ORDIN nr. 353 din 23 noiembrie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007(actualizat până la data de 20 iulie 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 3 decembrie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 20 iulie 2011, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 145 din 13 iulie 2011.Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Anghel Andreescu,secretar de statBucureşti, 23 noiembrie 2007.Nr. 353.  +  AnexăNORMA 23/11/2007