LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*actualizată*)privind regimul armelor şi al muniţiilor(actualizată până la data de 27 iulie 2011*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 30 iunie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 iulie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 141 din 29 decembrie 2004; LEGEA nr. 19 din 28 februarie 2005; LEGEA nr. 235 din 6 iulie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008; LEGEA nr. 152 din 11 iulie 2008; LEGEA nr. 268 din 7 noiembrie 2008; LEGEA nr. 99 din 21 mai 2010; LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011, în tot cuprinsul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare" se înlocuieşte cu sintagma "Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare".Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Domeniul de reglementare (1) Prezenta lege stabileste categoriile de arme şi munitii, precum şi condiţiile în care detinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi munitii sunt permise pe teritoriul României. (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică operaţiunilor cu arme şi muniţii efectuate de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 2DefinitiiÎn sensul prezentei legi, definiţiile şi categoriile armelor, munitiilor, persoanelor şi documentelor sunt:I. Definitii generale1. arma - orice obiect sau dispozitiv a cărui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori imprastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regaseste în una dintre categoriile prevăzute în anexa;-------------Pozitia 1 de la punctul I al art. 2 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 235 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007.2. arma de foc - orice armă portabilă cu ţeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonţ ori un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie; se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc şi, ca urmare a construcţiei sale sau a materialului din care este confecţionat, poate fi transformat în acest scop; în înţelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definiţia armelor de foc armele prevăzute în categoriile D şi E din anexă;-------------Poziţia 2 de la punctul I al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.2^1. piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o armă de foc, care este esenţial pentru funcţionarea acesteia, inclusiv o ţeavă, o fremă ori un recuperator de gaze, manşonul mobil sau butoiaşul, cuiul percutor ori închizătorul şi orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de armă;-------------Poziţia 2^1 de la punctul I al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.2^2. componentă esenţială - mecanismul de închidere, camera cartuşului şi/sau ţeava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate şi în măsura în care sunt funcţionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute să se monteze;-------------Poziţia 2^2 de la punctul I al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.3. muniţia - ansamblu format din tub cartuş, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere şi, după caz, proiectil;-------------Poziţia 3 de la punctul I al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.4. operaţiuni cu arme, piese şi muniţii - producerea, confecţionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donaţia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea şi distrugerea armelor de foc, a pieselor şi a muniţiilor pentru acestea;-------------Poziţia 4 de la punctul I al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.5. uz de arma - executarea tragerii cu o arma;6. urmărire - urmărirea sistematică a armelor de foc şi, atunci când este posibil, a pieselor şi a muniţiei pentru acestea, de la fabricant până la cumpărător, pentru a sprijini autorităţile competente în procesul de detectare, investigare şi analizare a fabricării ilicite şi a traficului ilicit.-------------Poziţia 6 de la punctul I al art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.II. Categorii de arme şi munitii1. arme şi muniţii interzise - armele şi muniţiile prevăzute în categoria A din anexă, a căror procurare, deţinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, a unităţilor aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înfiinţate prin acte normative, precum şi a companiilor naţionale şi societăţilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament şi muniţie;--------------Poziţia 1 de la punctul II al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008.2. arme şi muniţii letale - arme şi muniţii prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor şi care sunt prevăzute în categoria B din anexă;-------------Poziţia 2 de la punctul II al art. 2 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.3. arme şi muniţii neletale - armele şi muniţiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoapărare, confecţionate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi.--------------Poziţia 3 de la punctul II al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008.III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei1. arme militare - arme destinate uzului militar;2. arme de apărare şi pază - arme de foc scurte, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieţii, integrităţii şi libertăţii persoanelor fizice, precum şi a bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice;-------------Poziţia 2 de la punctul III al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.3. arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a imprastia gaze nocive, iritante, de neutralizare şi proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare;4. arme de tir - arme destinate practicării tirului sportiv, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;-------------Poziţia 4 de la punctul III al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.5. arme de vânătoare - arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe ţevi, care folosesc muniţie cu glonţ sau/şi cu alice, recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;-------------Poziţia 5 de la punctul III al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.6. arme utilitare - arme destinate să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniile cinematografic, teatral, artistic, sportiv, cultural, industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecţiei mediului şi protecţiei împotriva dăunătorilor, precum şi desfăşurarea de către societăţile specializate de pază şi protecţie a activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor de bunuri şi valori, respectiv a activităţilor de protecţie a persoanelor;-------------Poziţia 6 de la punctul III al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.6^1. arme şi dispozitive de agrement - arme şi dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice şi sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât şi în cadrul competiţiilor sportive; sunt incluse în această categorie şi arcurile;-------------Poziţia 6^1 de la punctul III al art. 2 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.6^2. replici de arme tip airsoft - replici după arme şi dispozitive militare reale, la scara 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniţii, ce aruncă proiectile nemetalice;-------------Poziţia 6^2 de la punctul III al art. 2 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.6^3. dispozitive paintball - dispozitive neletale cu mecanism pe bază de gaz sau mecanic, care aruncă proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea;-------------Poziţia 6^3 de la punctul III al art. 2 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.7. arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, în scopul sacrificarii ulterioare;8. arme cu destinatie industriala - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil şi care au aparenta unei arme de foc automate;9. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante;10. arme de panoplie - arme de foc devenite nefuncţionale ca urmare a dezactivării lor sau datorită gradului avansat de deteriorare, atestate de către un armurier autorizat în condiţiile legii;-------------Poziţia 10 de la punctul III al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.11. arme de colecţie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum şi armele, aflate sau nu în stare de funcţionare, care constituie rarităţi sau care au valoare istorică, artistică, ştiinţifică ori documentară;-------------Poziţia 11 de la punctul III al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.12. arme vechi - arme letale produse până în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colecţii;-------------Poziţia 12 de la punctul III al art. 2 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.13. arme de recuzita - arme special confectionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de către un armurier autorizat, necesare activităţii instituţiilor specializate în domeniul artistic.IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate intr-o butelie recipient;2. arme de foc scurte - arme de foc a caror teava nu depăşeşte 30 cm sau a caror lungime totala nu depăşeşte 60 cm;3. arme de foc lungi - arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte;4. arme de foc automate - arme de foc care, după fiecare cartus tras, se reincarca automat şi trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci;5. arme de foc semiautomate - arme de foc care, după fiecare cartus tras, se reincarca automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci;6. arme de foc cu repetitie - arme de foc care, după fiecare foc tras, se reincarca manual, prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din incarcator prin intermediul unui mecanism;7. arme de foc cu o singura lovitura - arma de foc fără incarcator, care este incarcata după fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încărcare sau într-un lacas special prevăzut la intrarea în teava.8. arme albe cu lama - arma care indeplineste urmatoarele criterii: a) lama este fie solidara cu manerul, fie echipata cu un sistem ce îi permite sa faca corp comun cu manerul sau; b) are tais dublu pe toata lungimea sa; c) lungimea este mai mare de 15 cm; d) latimea este mai mare sau egala cu 0,4 cm; e) are un maner prevăzut cu garda.-------------------Pozitia 8 de la punctul IV al art. 2 a fost introdusa de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 235 din 6 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007.V. Categorii de persoane1. vânător - persoana fizică care a obţinut calitatea de vânător şi practică vânătoarea, în condiţiile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;2. colecţionar de arme - persoana care deţine ori intenţionează să deţină arme în colecţie şi care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de colecţionar;3. federaţiile sportive naţionale de specialitate - structuri sportive de interes naţional, constituite în condiţiile legii, prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, care pentru desfăşurarea probelor sportive, conform statului lor, folosesc arme cu destinaţia tir;4. sportivi de tir - sportivii legitimaţi la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă, eliberat de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, şi sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate;5. sportiv de tir categoria I - sportivul care îndeplineşte în fiecare an baremurile cifrice stabilite şi aprobate de federaţiile sportive de specialitate;6. antrenor de tir - persoana care a absolvit cursurile şcolii de antrenori şi certifică acest fapt prin diplomă sau carnet de antrenor;7. instructor în poligonul de tragere - persoana care desfăşoară activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate şi care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de instructor în poligonul de tragere;8. armurier - orice persoană fizică sau juridică autorizată, în condiţiile prezentei legi, să desfăşoare una ori mai multe operaţiuni cu arme, piese şi muniţii;9. intermediar - orice persoană fizică sau juridică, cu excepţia armurierilor, autorizată, în condiţiile prezentei legi, a cărei activitate constă, integral ori parţial, în achiziţionarea, comercializarea sau realizarea de transferuri de arme;10. rezident al unui stat membru - cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul unui stat membru, precum şi titularul unui document care atestă dreptul de rezidenţă al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.-------------Punctul V al art. 