 6La data de 16 iunie 2011 a intrat în vigoare Înţelegerea dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Institutul Superior pentru Cercetări şi Protecţia Mediului (ISPRA) din Republica Italiană privind cooperarea în problematica securităţii nucleare şi radiologice, semnată la Viena la 14 septembrie 2009, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 311/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 6 aprilie 2011.  +  Articolul 7La data de 16 iunie 2011 a intrat în vigoare Protocolul încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, între România şi Republica San Marino de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, ratificat prin Legea nr. 85/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 10 iunie 2011.  +  Articolul 8La data de 18 iunie 2011 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi mărfuri, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2010, ratificat prin Legea nr. 55/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 5 mai 2011.  +  Articolul 9La data de 23 iunie 2011 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului între Ministerul Mediului şi Pădurilor din România şi Ministerul de Stat pentru Probleme de Mediu din Republica Arabă Siriană, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 10 martie 2011.  +  Articolul 10La data de 20 iulie 2011 a intrat în vigoare Protocolul adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994, ratificat prin Legea nr. 218/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 25 noiembrie 2010.  +  Articolul 11La data de 1 august 2011 va intra în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2010, ratificat prin Legea nr. 56/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 16 mai 2011.  +  Articolul 12La data de 1 septembrie 2011 va intra în vigoare Acordul dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, ratificat prin Legea nr. 130/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 29 iunie 2011.  +  Articolul 13La data de 1 septembrie 2011 va intra în vigoare Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007, ratificată prin Legea nr. 252/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 29 decembrie 2010.Ministrul afacerilor externe,Teodor BaconschiBucureşti, 15 iulie 2011.Nr. 704.---------