HOTĂRÂRE nr. 643 din 22 iunie 2011(*actualizată*)pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora(actualizată până la data de 13 aprilie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 177 din 12 martie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (5) şi al art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Condiţiile de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Infrastructura feroviară interoperabilă din România, definită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde secţiile de circulaţie prevăzute în anexa nr. 2, cu toate elementele necesare desfăşurării circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clădirile staţiilor de cale ferată cu facilităţile aferente, precum şi celelalte clădiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Infrastructura feroviară neinteroperabilă din România, definită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde secţiile de circulaţie prevăzute în anexa nr. 3, cu toate elementele necesare desfăşurării circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clădirile staţiilor de cale ferată cu facilităţile aferente, precum şi celelalte clădiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar, aferente traficului local, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Staţiile care delimitează secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile de secţiile de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare interoperabile fac parte din infrastructura feroviară interoperabilă.  +  Articolul 4Prevederile privind gestionarea infrastructurii feroviare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.409/2007 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum şi de gestionare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 29 noiembrie 2007, se abrogă. (2) Toate contractele aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate, în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 22 iunie 2011.Nr. 643.  +  Anexa 1COND+PROC 22/06/2011  +  Anexa 2SECŢIILE DE CIRCULAŢIEcare alcătuiesc infrastructuraferoviară interoperabilă (6.521,8 km) ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │Nr. │ Secţii de circulaţie │ km │ │crt.│ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 1│Bucureşti Nord-Bucureşti Basarab- Bucureşti Griviţa-Ploieşti │ │ │ │Vest-Predeal │ 144,4│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 2│Ploieşti Vest-Ploieşti Sud- Valea Călugărească │ 14,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 3│Ploieşti Nord-Ploieşti Sud; Ploieşti Est │ 11,7│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 4│Complex Ploieşti Triaj │ 24,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 5│Titu-Aninoasa │ 37,7│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 6│Chitila-Titu-Goleşti │ 90,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 7│Bucureşti Nord-Videle │ 50,9│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 8│Giurgiu Nord-Videle │ 63,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 9│Bucureşti Progresul-Giurgiu Nord, Giurgiu, Giurgiu Sud │ 66,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 10│Bucureşti Nord-Lehliu │ 68,2│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 11│Buftea-Mogoşoaia-Pasărea │ 30,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 12│Bucureşti Obor-Pantelimon │ 6,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 13│Pajura-Urziceni │ 65,2│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 14│Voluntari-Bucureşti Sud-Berceni-Jilava │ 26,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 15│Jilava-Chiajna │ 21,4│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 16│Complex Bucureşti Triaj │ 16,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 17│Chiajna-Chitila │ 4,6│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 18│Băbeni-Piatra-Olt │ 67,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 19│Podu Olt-Băbeni │ 97,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 20│Cărbuneşti-Filiaşi │ 46,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 21│Filiaşi-Turceni-Târgu Jiu │ 76,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 22│Târgu Jiu-Cărbuneşti │ 23,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 23│Târgu Jiu-Livezeni │ 46,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 24│Turceni-Drăgoteşti │ 28,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 25│Roşiori Nord-Alexandria │ 33,7│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 26│Roşiori Nord-Videle │ 49,2│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 27│Caracal-Roşiori Nord │ 55,3│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 28│Caracal-Craiova │ 53,6│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 29│Craiova-Filiaşi │ 35,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 30│Filiaşi-Strehaia │ 24,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 31│Strehaia-Orşova │ 77,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 32│Piteşti-Piatra Olt │ 98,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 33│Piatra Olt-Craiova │ 44,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 34│Piteşti-Vâlcele │ 23,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 35│Piteşti-Goleşti │ 7,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 36│Caracal-Piatra-Olt │ 32,4│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 37│Craiova-Calafat │ 107,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 38│Strehaia-Motru │ 30,7│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 