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.VI. Tipuri de documente1. permis de armă - documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedeşte dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizării, ale căror tip, marcă, serie şi calibru sunt înscrise în acest document, precum şi muniţia aferentă;--------------Poziţia 1 de la punctul VI al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008.2. paşaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreună cu armele înscrise în acest document, numai în măsura în care deţinerea, portul şi folosirea acestor arme este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective;-------------Poziţia 2 de la punctul VI al art. 2 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Poziţia 3 de la punctul VI al art. 2 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.4. certificat de deţinător - documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedeşte faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate, cu excepţia armelor neletale supuse autorizării;--------------Poziţia 4 de la punctul VI al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008.5. ordin de serviciu - documentul eliberat de persoana juridica autorizata să deţină şi sa foloseasca arme, prin care se acordă persoanei angajate pe bază de contract de muncă, precum şi studenţilor de la instituţiile de invatamant superior cu profil cinegetic dreptul de a purta şi folosi arma şi munitia corespunzătoare, inscrise în acest document, în timpul şi pentru executarea sarcinilor de serviciu;6. permis de transfer al armelor - document eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer de arme şi munitii de pe teritoriul României către un stat membru al Uniunii Europene;7. autorizaţie de transfer fără acord prealabil - documentul eliberat de autorităţile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expediţie, prin care se permite unui armurier sau intermediar să efectueze, pentru o anumită perioadă de timp, operaţiuni de transfer al armelor, pieselor şi muniţiilor către un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în care nu este necesar un acord prealabil al autorităţilor competente pentru fiecare operaţiune sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului;-------------Poziţia 7 de la punctul VI al art. 2 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.8. acord prealabil - documentul eliberat de autorităţile competente române, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer al armelor şi muniţiilor pe teritoriul României, ori de către statul membru al Uniunii Europene de destinaţie, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer al armelor, pieselor şi muniţiilor pe teritoriul său;-------------Poziţia 8 de la punctul VI al art. 2 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.9. aviz de import/export - documentul eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer al armelor, pieselor şi muniţiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/către un stat care nu este membru al Uniunii Europene.-------------Poziţia 9 de la punctul VI al art. 2 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 3Autoritatea competentăPoliţia Română este autoritatea competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor, pieselor şi muniţiilor, precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii, în condiţiile prezentei legi.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 5Aspecte generale privind regimul armelor (1) Armele din categoria A din anexă pot fi deţinute şi folosite numai de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. (2) Armele letale din categoria B din anexă pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi deţinute şi folosite numai în baza autorizaţiei eliberate în condiţiile prezentei legi. (3) Armele neletale din categoriile C şi D din anexă pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiţia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora, după caz, la/de către autorităţile competente, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (4) Armele şi dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de către persoanele fizice şi juridice, fără îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (5) Forma şi conţinutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (6) Evidenţa posesorilor de arme din categoriile B, C şi D din anexă, a armelor deţinute de aceştia, precum şi a documentelor prin care se acordă dreptul de a le deţine, purta şi folosi se ţine de către inspectoratele judeţene de poliţie şi de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, care au eliberat aceste documente.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 6Regimul armelor militare şi al unor dispozitive destinate armelor letale (1) Regimul detinerii, portului, utilizarii şi operaţiunilor cu arme şi dispozitive militare se stabileste prin legi speciale. (2) Este interzisa procurarea, detinerea, portul, utilizarea, importul, exportul şi comercializarea de către persoane fizice sau juridice, cu excepţia instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale, a urmatoarelor sisteme şi dispozitive destinate armelor: a) sisteme de ochire care funcţionează pe principiul laser; b) sisteme de ochire pe timp de noapte; c) dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei incarcaturi.  +  Articolul 7Condiţii generale privind deţinerea armelor (1) Orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege are dreptul să deţină la domiciliul, reşedinţa, sediul sau punctul de lucru arme şi muniţii. (2) Persoanele fizice şi juridice care au dreptul să deţină, să poarte, să folosească sau, după caz, să desfăşoare operaţiuni cu arme din categoriile B, C şi D din anexă, piese şi muniţii corespunzătoare sunt obligate să permită controlul armelor, pieselor şi muniţiilor deţinute, la solicitarea organelor de poliţie, şi să asigure securitatea acestora. Condiţiile de asigurare a securităţii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de deţinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spaţiu decât cel menţionat în documente numai cu acordul scris al poliţiei, în conformitate cu procedura care va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 8Principalele obligaţii ale deţinătorilor armelor--------------Denumirea marginală a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008. (1) Deţinătorii armelor letale sau neletale sunt obligaţi să anunţe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliţie despre dispariţia, pierderea sau furtul acestor arme.--------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008. (2) Este interzisa înstrăinarea de către titular a autorizatiei de procurare a armei, a certificatului de detinator şi a permisului de arma, cu excepţia situaţiei în care documentul este depus la organul de politie competent.  +  Articolul 9Regimul juridic al armelor deţinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut ori a decedat (1) Persoana care ia cunoştinţă despre existenţa unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a muniţiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.--------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008. (2) Persoana care găseşte o armă militară, o armă letală, o armă neletală ori muniţii este obligată să le predea sau să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (3) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod legal arme ori muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul a decedat sau este declarat dispărut, să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie şi să depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului ori, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Capitolul II Procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul şi folosirea armelor şi munitiilor de către persoanele fizice  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale  +  Articolul 10Dreptul de procurare, detinere, port şi folosire a armelor şi munitieiPersoanele fizice care indeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot procura, detine, purta şi folosi arme letale şi arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare acestora.  +  Articolul 11Condiţii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deţinere, port şi folosire a armelor (1) Dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale se dobândeşte de la data emiterii de către autorităţile competente a autorizaţiei de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă. (2) Dreptul de procurare, de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se dobândeşte de la data emiterii de către autorităţile competente a autorizaţiei de procurare a armei şi, după caz, a permisului de armă. (3) Armele neletale supuse notificării prealabile pot fi deţinute, purtate şi folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autorităţile competente, în condiţiile prezentei legi.-------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.--------------Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008.  +  Articolul 12Documentele care atesta dreptul de procurare, respectiv detinere, port şi folosire a armelor (1) Autorizaţia de procurare a armei, permisul de armă, atestatul de colecţionar, autorizaţia temporară de transport şi folosire a armei, certificatul de deţinător şi paşaportul european pentru arme de foc se eliberează de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.-------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Condiţiile, precum şi procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 13Obligaţii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de armaTitularul autorizatiei de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: a) au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor menţiuni corespunzătoare din conţinutul documentului; b) au fost folosite în intregime spatiile destinate vizelor şi menţiunilor din permisul de arma.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii cu privire la procurarea şi înstrăinarea armelor letale, precum şi a munitiei aferente de către persoanele fizice de cetatenie română  +  Articolul 14Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale (1) Persoanele fizice de cetăţenie română cu domiciliul sau reşedinţa în România care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale. (2) Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane: a) demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor; b) persoanele prevăzute de lege care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate de pază; c) persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate. (3) Vânătorii pot procura arme de vânătoare, precum şi arme de tir numai din categoria armelor lungi. (4) Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor naţionale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum şi antrenorii şi instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. (5) Colecţionarii de arme pot procura numai arme de colecţie, cu excepţia celor prevăzute în categoria B pct. 7 din anexă, proiectate după anul 1945, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 15Condiţii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1) Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor; c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege, cu excepţia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea; d) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, potrivit legislaţiei în vigoare; e) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii; f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente; g) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; h) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5); i) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.-------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Cererea de eliberare a autorizaţiei de procurare a armelor se depune de către solicitant la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa. Cererea se soluţionează în termen de maximum 45 de zile, în cazul primei autorizări, şi în termen de maximum 30 de zile, în cazul autorizărilor ulterioare.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (3) Dacă autoritatea competentă cu solutionarea cererii constata că nu sunt indeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei şi i se comunică, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2), solutia adoptata, precum şi motivele care au stat la baza acesteia. (4) Solutia prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, şi poate fi atacata în termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunoştinţa solicitantului.-------------Alin. (5) al art. 15 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 16Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5), care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), pot fi autorizate sa procure arme, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmeaza: a) cel mult două arme de aparare şi paza; b) un număr nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la art. 14 alin. (3)-(5), din România şi cel mult câte două arme din afara teritoriului României, pentru fiecare călătorie a solicitantului.-------------Litera b) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzătoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevăzută la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor şi intermediarilor autorizaţi să comercializeze arme.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 17Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor (1) Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungita de către autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o noua perioada de până la 90 de zile. (2) Dacă titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârşitul celor două perioade de cate 90 de zile, prevăzute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizaţii de procurare a armelor, fără a mai fi necesar sa faca dovada indeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a), g) şi i).  +  Articolul 18Condiţiile exercitării dreptului conferit prin autorizaţia de procurare a armelor (1) Titularul autorizaţiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de armă şi cantitatea de muniţie înscrise în document de la orice armurier şi intermediar autorizat să comercializeze în România arme, precum şi de la orice persoană autorizată din afara teritoriului României, care comercializează în condiţiile legii din ţara în care se află arme din această categorie. (2) Procurarea armelor prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare, închiriere sau comodat. (3) Armele deţinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier. (4) Cumpărarea armelor de la altă persoană fizică sau juridică se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevăzuţi la alin. (1). (5) Modalitatea de procurare de către persoanele fizice a armelor letale şi a armelor neletale supuse autorizării, precum şi a muniţiei corespunzătoare acestora prin mijloace de comunicare la distanţă se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 20Pierderea dreptului de procurare a armelorDreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizaţia de procurare a armelor se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b)-f) şi i).-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 21Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelorProcedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 22Modalităţi specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane (1) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) pot procura arme de apărare şi pază şi de la instituţiile în care sunt încadrate ori, după caz, le pot primi în dar sau ca recompensă, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei respective.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot procura arme de aparare şi paza numai prin intermediul Oficiului Naţional pentru Protectia Martorilor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 alin. (1).  +  Articolul 23Vânzarea armelor letalePersoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizaţi să comercializeze astfel de arme.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Secţiunea a 3-a Condiţii cu privire la detinerea, portul şi utilizarea armelor letale, precum şi a munitiei aferente de către persoanele fizice de cetatenie română1. Dispozitii generale  +  Articolul 24Solicitarea acordării permisului de armă şi a înscrierii armei în permisul de armă (1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data procurării, să se prezinte la organul de poliţie care a eliberat autorizaţia de procurare, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deţinătorul. (2) În cazul în care arma a fost procurată din afara teritoriului României, termenul prevăzut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucrătoare de la data achiziţiei, dovedită prin actul de provenienţă. (3) Deţinătorul armei are obligaţia să prezinte la solicitarea organului de poliţie competent fiecare armă cu ţeava ghintuită, împreună cu câte 5 cartuşe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. Procedura operaţiunii de înregistrare a proiectilului şi a tubului-martor se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 25Acordarea dreptului de detinere sau, după caz, de port şi folosire a armei (1) În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei, autorităţile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, facand menţiune, în mod expres, despre aceasta în conţinutul permisului de arma. (2) Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colectie sau de autoaparare şi conferă titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau reşedinţa înscrisă în documentul de identitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare şi paza, de vânătoare şi de tir şi conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma şi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea acesteia, precum şi în caz de legitima aparare sau stare de necesitate, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 26Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deţinere şi, după caz, de port şi folosire (1) Dreptul de deţinere se poate acorda pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare, de tir sau de colecţie. (2) Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda solicitantului, în condiţiile prezentei legi, după cum urmează: a) pentru două arme de apărare şi pază; b) pentru un număr nelimitat de arme de vânătoare; c) pentru un număr nelimitat de arme de tir.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 27*)Valabilitatea permisului de armă (1) Permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri. (2) În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i), iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au efectuată inspecţia tehnică periodică. (4) Permisul de armă conferă titularului drepturile prevăzute de lege şi după radierea din acesta a armelor înstrăinate prin vânzare, donaţie, închiriere sau comodat, până la expirarea termenului de valabilitate.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. IV din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011, în cazul permiselor de armă eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, termenul de valabilitate prevăzut la art. 27 din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, curge de la data eliberării, cu ocazia primei autorizări sau, după caz, de la data ultimei vize a acestora.2. Regimul dreptului de detinere a armelor letale  +  Articolul 28Condiţiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (1) Titularul dreptului de deţinere a armelor letale are obligaţia să păstreze armele şi muniţiile înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de către organul de politie competent teritorial, la cerere, sa scoata armele deţinute în condiţiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate, în urmatoarele situaţii: a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier; b) cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. (3) În autorizatia prevăzută la alin. (2) se menţionează perioada în care armele urmeaza să fie transportate în afara locului unde sunt pastrate, motivul pentru care acestea se transporta, traseul utilizat, destinaţia şi condiţiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. (4) În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilităţii permisului de armă, nu mai este necesară obţinerea prealabilă a autorizaţiei prevăzute la alin. (2).-------------Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 29Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deţinere (1) Titularul dreptului de deţinere a unei arme letale poate fi autorizat, la cerere, de către structura de poliţie competentă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa să folosească într-un poligon autorizat, în condiţiile legii, armele de vânătoare, de tir ori de colecţie. (2) Colecţionarii de arme pot fi autorizaţi să folosească, în condiţiile legii, armele deţinute în colecţie cu ocazia unor manifestări culturale, artistice sau istorice. (3) Autorizarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se referă la scopul pentru care s-a solicitat aceasta, traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmează a fi folosită arma şi termenul de valabilitate a autorizaţiei temporare de transport şi folosire a armei. (4) Titularii dreptului de deţinere pot folosi o armă dintre cele deţinute, menţionată în mod expres în permisul de armă, numai în locul unde se află arma deţinută sau colecţia, în caz de legitimă apărare. În cazul în care titularul dreptului de deţinere a făcut uz de armă, are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2). (5) Procedura de acordare a autorizaţiei prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. (6) Armele pentru care s-a obţinut dreptul de deţinere nu pot fi încredinţate de către posesorii acestora altor persoane, cu excepţia situaţiilor când armele se găsesc într-un poligon autorizat.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 30Anularea şi suspendarea dreptului de deţinere a armelor (1) Dreptul de deţinere a armelor se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii: a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c), e) şi f); b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1) pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă; c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; d) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a anulării dreptului de deţinere ori, după caz, de port şi folosire a armelor; e) a folosit armele deţinute fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1), (2) şi (4); f) a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevăzută la art. 14 alin. (3) şi (4) sau nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (5), care a condiţionat acordarea dreptului de deţinere a armelor; g) a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia; h) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru deţinerea armelor; i) se constată că dreptul de deţinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informaţii false. (2) Dreptul de deţinere a armelor se suspendă în următoarele situaţii: a) titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d); b) titularului i s-a anulat calitatea prevăzută la art. 14 alin. (3) sau (4), care a condiţionat acordarea dreptului de deţinere sau, dar acesta a recurs la căile de atac prevăzute de lege pentru redobândirea acestei calităţi şi în cauză nu există o soluţie definitivă şi irevocabilă; c) titularul a săvârşit o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de deţinere a armelor. (3) În cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de poliţie competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridică de către organele de poliţie.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 31Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă (1) Constatarea situaţiilor prevăzute la art. 30 se face de către organele de poliţie competente, care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se comunică, în scris, titularului dreptului de deţinere sau, după caz, rudelor ori persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situaţia prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. c). (3) Măsura prevăzută la alin. (1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 32Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de armaDeţinătorul armelor este obligat ca, în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunoştinţa măsura prevăzută la art. 31 alin. (1), să depună armele la un armurier autorizat, în vederea instrainarii sau depozitarii, cu excepţia situaţiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. Exercitarea cailor de atac prevăzute de lege, împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor, de către persoana care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 30 alin. (1), nu suspenda obligaţia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.3. Regimul dreptului de port şi folosire a armelor letale  +  Articolul 33Condiţiile de păstrare şi port ale armelor letale (1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme letale are obligaţia de a păstra arma şi muniţia înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate. (2) Păstrarea armei şi muniţiei prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului se face în locuri special destinate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Arma de apărare şi pază poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) trebuie să fie asigurată şi să nu fie armată; b) să nu prezinte defecţiuni, cu excepţia situaţiei în care este transportată la armurier; c) trebuie să stea în permanenţă introdusă în toc şi ascunsă vederii, cu excepţia situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze; d) să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie înmânată, sub nicio formă, altor persoane, cu excepţia armurierilor, intermediarilor, organelor de poliţie competente, precum şi personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum şi în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege; e) deţinătorul să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condiţiile în care poartă arma asupra sa.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 34Limitele exercitarii uzului de arma (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi armele de aparare şi paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (2) Folosirea armelor de aparare şi paza în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora.  +  Articolul 35Obligaţii în cazul efectuării uzului de arma (1) Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat, pentru a se acordă primul ajutor şi asistenţa medicală persoanelor ranite. (2) Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndată cel mai apropiat organ de politie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), precum şi în cea prevăzută la art. 29 alin. (4), organul de politie sesizat are obligaţia să efectueze cercetarea la faţa locului şi a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. Arma care a fost folosita rămâne în custodia organului de politie care desfăşoară cercetarea, până la incheierea acesteia. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică în cazul în care s-a facut uz de arma, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care, în urma folosirii armei, au rezultat victime umane.  +  Articolul 36Pastrarea, portul şi folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilorPersoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot pastra, purta şi folosi armele inscrise în permisul de arma numai în condiţiile stabilite în protocolul de protecţie, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 33-35.  +  Articolul 37Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de vânătoare (1) Dreptul de a purta şi folosi armele de vânătoare se acordă, în condiţiile prezentei legi, persoanelor care deţin permis de vânătoare eliberat de autorităţile române. (2) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de armă în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2).