HOTĂRÂRE nr. 654 din 22 iunie 2011privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 12 iulie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.  +  Articolul 2 (1) Consiliul Local al Municipiului Braşov are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1, prevăzute în anexă, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. (2) Consiliul Local al Municipiului Braşov are obligaţia de a întreţine şi de a moderniza imobilele preluate şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice. (3) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Municipiului Braşov, în conformitate cu destinaţia acestora. (4) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora. (3) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Municipiului Braşov va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate. (4) Preluarea imobilelor neintabulate se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare. (5) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Municipiului Braşov va prelua activul şi pasivul acestora, conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilelor. (6) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Braşov şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliul Local al Municipiului Braşov, în condiţiile legii.  +  Articolul 4La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 22 iunie 2011.Nr. 654.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - AutoritateaNaţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeanăpentru Sport şi Tineret Braşov în domeniul public almunicipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Localal Municipiului BraşovCentrul de agrement "Timişu de Sus"
  *Font 7*
  Nr. M.F. Codul de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar (în lei) Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  96768 8.29.06 Judeţul Braşov, localitatea Timişu de Sus DN 1, km 154 133.332 Tabăra Timişu de Sus domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov Vila 5 - structură mixtă E+P, încălzire centrală nr. camere: 9, nr. locuri: 26, există utilităţi
  Centrul de agrement "Colonia II Timişi de Sus"
  *Font 7*
  Nr. M.F. Codul de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar (în lei) Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  96776 8.29.06 Judeţul Braşov, localitatea Timişu de Sus, DN 1, km 155 80.373 Colonia II Timişu de Sus domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov Vila 1 - structură mixtă, zidărie portantă, subsol + parter, nr. camere: 7, nr. locuri: 110
  96777 8.29.06 Judeţul Braşov, localitatea Timişu de Sus, DN 1, km 155 46.380 Colonia II Timişu de Sus domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov Cabana 1 - structură lemn, parter, bloc alimentar, sală de mese cu 80 de locuri, nr. camere: 6, nr. locuri: 16, există utilităţi
  96778 8.29.06 Judeţul Braşov, localitatea Timişu de Sus, DN 1, km 155 10.599 Colonia II Timişu de Sus domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov Cabana 2 - structură mixtă, fosă septică, parter, spălătorie + magazii
  96779 8.29.06 Judeţul Braşov, localitatea Timişu de Sus, DN 1, km 155 0 Colonia II Timişu de Sus domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov Grup sanitar - structură mixtă, fosă septică, cabine WC: 4
  Centrul de agrement "Dâmbul Morii"
  *Font 7*
  Nr. M.F. Codul de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar (în lei) Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  96793 8.29.06 Judeţul Braşov, oraşul Predeal, DN 1, km 148 784 Tabăra Dâmbul Morii domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov Vila 1 - structură mixtă, P + E, sobe teracotă, bloc alimentar şi sală de mese cu 15 locuri, nr. camere: 5, nr. locuri: 16, există utilităţi
  96794 8.29.06 Judeţul Braşov, oraşul Predeal, DN 1, km 148 5.536 Tabăra Dâmbul Morii domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov Vila 2 - structură mixtă, P + E, sobă teracotă, bloc alimentar şi sală de mese, nr. camere: 18, nr. locuri: 16, există utilităţi
  96795 8.29.06 Judeţul Braşov, oraşul Predeal, DN 1, km 148 5.780 Tabăra Dâmbul Morii domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov Vila 3 - structură mixtă
  96796 8.29.06 Judeţul Braşov, oraşul Predeal, DN 1, km 148 1.772 Tabăra Dâmbul Morii domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov Vila 4 - structură mixtă, camere + anexe, există utilităţi
  96797 8.29.06 Judeţul Braşov, oraşul Predeal, DN 1, km 148 30 Tabăra Dâmbul Morii domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov domeniul public al municipiului Braşov Consiliului Local al Municipiului Braşov Cabină pompă - structura: zidărie
  --------