39│Caransebeş-Reşiţa Sud │ 43,2│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 40│Şibot-Simeria-Arad-Curtici │ 203,2│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 41│Livezeni-Simeria │ 85,2│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 42│Ilia-Marginea-Lugoj │ 82,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 43│Ciumeghiu-Arad │ 71,2│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 44│Orşova-Timişoara-Arad │ 243,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 45│Timişoara Nord-Stamora Moraviţa │ 56,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 46│Arad-Arad Vest │ 4,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 47│Timişoara Sud-Buziaş-Lugoj │ 58,3│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 48│Oradea-Ciumeghiu │ 49,4│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 49│Războieni-Cluj-Oradea-Episcopia Bihor │ 226,4│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 50│Deda-Dej Triaj-Jibou-Baia Mare- Satu Mare │ 292,6│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 51│Beclean pe Someş-Salva-Ilva Mica │ 47,7│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 52│Apahida-Dej Călători │ 46,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 53│Episcopia Bihor-Săcuieni Bihor- Satu Mare-Halmeu │ 155,4│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 54│Salva-Vişeu de Jos-Câmpulung la Tisa │ 130,3│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 55│Jibou-Carei │ 111,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 56│Bistriţa Nord-Sărăţel │ 10,7│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 57│Braşov-Podu Olt │ 126,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 58│Podu Olt-Sibiu │ 22,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 59│Sibiu-Vinţu de Jos │ 82,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 60│Vinţu de Jos-Şibot │ 15,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 61│Sibiu-Copşa Mică │ 44,9│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 62│Teiuş-Vinţu de Jos │ 28,9│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 63│Teiuş-Războieni │ 33,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 64│Sighişoara-Teiuş │ 100,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 65│Braşov-Sighişoara │ 127,4│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 66│Predeal-Braşov │ 27,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 67│Braşov-Siculeni │ 103,2│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 68│Siculeni-Deda │ 125,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 69│Siculeni-Ghimeş │ 40,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 70│Deda-Războieni │ 113,6│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 71│Adjud-Bacău-Vicşani │ 243,6│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 72│Ilva Mică-Suceava │ 190,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 73│Tecuci-Bârlad-Iaşi-Ungheni-Prut │ 191,3│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 74│Paşcani-Iaşi │ 75,7│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 75│Valea Călugărească-Adjud │ 173,7│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 76│Bacău-Piatra-Neamţ │ 60,3│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 77│Vereşti-Botoşani │ 44,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 78│Adjud-Ghimeş │ 109,3│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 79│Barboşi-Mărăşeşti │ 91,7│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 80│Galaţi-Făurei │ 90,3│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 81│Ţăndărei-Făurei-Buzău │ 98,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 82│Barboşi-Barboşi Port │ 6,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 83│Lehliu-Feteşti-Constanţa-Mangalia │ 198,3│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 84│Feteşti-Ţăndărei │ 30,6│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 85│Slobozia Veche-Ciulniţa-Călăraşi Sud │ 43,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 86│Urziceni-Slobozia Veche │ 62,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 87│Constanţa Ferryboat-Agigea Ecluză │ 3,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 88│Complex feroviar Constanţa Port │ 13,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 89│Negru Vodă-Negru Vodă frontieră │ 7,9│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 90│Giurgiu Nord-Giurgiu Nord frontieră │ 5,5│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 91│Stamora-Moraviţa-Stamora-Moraviţa frontieră │ 3,4│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 92│Jimbolia-Jimbolia frontieră │ 4,6│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 93│Curtici-Curtici frontieră │ 8,4│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 94│Salonta-Salonta frontieră │ 12,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 95│Episcopia Bihor-Episcopia Bihor frontieră │ 7,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 96│Valea lui Mihai-Valea lui Mihai frontieră │ 7,8│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 97│A 2 - Neinteroperabile │ 10,3│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 98│Halmeu-Halmeu frontieră │ 1,4│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 99│Câmpulung la Tisa-Câmpulung la Tisa frontieră │ 2,6│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 100│Valea Vişeului-Valea Vişeului frontieră │ 1,1│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 101│Vicşani-Vicşani frontieră │ 