-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 38Transportul şi portul armelor de vânătoare (1) Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locul unde urmeaza să se desfăşoare vanatoarea potrivit legii, se face în urmatoarele condiţii: a) armele trebuie ţinute în toc sau husă, asigurate şi neîncărcate cu muniţie;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. b) să fie indeplinite condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b), d) şi e). (2) Portul armelor de vânătoare în locul destinat vânătorii se face în urmatoarele condiţii: a) arma poate fi incarcata, cu condiţia ca, după încărcare, să fie asigurată şi purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente; b) să fie indeplinite condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b) şi e); c) arma să se afle în permanenta numai asupra persoanei care o detine în mod legal şi sa nu fie inmanata sub nici o formă altor persoane, cu excepţia vânătorilor.  +  Articolul 39Uzul de arma de vânătoare (1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de arma numai asupra vanatului pentru care a fost autorizat în condiţiile Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru antrenament, în poligoanele autorizate în condiţiile legii.---------------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare" cu sintagma "Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare". (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), armele de vânătoare pot fi folosite şi în caz de legitimă apărare, stare de necesitate ori caz fortuit, în condiţiile legii.--------------Alin. (2) al art. 39 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 152 din 11 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008.  +  Articolul 40Înstrăinarea temporara a armelor de vânătoare (1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate încredinţa unei alte persoane autorizate pentru portul şi folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea, precum şi muniţia aferentă, în limitele prevăzute de lege, în vederea utilizării la vânătoare.-------------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie.  +  Articolul 41Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de tir (1) Dreptul de a purta şi folosi arme de tir se acordă, în condiţiile prezentei legi, numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor naţionale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum şi antrenorilor şi instructorilor în poligonul de tragere. (2) Sportivii de tir prevăzuţi la alin. (1) pot purta şi folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obţinut clasificarea sau calificarea. (3) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de tir are obligaţia de a păstra armele înscrise în permisul de armă, în condiţiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de deţinere a acestor arme.-------------Art. 41 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 42Transportul, portul şi folosirea armelor de tir (1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza să se desfăşoare concursul de tir, se face în urmatoarele condiţii: a) armele trebuie ţinute în husă sau, după caz, în cutie, neîncărcate cu muniţie şi asigurate împotriva pierderii ori sustragerii;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. b) să fie indeplinite condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b), d) şi e);-------------Litera c) a alin. (1) al art. 42 a fost abrogată de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Portul şi utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri.  +  Articolul 43Portul şi folosirea armelor de către persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autorităţii publiceCondiţiile în care persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autorităţii publice pot purta şi folosi arme letale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atribuţiile acestora.4. Regimul procurarii şi detinerii munitiei aferente armelor letale de către persoanele fizice  +  Articolul 44Procurarea munitiei de către titularii dreptului de port şi folosire a armelor letale (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme de aparare şi paza, de vânătoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor inscrise în permisul de arma. (2) Cantitatea de munitie care poate fi deţinută de persoanele prevăzute la alin. (1) se inscrie în permisul de arma de către organul de politie care elibereaza acest document, după cum urmeaza: a) pentru armele de aparare şi paza, cel mult 50 de cartuse cu glont şi 50 de cartuse fără proiectil, pentru cate o singura arma de fiecare calibru; b) pentru armele de vânătoare, cel mult 300 de cartuse pentru cate o singura arma de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port şi folosire; c) pentru armele de tir, cel mult 500 de cartuşe pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port şi folosire.-------------Litera c) a alin. (2) al art. 44 a fost modificată de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (3) Persoanele care deţin arme de aparare şi paza pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia, cel mult 12 cartuse.-------------Alin. (4) al art. 44 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (5) Este interzisa comercializarea sau înstrăinarea sub alta forma, precum şi detinerea ori utilizarea de munitie expirată sau degradata care, prin pastrare sau folosire, ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporala a persoanelor.  +  Articolul 45Procurarea munitiei de către colectionarii de arme (1) Colecţionarii de arme pot procura şi deţine, numai la locul unde se află colecţia de arme, cel mult 25 de cartuşe cu proiectil şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru o armă lungă sau pentru o armă scurtă dintre cele prevăzute în categoria B pct. 7 din anexă, proiectate până în anul 1945 inclusiv, în condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4).-------------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Înscrierea menţiunilor corespunzătoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevăzute la alin. (1) se face de către organul de politie competent, la cererea colectionarului.5. Suspendarea, revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale şi a munitiilor  +  Articolul 46Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale (1) Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organele competente în următoarele situaţii: a) titularul dreptului nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d); b) titularului i s-a anulat calitatea prevăzută la art. 14 alin. (2)-(4), dar acesta a contestat această măsură prin recurgerea la căile de atac prevăzute de lege şi în cauză nu există o soluţie definitivă şi irevocabilă; c) a săvârşit o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de port şi folosire a armelor.-------------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se afla în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1). (3) Pe perioada suspendarii dreptului de port şi folosire a armelor, permisul de arma se retrage de către organul de politie care a dispus măsura, iar armele şi întreaga cantitate de munitie deţinute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepţia situaţiei în care acestea se ridica de către organele de politie. (4) Suspendarea inceteaza de la data la care titularul dreptului de port şi folosire a armelor nu se mai afla în situaţiile prevăzute la alin. (1), iar permisul de arma, armele şi munitia se restituie acestuia.  +  Articolul 47Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale (1) Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organele competente dacă titularul dreptului se află în una dintre următoarele situaţii: a) nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (2)-(4); b) nu mai îndeplineşte vreuna dintre condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c), e) şi f); c) a pierdut armele înscrise în permisul de armă sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări care îi sunt imputabile; d) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1) pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă; e) a decedat sau a fost declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; f) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a anulării dreptului de deţinere ori, după caz, de port şi folosire a armelor; g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru portul şi folosirea armelor; h) dreptul de port şi folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informaţii false. (2) În urma anulării dreptului de port şi folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de poliţie care a dispus măsura, iar armele şi întreaga cantitate de muniţie deţinute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepţia situaţiei în care acestea se ridică de către organele de poliţie.-------------Art. 47 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 47^1Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a dreptului de port şi folosire a armelor letale (1) Măsura suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale se comunică, în scris, titularului dreptului ori, după caz, rudelor sau persoanelor care locuiau împreună cu acesta, în situaţia prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. e). (2) În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale, titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele şi întreaga cantitate de muniţie deţinută la un armurier autorizat, cu excepţia celor care se ridică de către organele de poliţie. (3) Măsura suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale este supusă controlului judecătoresc potrivit legii contenciosului administrativ. (4) Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva măsurii suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale de către persoana care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 46 alin. (1) şi art. 47 alin. (1) nu suspendă obligaţia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.-------------Art. 47^1 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.6. Regimul călătoriilor în state terţe cu armele letale şi muniţiile deţinute de către cetăţenii români-------------Titlul pct. 6 din Secţiunea a 3-a, Cap. II a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 48Autorizarea călătoriilor în state terţe cu armele letale şi muniţia corespunzătoare (1) Persoana care deţine, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doreşte să călătorească cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare state terţe, are obligaţia să solicite organului de poliţie care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizaţii în baza căreia organele poliţiei de frontieră permit ieşirea de pe teritoriul României cu armele şi muniţia înscrise în autorizaţie, făcând menţiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului. (2) Armele de apărare şi pază pot fi scoase de pe teritoriul României numai de către persoanele prevăzute la art. 43, în condiţiile prevăzute la art. 50. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele înscrise în documentul de călătorie pe care le-au deţinut la ieşirea din ţară. În cazul în care, pe perioada şederii în state terţe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de poliţie competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliţiei de frontieră având obligaţia să facă menţiune despre aceasta în documentul de călătorie şi să informeze în scris Inspectoratul General al Poliţiei Române. (4) În situaţia în care, pe perioada şederii în state terţe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în ţară, să se prezinte personal la organul de poliţie care i-a eliberat permisul de armă şi să depună o declaraţie cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.-------------Art. 48 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 49Eliberarea autorizaţiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru călătorii în state terţe (1) Autorizaţia prevăzută la art. 48 alin. (1) se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii: a) este titular al unui permis de armă pentru armele şi muniţia care urmează să fie înscrise în documentul de călătorie; b) prezintă motivele pentru care doreşte să călătorească în state terţe cu armele şi muniţia pentru care solicită înscrierea în documentul de călătorie. (2) Autorizaţia prevăzută la art. 48 alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din ţară, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de muniţie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României. (3) Cu ocazia eliberării autorizaţiei, organul de poliţie competent trebuie să informeze Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră cu privire la datele prevăzute la alin. (2). (4) Documentele care trebuie să însoţească cererea pentru înscrierea armelor în documentul de călătorie, procedura de acordare a autorizaţiei prevăzute la art. 48 alin. (1), precum şi cea de înscriere a armelor şi muniţiei în documentul de călătorie, perioadele şi condiţiile în care titularul poate călători în state terţe cu armele înscrise în acest document, precum şi termenul de soluţionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 49 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 50Autorizarea călătoriilor în interes de serviciu, în afara teritoriului României, cu armele letale şi muniţia din dotare (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 43 care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, urmează să se deplaseze în afara teritoriului României împreună cu armele aflate în dotare, înscrierea acestor arme, precum şi a muniţiei corespunzătoare se face în paşaportul de serviciu de către organele poliţiei de frontieră, cu ocazia ieşirii din ţară a acestor persoane, pe baza adeverinţei eliberate titularilor de către instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane. (2) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la calitatea titularului acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din ţară, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de muniţie care urmează să fie scoase de pe teritoriul României. (3) Instituţiile la care sunt încadrate persoanele prevăzute la art. 43 au obligaţia să informeze, în scris, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră ori de câte ori aceste persoane urmează să călătorească în afara teritoriului României cu armele înscrise în paşaportul de serviciu. (4) Prevederile art. 48 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor prevăzute la art. 43, în această situaţie organele poliţiei de frontieră având obligaţia să anunţe în scris şi instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane. (5) Condiţiile în care persoanele prevăzute la art. 43 pot călători în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducătorului fiecărei instituţii unde sunt încadrate aceste persoane.-------------Art. 50 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.7. Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de arma, precum şi a documentului de calatorie în care sunt inscrise arme letale  +  Articolul 51Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea permisului de arma (1) Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a cărui raza de competenţa teritoriala a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. (2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 52Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea documentului de calatorie în care sunt inscrise arme letale (1) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii, în state terţe, a documentului de călătorie în care sunt înscrise armele şi muniţiile cu care titularul a ieşit de pe teritoriul României, acesta trebuie să se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliţiei Române situaţia legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverinţă în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi seriile armelor.-------------Alin. (1) al art. 52 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta şi se reţine de către organele poliţiei de frontieră la intrarea în ţară.-------------Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (3) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului afacerilor externe.  +  Secţiunea a 4-a Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul şi folosirea armelor letale, precum şi a munitiei aferente, de către persoanele fizice straine  +  Articolul 53Procurarea armelor letale de către strainii cu domiciliul sau reşedinţa în România (1) Strainii care au reşedinţa sau domiciliul în România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colectie. În sensul prezentei legi, sunt considerati ca au reşedinţa sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau, după caz, permanenta, acordat în condiţiile legii privind regimul strainilor în România, precum şi strainii care au dobândit o formă de protecţie în România în condiţiile legii privind statutul şi regimul refugiatilor. (2) Autorizatia de procurare a armelor de vânătoare, de tir sau de colectie se acordă în condiţiile prevăzute la art. 15 persoanelor prevăzute la alin. (1) care poseda permis de sedere valabil. (3) Prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 17-21, art. 23-25, art. 26 alin. (1) şi (2) lit. b) şi c), art. 27-32, art. 37-42, art. 44 alin. (1), art. 45-47, art. 51 şi, după caz, art. 52 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 54Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către străinii titulari ai dreptului de scurtă şedere (1) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizaţi să procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colecţie, în vederea scoaterii acestora din România. (2) Armele şi muniţia corespunzătoare procurate de către străini în timpul unei călătorii în România, în condiţiile prevăzute la alin. (1), vor fi exportate sau, după caz, transferate în statul de destinaţie numai prin intermediul armurierilor şi intermediarilor autorizaţi să efectueze astfel de operaţiuni. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), la cerere, autorizaţia de procurare a armelor dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) fac dovada intrării legale în România; c) prezintă autorizaţia de procurare a armei sau, după caz, a muniţiei eliberată de autorităţile competente ale statului de destinaţie, cu excepţia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile, situaţie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisă emisă de autorităţile competente din care să reiasă acest fapt. (4) Procedura acordării autorizaţiei de procurare a armei şi a autorizaţiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 54 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 55Introducerea, deţinerea, portul şi folosirea armelor letale pe teritoriul României (1) Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiţiile legii, pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot, în baza avizului de introducere a armelor în ţară, să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le deţin, dacă armele şi muniţia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. (2) Avizul de introducere a armelor în ţară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în următoarele condiţii: a) fac dovada deţinerii legale a armelor în statul de unde provin; b) în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitaţie nominală de la o asociaţie de vânătoare din România, legal constituită, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; c) în cazul armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate; d) în cazul armelor de colecţie, fac dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică şi prezintă invitaţia unei asociaţii de colecţionari, legal constituită, ori a unei instituţii muzeistice din România. (3) În cazul tranzitării teritoriului României de către străini cu armele prevăzute la alin. (1), avizul prevăzut la alin. (2) se acordă numai cu condiţia prezentării documentelor care atestă faptul că introducerea armelor şi muniţiei respective este permisă pe teritoriul statului de destinaţie. (4) Procedura şi documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (2) şi (3), cantităţile de arme care pot fi introduse de străini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 55 a fost modificat de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 56Regimul aplicabil unor categorii speciale de straini deţinători de arme letale (1) Însoţitorii delegaţiilor străine, la nivelul şefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protecţie, precum şi militarii străini pot introduce, purta şi folosi, pe teritoriul României, arme de apărare şi pază, pe bază de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă acestea sunt notificate Inspectoratului General al Poliţiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale ori Ministerul Administraţiei şi Internelor.-------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare şi ai reprezentantelor organizaţiilor internationale acreditate în România pot purta şi folosi arme de aparare şi paza, pe bază de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obtinerea permisului de arma. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot procura din România arme de aparare şi paza, în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 57Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de către strainiStrainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal deţinute, în condiţiile stabilite la art. 44.  +  Secţiunea a 5-a Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul şi folosirea armelor neletale de către persoanele fizice  +  Articolul 58Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale (1) Cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, precum şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale din categoriile C şi D din anexă, precum şi muniţia aferentă de la orice armurier şi, după caz, intermediar care comercializează astfel de arme: a) după obţinerea autorizaţiei de procurare potrivit alin. (4), pentru armele prevăzute în categoria C din anexă; b) după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1), pentru armele prevăzute în categoria D din anexă. (2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare şi un număr nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevăzute în categoria C din anexă. (3) Armele neletale prevăzute în categoria C pct. 22 din anexă pot fi procurate, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, numai de către sportivii şi antrenorii de tir. (4) Autorizaţia de procurare a armelor neletale prevăzute în categoria C din anexă se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea; b) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, potrivit legislaţiei în vigoare; c) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical; d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente; e) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5); f) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale şi neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi. (5) Prevederile art. 15 alin. (2)-(4), art. 17 şi 18 se aplică în mod corespunzător pentru situaţia prevăzută la alin. (4). (6) Dreptul de procurare a armelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizaţia de procurare a acestora se retrage de către organul care a eliberat-o dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4). (7) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredinţate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la structura de poliţie competentă, la personalul abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri şi intermediari, în vederea depozitării ori înstrăinării. (8) Fac excepţie de la prevederile alin. (7) armele prevăzute în categoria C pct. 22 din anexă, care pot fi încredinţate unei alte persoane autorizate pentru portul şi folosirea unor astfel de arme, în vederea utilizării în poligon. (9) Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor neletale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (10) Armele şi dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi procurate în România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani. (11) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă şedere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizaţi să procure din România arme neletale supuse autorizării sau notificării prealabile, în vederea scoaterii acestora din România, în condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (1)-(3).-------------Art. 58 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 58^1Drepturile şi obligaţiile posesorilor armelor neletale supuse autorizării (1) Dispoziţiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile şi obligaţiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2), art. 25 alin. (1), art. 28 şi 51, se aplică şi în ceea ce priveşte armele neletale supuse autorizării. (2) Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către structura de poliţie competentă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă titularul dreptului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (4). Prevederile art. 27 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.-------------Alin. (2) al art. 58^1 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (3) În cazul armelor prevăzute în categoria C pct. 23 din anexă, destinate pentru colecţie, autorităţile competente pot acorda numai un drept de deţinere. Prevederile art. 29 se aplică în mod corespunzător.-------------Alin. (3) al art. 58^1 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.--------------Art. 58^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008.  +  Articolul 58^2Anularea şi suspendarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării (1) Dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se anulează dacă titularul se află în una dintre următoarele situaţii: a) nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. a), c) şi d); b) nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1) pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă; c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; d) a săvârşit într-o perioadă de 2 ani două contravenţii prevăzute de prezenta lege sau o contravenţie pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a anulării dreptului de deţinere ori, după caz, de port şi folosire a armelor; e) se constată faptul că titularul a folosit armele deţinute cu încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (4); f) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia; g) se constată că, la data acordării permisului de armă, nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru portul şi folosirea armelor; h) dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informaţii false. (2) Dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se suspendă în următoarele situaţii: a) titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b); b) titularul a săvârşit una dintre contravenţiile pentru care legea prevede sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire. (3) În cazul în care persoana se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridică de către organele de poliţie. Prevederile art. 31 şi 32 se aplică în mod corespunzător. (4) Măsura anulării sau suspendării dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor neletale supuse autorizării se comunică, în scris, titularului dreptului ori, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), succesorilor acestuia. Prevederile art. 47^1 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.