4,0│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 102│Ungheni-Prut-Ungheni-Prut frontieră │ 0,6│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 103│Fălciu-Fălciu frontieră │ 2,6│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 104│Galaţi Larga-Galaţi Larga frontieră │ 5,7│ ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ TOTAL INFRASTRUCTURĂ INTEROPERABILĂ: │ 6.521,8│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘-------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 177 din 12 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 14 martie 2014, potrivit art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3SECŢIILE DE CIRCULAŢIEcare alcătuiesc infrastructuraferoviară neinteroperabilă (3.754,1 km) ┌────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │Nr. │Regionala │ Secţii de circulaţie │ km │ │crt.│ CFR │ │ │ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 1│Bucureşti │Ploieşti Crâng-Ploieşti Vest │ 2,7│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 2│Bucureşti │Ploieşti Vest-Târgovişte Nord-Fieni-Pietroşiţa │ 75,2│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 3│Bucureşti │Diţeşti-Gura Palăngii │ 8,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 4│Bucureşti │I.L. Caragiale-Diţeşti-Moreni │ 18,6│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 5│Bucureşti │Bucureşti Sud Călători-Titan Sud │ 3,4│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 6│Bucureşti │Bucureşti Sud Călători-Olteniţa │ 56,6│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 7│Bucureşti │Căciulaţi-Snagov Plaje │ 15,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 8│Bucureşti │Buda-Slănic │ 34,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 9│Bucureşti │Ploieşti Nord-Măneciu │ 44,4│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 10│Bucureşti │Câmpina-Câmpiniţa-Telega │ 8,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 11│Bucureşti │Ploieşti Sud-Armăşeşti │ 48,1│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 12│Craiova │Cărbuneşti-Albeni │ 9,1│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 13│Craiova │Amaradia-Bârseşti │ 8,3│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 14│Craiova │Băbeni-Berbeşti-Alunu │ 40,6│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 15│Craiova │Argeşelu-Câmpulung-Goleşti │ 68,7│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 16│Craiova │Vâlcele-Curtea de Argeş │ 15,3│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 17│Craiova │Roşiori-Turnu Măgurele Port │ 50,7│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 18│Craiova │Golenţi-Poiana Mare │ 7,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 19│Craiova │Alexandria-Zimnicea │ 42,1│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 20│Craiova │Caracal-Corabia │ 41,5│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 21│Craiova │Costeşti-Roşiori Nord │ 63,5│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 22│Craiova │Bradu de Sus-Bradu Rafinărie-Pârvu │ 7,8│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 23│Timişoara │Simeria-Pestiş │ 9,6│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 24│Timişoara │Simeria-Hunedoara │ 15,8│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 25│Timişoara │Sântana-Ineu-Cermei │ 53,6│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 26│Timişoara │Ineu-Gurahonţ-Vaţa-Brad │ 104,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 27│Timişoara │Mintia-Păuliş Lunca-Păuliş Lunca Gr. Th. │ 3,4│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 28│Timişoara │Voiteni-Gătaia-Berzovia-Reşiţa Nord │ 61,5│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 29│Timişoara │Caransebeş-Băuţar │ 36,9│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 30│Timişoara │Haţeg-Subcetate │ 4,6│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 31│Timişoara │Berzovia-Oraviţa │ 58,9│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 32│Timişoara │Oraviţa-Anina │ 33,4│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 33│Timişoara │Oraviţa-Iam │ 26,9│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 34│Timişoara │Jebel-Giera │ 33,1│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 35│Timişoara │Jebel-Liebling │ 9,8│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 36│Timişoara │Timişoara Vest-Cruceni │ 43,9│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 37│Timişoara │Buziaş-Gătaia-Jamu Mare │ 56,2│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 38│Timişoara │Timişoara Est-Radna │ 64,1│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 39│Timişoara │Livezeni-Lupeni Tehnic-Lupeni │ 16,9│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 40│Timişoara │Nădab-Grăniceri │ 19,7│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 41│Timişoara │Cărpiniş-Ionel │ 31,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 42│Timişoara │Ronaţ Triaj Gr. D-Satu Nou- Lovrin-Sânnicolau │ │ │ │ │Mare-Cenad │ 68,3│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 43│Timişoara │Sânandrei-Periam │ 36,2│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 44│Timişoara │Arad Nou-Periam-Sânnicolau Mare-Vălcani │ 81,1│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 45│Timişoara │Jimbolia-Lovrin │ 27,3│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 46│Timişoara │Periam-Satu Nou │ 11,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 47│Timişoara │Lovrin-Nerău │ 27,3│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 48│Timişoara │Arad