-------------Art. 58^2 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Art. 58^3 a fost abrogat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 59Certificatul de detinator (1) Persoanele care au procurat arme neletale în condiţiile notificării prealabile au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autorităţile prevăzute la art. 12 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de deţinător.--------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008. (2) Certificatul de detinator conferă titularului dreptul de detinere, port şi folosire a armelor inscrise în acest document. (3) Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele inscrise în acest document, fără a le putea instraina în afara teritoriului României. (4) Procedura notificarii prealabile, mentionata la art. 58 alin. (1), precum şi a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 60Păstrarea armelor neletalePosesorii armelor neletale din categoriile D şi E din anexă au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, reşedinţă sau, după caz, la locul de rezidenţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.-------------Art. 60 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 61Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini (1) Introducerea de către străini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepţia cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie ori un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate sau face dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică şi prezintă invitaţia unei asociaţii de colecţionari, legal constituită, ori a unei instituţii muzeistice din România. (2) Străinii pot introduce în România arme neletale legal deţinute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obţinerea autorizaţiei de introducere a armelor în ţară. (3) Autorizaţia de introducere a armelor în ţară se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii: a) a împlinit vârsta de 18 ani; b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (4) Procedura acordării autorizaţiei prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (5) Armele şi dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restricţii de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege privind portul şi folosirea acestora.-------------Art. 61 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 62Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare (1) Persoanele prevăzute la art. 58 alin. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare, dintre cele procurate în mod legal. (2) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoaparare, în urmatoarele condiţii: a) în locuri aglomerate, stadioane, sali de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege; b) dacă deţinătorul se afla sub influenţa bauturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseala sau sufera de afecţiuni temporare, de natura sa genereze o stare de pericol în condiţiile în care poarta arma asupra sa. c) neînsoţite de documentul care atestă dreptul de port şi folosire.--------------Litera c) a alin. (2) al art. 62 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008.  +  Articolul 63Uzul de armă neletală (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate. (2) Armele neletale prevăzute în categoriile C-E din anexă, destinate colecţiei, pot fi folosite în condiţiile prevăzute la art. 29. (3) Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.-------------Art. 63 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 64Folosirea armelor utilitare şi de agrement (1) Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de asomare pot fi folosite, în condiţiile legii, doar împotriva animalelor şi mamiferelor acvatice, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor. (2) Pistoalele de start pot fi deţinute şi folosite de federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive afiliate acestora. (3) Pistoalele de semnalizare pot fi deţinute şi folosite de persoanele fizice şi juridice numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor. (4) Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiţii încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viaţa persoanelor. (5) Sunt interzise portul şi folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevăzute la alin. (4) în locuri publice. (6) Armele sau dispozitivele neletale prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă al deţinătorului la locul unde urmează să se desfăşoare activităţile pentru care sunt destinate numai dacă acestea sunt ţinute în husă, bagaj ori ambalaj şi nu sunt încărcate cu muniţie.-------------Art. 64 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 65Procurarea muniţiei pentru armele neletale (1) Muniţia aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă sau, după caz, a certificatului de deţinător, de la armurierii autorizaţi să o comercializeze. (2) Posesorii armelor neletale cu destinaţia de autoapărare pot procura şi deţine maximum 100 de cartuşe pentru fiecare armă dintre cele pentru care au drept de port şi folosire.-------------Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.------------Art. 65 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008.  +  Capitolul III Procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor de către persoanele juridice  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale  +  Articolul 66Categoriile de persoane juridice care pot procura, detine şi folosi arme şi munitii (1) Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale sunt autorizate sa procure, sa instraineze, să deţină şi sa foloseasca arme letale şi arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare, pentru inarmarea personalului propriu, în condiţiile stabilite prin legi speciale. (2) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi persoanele juridice şi unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, în condiţiile prezentei legi, pentru exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare a acestora.-------------Alin. (2) al art. 66 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (3) Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice, pot fi autorizate în condiţiile prezentei legi, în funcţie de obiectul lor de activitate, să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru: a) înarmarea personalului abilitat să desfăşoare activităţi de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le aparţin sau cărora le asigură protecţie, precum şi a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitării de valori importante, în cazul societăţilor al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îşi pot asigura paza proprie, în condiţiile legii; b) desfăşurarea activităţilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum şi organizarea şi desfăşurarea cursurilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g); c) desfăşurarea activităţilor sportive, artistice, în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul spectacolelor de circ şi teatru.-------------Alin. (3) al art. 66 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (4) Muzeele pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi, sa procure şi să deţină arme de colectie, precum şi arme neletale, după caz. (5) Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să deţină sau să folosească, pe teritoriul României, arme din categoria A din anexă şi nici muniţia corespunzătoare acestora.-------------Alin. (5) al art. 66 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 67Autorităţile competente să acorde autorizări de procurare, deţinere şi folosire a armelor şi muniţiilorAutorizările prevăzute la art. 66 alin. (3) şi (4) se acordă de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază de competenţă se află sediul social, respectiv punctul de lucru al persoanei juridice, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, în condiţiile prezentei legi.-------------Art. 67 a fost modificat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Secţiunea a 2-a Regimul procurarii, detinerii şi folosirii armelor şi munitiilor de către persoanele juridice de drept public şi persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora  +  Articolul 68Condiţiile procurarii, detinerii, pastrarii şi dotarii personalului propriu cu arme şi munitii (1) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi persoanele juridice şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de actele normative de organizare şi funcţionare, desfăşoară activităţi specifice care necesită dotarea personalului cu arme letale şi arme neletale, precum şi cu muniţia corespunzătoare pot procura şi, după caz, înstrăina asemenea arme şi muniţie, în condiţiile prezentei legi, prin armurierii şi intermediarii autorizaţi în acest sens.-------------Alin. (1) al art. 68 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Tipurile şi cantitatea de arme şi munitie care pot fi procurate se stabilesc, în functie de activităţile specifice care urmeaza să fie desfăşurate, precum şi de numărul de posturi care trebuie incadrate cu personal inarmat, de către conducatorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1), cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 67. (3) Păstrarea armelor şi a muniţiei prevăzute la alin. (1) se face în spaţii special destinate şi avizate în condiţiile prevăzute de lege, asigurate în permanenţă cu pază înarmată, în condiţiile legii.-------------Alin. (3) al art. 68 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducatorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1) sau, după caz, al unităţii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, în care se menţionează datele de identificare ale armei, datele de identificare ale deţinătorului, sarcinile în executarea cărora deţinătorul poate purta şi folosi armele, locurile în care deţinătorul poate purta şi folosi armele, precum şi condiţiile în care acesta poate face uz de arma. (5) Persoana juridica şi unitatile prevăzute la alin. (1) au obligaţia sa constituie, la nivel central, un registru în care se tine evidenta armelor şi munitiei procurate, deţinute şi instrainate, a munitiei consumate, precum şi a personalului care este dotat cu acestea. Aceasta evidenta se pune la dispoziţia autorităţilor care au acordat avizul prevăzut la alin. (2), ori de cate ori se solicita aceasta. (6) Evidenţa prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 20 ani, în cazul armelor letale şi al armelor neletale supuse autorizării.-------------Alin. (6) al art. 68 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (7) Persoanele juridice şi unitatile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autorităţile prevăzute la art. 67, în vederea înregistrării. Evidenta registrelor prevăzute la alin. (5) se tine de către autorităţile prevăzute la art. 67.  +  Articolul 69Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizării şi muniţii-------------Denumirea marginală a art. 69 a fost modificată de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (1) Pot fi dotate, în condiţiile prevăzute la art. 68 alin. (4), cu arme letale sau neletale supuse autorizării persoanele care:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 69 a fost modificată de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Litera a) a alin. (1) al art. 69 a fost abrogată de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. b) au implinit 18 ani; c) sunt angajate, în baza unui contract individual de muncă, la persoana juridica sau unitatile prevăzute la art. 68 alin. (1); d) indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i); e) urmeaza un instructaj, desfăşurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum şi la condiţiile în care trebuie purtata şi folosita arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34, art. 37-39, art. 62 alin. (2), art. 63 şi art. 64, după caz, la sfârşitul caruia semneaza un angajament, prin care se obliga sa poarte şi sa foloseasca armele şi munitia din dotare numai în scopurile şi condiţiile stabilite în instructaj. (2) Modelul ordinului de serviciu şi conţinutul instructajului prevăzut la alin. (1) lit. e) se stabilesc de angajator şi se avizează de către structurile de ordine publică din cadrul autorităţilor prevăzute la art. 67.-------------Alin. (2) al art. 69 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.(2^1) Tipul de arme şi cantitatea de muniţie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de către autorităţile prevăzute la art. 67.-------------Alin. (2^1) al art. 69 a fost introdus de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică sau unităţile prevăzute la art. 68 alin. (1), care trebuie să facă şi dovada absolvirii cursurilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g).