Vest-Nădlac │ 47,5│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 49│Timişoara │Timişoara Nord-Jimbolia │ 39,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 50│Timişoara │Timişoara Nord-Timişoara Vest │ 5,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 51│Cluj │Bistriţa Nord-Bistriţa Bârgăului │ 29,6│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 52│Cluj │Săcuieni Bihor-Abrami-Şărmăşag │ 86,7│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 53│Cluj │Abrami-Popeşti │ 9,4│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 54│Cluj │Ciumeghiu-Holod-Vaşcău │ 100,6│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 55│Cluj │Holod-Cordău-Oradea Est │ 49,7│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 56│Cluj │Oradea Vest-Cheresig │ 17,2│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 57│Cluj │Câmpia Turzii-Turda │ 6,2│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 58│Cluj │Borşa-Vişeu de Jos │ 22,5│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 59│Cluj │Ilva Mică-Rodna Veche │ 20,6│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 60│Cluj │Botiz-Bixad │ 46,3│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 61│Cluj │Baia Mare-Baia Mare Nord │ 8,8│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 62│Braşov │Chileni-Voşlobeni │ 7,3│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 63│Braşov │Şelimbăr-Cisnădie │ 7,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 64│Braşov │Ucea-Victoria │ 9,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 65│Braşov │Şibot-Cugir │ 12,3│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 66│Braşov │Barabanţ-Zlatna H. │ 38,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 67│Braşov │Bartolomeu-Zărneşti │ 23,9│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 68│Braşov │Hărman-Întorsura Buzăului │ 29,3│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 69│Braşov │Odorhei-Vânători │ 37,3│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 70│Braşov │Blaj-Târnăveni Vest-Praid │ 113,4│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 71│Braşov │Măgheruş Şieu-Lechinţa-Miheşul de Câmpie-Luduş │ 93,5│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 72│Braşov │Sfântu Gheorghe-Covasna-Târgu Secuiesc-Breţcu │ 66,2│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 73│Braşov │Şercaia-Şinca │ 9,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 74│Braşov │Sebeş Alba-Petreştii de Pădure │ 9,8│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 75│Iaşi │Dorneşti-Gura Putnei-Putna │ 39,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 76│Iaşi │Leorda-Dorohoi │ 21,5│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 77│Iaşi │Leţcani-Dângeni-Dorohoi │ 140,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 78│Iaşi │Dornişoara-Floreni │ 22,4│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 79│Iaşi │Gura Humorului-Dărmăneşti │ 34,6│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 80│Iaşi │Crasna-Huşi │ 33,1│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 81│Iaşi │Roman-Buhăieşti │ 71,3│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 82│Iaşi │Paşcani-Timişeşti-Târgu Neamţ │ 30,6│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 83│Iaşi │Dolhasca-Fălticeni │ 25,8│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 84│Iaşi │Podu Iloaiei-Hârlău │ 40,9│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 85│Iaşi │Zorleni-Fălciu Nord │ 62,4│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 86│Iaşi │Piatra-Neamţ-Bicaz │ 25,7│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 87│Galaţi │Făurei-Tecuci │ 91,6│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 88│Galaţi │Mărăşeşti-Panciu │ 17,8│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 89│Galaţi │Buzău-Berca │ 22,3│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 90│Galaţi │Berca-Nehoiaşu │ 51,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 91│Galaţi │Comăneşti-Moineşti │ 7,7│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 92│Galaţi │Galaţi-Târgu Bujor-Bârlad │ 109,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 93│Galaţi │Făurei-Urziceni │ 67,6│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 94│Constanţa │Slobozia Veche-Ţăndărei │ 28,8│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 95│Constanţa │Dorobanţu-Năvodari │ 25,7│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 96│Constanţa │Năvodari-P1 Capu Midia │ 6,4│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 97│Constanţa │P1 Capu Midia-Capu Midia │ 1,4│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 98│Constanţa │P1 Capu Midia-Sitorman *) │ 1,0│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 99│Constanţa │Palas-Năvodari │ 21,5│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 100│Constanţa │Dorobanţu-Romcim (PC 2 Medgidia) │ 5,3│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 101│Constanţa │Medgidia-Tulcea Oraş │ 143,8│ ├────┼──────────┼──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 102│Constanţa │Medgidia-Negru Vodă │ 57,7│ ├────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ TOTAL INFRASTRUCTURĂ NEINTEROPERABILĂ: │ 3.754,1│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘-------*) Până la semnalul de intrare al staţiei Capu Midia dinspre staţia Sitorman.-------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 177 din 12 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 14 martie 2014, potrivit art. I din acelaşi act normativ.-----