-------------Alin. (3) al art. 69 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (4) Armele aflate în dotare pot fi purtate şi folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, în care persoanele prevăzute la alin. (1) şi (3) exercita atribuţiile de serviciu care necesita portul şi folosirea acestora, precum şi numai în condiţiile şi locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfârşitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art. 68 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unităţilor prevăzute la art. 68 alin. (1), cu excepţia celor deţinute de padurari şi paznicii de vânătoare, care pot fi pastrate de acestia în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise detinerea, portul şi folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. (5) Folosirea armelor şi munitiei de către personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator, cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 67, în conformitate cu atribuţiile prevăzute la art. 66 alin. (2). (6) În vederea dotarii cu arme, angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autorităţilor prevăzute la art. 67, prin care se atesta indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d). (7) Semnarea contractului individual de muncă presupune şi acordul implicit al persoanelor, care urmeaza să fie dotate cu arme de aparare şi paza, pentru testarea integritatii lor profesionale şi morale, prin efectuarea unor verificări de specialitate ale autorităţilor prevăzute la art. 67, care au ca scop prevenirea şi combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare şi în alte scopuri decat cele prevăzute în prezenta lege. (8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă şi sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate, precum şi folosirea acestor arme de către sportivi, antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 67, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret.-------------Alin. (8) al art. 69 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 70Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1) Pot fi dotate, în conformitate cu art. 68 alin. (4), cu arme neletale persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b), c) şi e), precum şi sportivii şi antrenorii de tir, în condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (8). (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridica sau unitatile prevăzute la art. 68 alin. (1).  +  Articolul 71Verificarea personalului dotat cu arme şi munitii, precum şi a stării tehnice a armelor şi munitiei (1) Persoanele juridice şi unitatile prevăzute la art. 68 alin. (1) au obligaţia sa desfasoare, periodic, la intervale stabilite de către autorităţile prevăzute la art. 67 sau ori de cate ori acestea solicita, urmatoarele activităţi: a) verificarea indeplinirii de către personalul dotat cu arme şi munitie a condiţiei prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e), a cunoasterii instructajului prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. e), precum şi a modului în care sunt respectate prevederile acestuia; b) verificarea stării tehnice a armelor şi munitiei, precum şi a condiţiilor în care acestea sunt pastrate, prin armurierii autorizati în acest sens. (2) Autorităţile prevăzute la art. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) sau pot participa, în mod efectiv, la efectuarea acestor verificări, ori de cate ori considera necesar.  +  Articolul 72Poligoanele pentru antrenament şi pentru verificarea armelor (1) Persoanele juridice şi unitatile prevăzute la art. 68 alin. (1) pot construi şi amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum şi pentru verificarea armelor şi munitiilor deţinute, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Personalul desemnat cu administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor trebuie să indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (1) şi alin. (4). (3) Personalul care urmează să desfăşoare în incinta poligonului activităţi permanente de supraveghere a activităţilor care se desfăşoară în această incintă, precum şi activităţi de instruire şi îndrumare a persoanelor care desfăşoară activităţi de antrenament trebuie să deţină atestatul de instructor, acordat de autorităţile prevăzute la art. 67, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Alin. (3) al art. 72 a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (4) Activităţile care se pot desfăşura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare a acestuia, care se avizeaza de către autorităţile prevăzute la art. 67.  +  Articolul 73Categorii de persoane juridice şi unităţi care pot detine şi folosi diferite tipuri de arme şi munitii (1) Urmatoarele persoane juridice şi unităţi aflate în subordinea, autoritatea sau, după caz, coordonarea acestora pot detine şi folosi arme şi munitii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 68-72, după cum urmeaza: a) autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, prin Regia Naţionala a Pădurilor, şi subunitatile aparţinând acesteia pot detine şi folosi arme de foc cu destinatie utilitara şi munitia corespunzătoare, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu ale organelor de control, în domeniul pazei fondului forestier şi ocrotirii animalelor, precum şi arme de vânătoare şi munitia corespunzătoare, pentru recoltarea planificata a vanatului şi combaterea animalelor dăunătoare; b) Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi asociaţiile de vânători sportivi, legal constituite, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pot detine şi folosi, prin personalul anume desemnat, arme de foc cu destinatie utilitara şi munitia corespunzătoare, pentru paza fondurilor de vânătoare, precum şi arme de vânătoare şi munitia corespunzătoare, pentru recoltarea planificata a vanatului şi combaterea animalelor dăunătoare;---------------Litera b) a alin. (1) al art. 73 a fost modificată de art. II din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare" cu sintagma "Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare". c) unitatile de invatamant superior cu profil cinegetic pot detine şi folosi arme de vânătoare şi arme cu destinatie utilitara, pentru exercitarea activităţii didactice; d) autoritatea publică centrala care raspunde de piscicultura şi unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine şi folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fără proiectil, pentru dotarea personalului propriu insarcinat cu indepartarea pasarilor dăunătoare; e) administraţiile aeroporturilor pot detine şi folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fără proiectil, pentru indepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor; f) autoritatea publică centrala care raspunde de protectia mediului şi unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine şi folosi arme de foc cu destinatie utilitara, precum şi munitia corespunzătoare, necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice în domeniul protectiei şi conservarii habitatelor naturale, a diversitatii biologice şi a retelei naţionale de arii protejate; g) federaţiile sportive naţionale de specialitate şi cluburile sau asociaţiile sportive afiliate acestora pot deţine şi folosi arme de tir sportiv şi muniţia corespunzătoare, în funcţie de necesităţi, pentru desfăşurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federaţii;-------------Litera g) a alin. (1) al art. 73 a fost modificată de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. h) instituţiile de cultura şi arta, asociaţiile cultural-artistice şi sportive pot detine şi folosi arme de panoplie pentru activităţile pe care le desfăşoară; i) centrele de producţie cinematografică, circurile, teatrele şi alte asemenea instituţii de cultură, artă şi sport pot deţine şi folosi arme de recuzită sau utilitare pentru activităţile pe care le desfăşoară.-------------Litera i) a alin. (1) al art. 73 a fost modificată de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) În cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. g), dotarea sportivilor cu arme de tir şi muniţia corespunzătoare în vederea desfăşurării antrenamentelor şi concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b)-d), în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora.-------------Alin. (2) al art. 73 a fost modificat de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (3) În cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f), dotarea persoanelor desemnate să le folosească, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, se poate face fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b)-d), iar în cazul armelor de panoplie şi fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 alin. (4).-------------Alin. (3) al art. 73 a fost modificat de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Secţiunea a 3-a Regimul procurarii, detinerii şi folosirii armelor şi munitiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice1. Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor  +  Articolul 74Autorizatiile pentru procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor (1) În vederea procurării de arme şi muniţii sau a construirii şi amenajării de poligoane, persoanele juridice prevăzute la art. 66 alin. (2)-(4) trebuie să depună o cerere la autorităţile prevăzute la art. 67, în vederea eliberării autorizaţiei corespunzătoare.-------------Alin. (1) al art. 74 a fost modificat de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Autorităţile prevăzute la art. 67 elibereaza, vizeaza o dată la 2 ani, preschimba, retrag sau anulează autorizatiile pentru procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor, precum şi autorizatiile pentru construirea şi amenajarea poligoanelor. (3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 75Preschimbarea autorizaţiilor pentru procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor (1) Autorizatiile prevăzute la art. 74 alin. (1) se preschimba în urmatoarele situaţii: a) în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice; b) când autorizatia a fost pierduta, furata, distrusa sau deteriorata; c) când au fost folosite în intregime spatiile destinate vizei sau menţiunilor. (2) Pentru eliberarea unei noi autorizaţii, persoana juridica este obligata să depună, în acest sens, o cerere la autorităţile prevăzute la art. 67, în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). Eliberarea unei noi autorizaţii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai după publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 76Retragerea şi anularea autorizaţiilor pentru procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor (1) Autorizatiile prevăzute la art. 74 alin. (1) se retrag în urmatoarele situaţii: a) titularul inceteaza activitatea care a determinat autorizarea; b) titularul a savarsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare, detinere şi folosire a armelor; c) titularul a savarsit mai mult de doua contraventii prevăzute de prezenta lege, altele decat cele prevăzute la lit. b). (2) Anularea autorizaţiilor prevăzute la art. 74 alin. (1) se dispune în urmatoarele situaţii: a) se constată că, la data acordarii autorizatiei, titularul nu indeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru procurare, detinere sau folosire a armelor şi munitiei sau, după caz, condiţiile privind construirea, amenajarea şi functionarea poligonului; b) titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informaţii false.  +  Articolul 77Oblibaţiile persoanelor juridice autorizate să deţină şi sa foloseasca arme şi munitiePersoanele juridice autorizate sa procure, să deţină şi sa foloseasca arme şi munitie au urmatoarele obligaţii: a) să se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autorităţile prevăzute la art. 67, pentru vizarea autorizatiei; b) să anunţe schimbarea sediului sau a punctului de lucru, cu cel puţin 10 zile înainte de aceasta, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă este situat noul sediu, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în autorizaţie;-------------Litera b) a art. 77 a fost modificată de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. c) sa anunte pierderea, furtul sau distrugerea autorizatiei, la autorităţile prevăzute la art. 67, în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului; d) în cazul în care persoana juridica inceteaza activitatea, trebuie să comunice aceasta autorităţilor prevăzute la art. 67 în termen de 10 zile de la acea data; e) să prezinte, la autorităţile prevăzute la art. 67, documentele care dovedesc procurarea sau înstrăinarea armelor şi munitiei, în termen de 10 zile de la procurare sau, după caz, instrainare, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în conţinutul autorizatiei.  +  Articolul 78Condiţiile pentru pastrarea armelor şi munitiilor, precum şi pentru dotarea personalului angajatPrevederile art. 68 alin. (3) şi ale art. 69-72 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, în ceea ce priveste condiţiile în care acestea pot pastra şi dota personalul angajat cu arme şi munitia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele inarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.2. Procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor de către societăţile specializate de paza  +  Articolul 79Autorizarea procurarii armelor şi munitiei de către societăţile specializate de paza (1) Societăţile specializate de pază, constituite potrivit Legii nr. 333/2003privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii şi intermediarii autorizaţi în acest sens:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 79 a fost modificată de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. a) numai prin închiriere, arme letale, precum şi munitia corespunzătoare, cu excepţia situaţiilor în care aceste societăţi sunt constituite în armurieri autorizati să efectueze operaţiuni cu arme din această categorie; b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare. (2) În functie de activităţile legale de paza pe care le desfăşoară, societăţile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure arme şi munitie, după cum urmeaza: a) în cazul activităţilor de protecţie a persoanelor: arme de aparare şi paza - numai pentru protectia persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2), iar arme de autoaparare - pentru protectia celorlalte categorii de persoane; b) în cazul activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor: arme letale cu destinaţie utilitară - numai pentru paza sediilor băncilor, centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare, partidelor parlamentare, şantierelor arheologice, sediilor şi punctelor de lucru ale societăţilor care desfăşoară activităţi ce constituie monopol de stat, sediilor armurierilor şi intermediarilor, depozitelor de arme, muniţii, materii explozive, substanţe toxice, substanţe stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiante, metale preţioase şi pietre preţioase, obiectivelor la care se asigură paza cu jandarmi în cooperare cu societăţile specializate de pază, poligoanelor în care se desfăşoară activităţi cu arme letale, precum şi a altor locuri prevăzute de lege în acest sens, iar arme neletale cu destinaţie utilitară - pentru activităţile de pază a celorlalte obiective, bunuri şi valori, desfăşurate potrivit legii;-------------Litera b) a alin. (2) al art. 79 a fost modificată de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. c) în cazul activităţilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara - numai pentru paza transporturilor cu arme, munitii, materii explozive, substante toxice, substante stupefiante şi medicamente care conţin substante stupefiante, metale pretioase şi pietre pretioase, inscrisuri de valoare, sume de bani, titluri de credit, cecuri, precum şi cu alte valori prevăzute de lege, iar arme neletale cu destinatie utilitara - pentru activităţile de paza a celorlalte categorii de transporturi. (3) Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure, să deţină şi sa foloseasca arme şi munitie.  +  Articolul 80Acordarea autorizatiei de procurare, detinere şi folosire a armelor letale şi a munitiilorAutorizatia de procurare, detinere şi folosire a armelor letale şi a munitiei pentru societăţile specializate de paza se acordă pentru fiecare contract de prestări servicii incheiat de acestea potrivit Legii nr. 333/2003, valabilitatea autorizatiei neputand depăşi durata contractului.  +  Articolul 81Interzicerea portului altor arme pe durata indeplinirii atributiunilor de serviciuPersoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza, care sunt dotate cu arme, le este interzis ca, pe durata indeplinirii atributiunilor de serviciu, sa poarte asupra lor alte arme în afară de arma de serviciu.3. Procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiei de către persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, pentru paza proprie  +  Articolul 82Autorizarea procurarii, detinerii şi folosirii armelor şi munitiei pentru paza propriePersoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice şi care îşi asigura paza proprie în condiţiile Legii nr. 333/2003 pot fi autorizate, la cerere, sa procure, să deţină şi sa foloseasca pentru desfăşurarea activităţilor de paza numai arme neletale şi munitia corespunzătoare.  +  Articolul 83Condiţiile privind pastrarea şi dotarea personalului, precum şi portul şi folosirea armelor destinate pentru paza propriePrevederile art. 68 alin. (3) şi ale art. 69-72 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, în ceea ce priveste condiţiile în care acestea pot pastra şi dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie şi cu munitia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele inarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.4. Procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiei pentru activităţi cultural-artistice  +  Articolul 84Procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiei pentru activităţi cultural-artistice (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice şi care desfăşoară activităţi sportive şi artistice în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul unor spectacole de circ şi teatru pot fi autorizate, la cerere, de către autorităţile prevăzute la art. 67 să procure arme de panoplie şi, după caz, utilitare sau de recuzită, în condiţiile stabilite pentru persoanele prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. h) şi i).-------------Alin. (1) al art. 84 a fost modificat de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Prevederile art. 68 alin. (3) şi alin. (5)-(7), ale art. 69 alin. (1) lit. e) şi alin. (2)-(4) şi ale art. 70-72 se aplică în mod corespunzător în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveste condiţiile în care acestea pot pastra şi dota personalul angajat cu arme şi munitia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele inarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.5. Regimul funcţionarii poligoanelor de tragere aparţinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituţiilor publice  +  Articolul 85Autorizarea funcţionarii poligoanelor de tragere (1) În functie de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituţiilor publice pot construi şi amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de către autorităţile prevăzute la art. 67 sa functioneze, după cum urmeaza: a) poligoane de tragere pentru pregătirea personalului propriu - în cazul societatilor specializate de paza; b) poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi munitiilor - în cazul armurierilor autorizati sa produca şi sa repare arme; c) poligoane de tragere pentru antrenament şi agrement - în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activităţi de tragere pentru antrenament şi divertisment. (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:-------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 85 a fost modificată de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. a) poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranţă şi sunt certificate în acest sens de către Inspectoratul General al Poliţiei Române;-------------Litera a) a alin. (2) al art. 85 a fost modificată de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. b) personalul desemnat pentru administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor de tragere trebuie să indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (1) şi (4); c) personalul desemnat pentru supravegherea activităţilor care se desfăşoară în incinta poligoanelor de tragere, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor de instruire şi indrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau, după caz, urmeaza cursurile de instruire teoretica şi practica prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g) trebuie să indeplineasca condiţia prevăzută la art. 72 alin. (3); d) sa existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor şi asistenţa medicală de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. (3) Activităţile care se pot desfăşura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare a acestora, care se avizeaza de autorităţile prevăzute la art. 67. (4) Condiţiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Alin. (4) al art. 85 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (5) Normele tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.-------------Alin. (5) al art. 85 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 86Condiţiile procurării armelor şi muniţiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1) Persoanele juridice ale căror poligoane au fost autorizate să funcţioneze în condiţiile stabilite la art. 85 alin. (1) lit. a) şi c) pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii şi intermediarii autorizaţi în acest sens: a) numai prin închiriere, arme letale, precum şi muniţia corespunzătoare şi sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru poligoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. a); b) sub orice formă prevăzută de lege, arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, exclusiv pentru folosirea în poligon, pentru poligoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. c). (2) În vederea acordării autorizaţiei pentru procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiei de către autorităţile prevăzute la art. 67, persoanele juridice prevăzute la art. 85 alin. (1) întocmesc planul de dotare cu arme şi muniţie, care se depune la aceste autorităţi împreună cu cererea de autorizare. (3) Poate fi autorizată numai procurarea acelor arme şi muniţii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat să fie folosite în incinta acestuia. (4) Pentru păstrarea unui număr mai mic de 15 arme letale, spaţiul destinat depozitării trebuie prevăzut cu sistem de supraveghere video şi mijloace de alarmare instalate în condiţiile Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie ale unor societăţi specializate de pază. (5) În cazul depozitării unui număr mai mare de 15 arme letale şi a muniţiei aferente în incinta poligoanelor, spaţiile destinate păstrării trebuie asigurate în permanenţă şi cu pază înarmată.-------------Art. 86 a fost modificat de pct. 82 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 87Condiţiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1) În funcţie de destinaţia poligoanelor de tragere, în incinta acestora sunt admise accesul şi desfăşurarea activităţilor de tragere cu arma pentru următoarele categorii de persoane: a) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. a) şi c), personalul angajat la societatea specializată de pază, desemnat să poarte şi să folosească arme şi muniţie, persoanele care au absolvit sau urmează cursul de instruire prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g), precum şi orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani - pentru activităţi de tragere de divertisment; b) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. b), numai personalul specializat pentru repararea şi testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizaţi să repare arme. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), accesul în incinta poligonului de tragere este permis şi cu armele aflate în dotarea persoanei sau, după caz, în permisul de armă al cărui titular este, în vederea executării tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de deţinere a armelor înscrise în permisul de armă, accesul este permis numai dacă aceştia prezintă autorizaţia prevăzută la art. 29. (3) În cazul în care poligoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta acestora este permis oricărei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani, cu condiţia ca, în cazul minorilor sub 18 ani, aceştia să fie însoţiţi de o persoană majoră. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis şi cu armele şi muniţia deţinute de acestea, numai însoţite de documentele care atestă dreptul de deţinere sau de port şi folosire a armelor. (4) În cazul apariţiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere, în urma cărora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2).-------------Art. 87 a fost modificat de pct. 83 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Capitolul IV Regimul circulaţiei armelor şi munitiilor  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale  +  Articolul 88Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească armele şi muniţiile pentru a putea fi deţinute sau comercializate (1) Armele şi muniţiile prevăzute în categoriile A-C şi categoria D pct. 25-29 din anexă, fabricate pe teritoriul României, pot fi deţinute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt marcate de armurierul autorizat să le producă; b) sunt certificate de către producător că îndeplinesc condiţiile de siguranţă în utilizare; c) armele sunt înregistrate în Registrul Naţional al Armelor. (2) Armele şi muniţiile prevăzute în categoriile A-C şi categoria D pct. 25-29 din anexă, fabricate în afara teritoriului României, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, deţinute de persoane fizice sau juridice din România numai dacă: a) sunt marcate de producător; b) sunt certificate de către producător sau de către un organism internaţional că îndeplinesc condiţiile de siguranţă în utilizare. (3) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. b) armele şi muniţiile care tranzitează, în condiţiile legii, teritoriul României.-------------Art. 88 a fost modificat de pct. 84 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Secţiunea a 2-a Marcarea armelor şi munitiilor  +  Articolul 89Marcarea armelor şi muniţiilor (1) Armurierii care produc arme şi muniţii pe teritoriul României dintre cele prevăzute în categoriile A-C şi categoria D pct. 25-29 din anexă au obligaţia ca, în procesul de fabricaţie a acestora, să aplice pe arme, muniţii şi pachete de muniţii marcaje destinate identificării şi urmăririi acestora. Prin pachet de muniţie, în sensul prezentului articol, se înţelege cea mai mică unitate de ambalare de muniţie completă. (2) Marcajul pentru arma asamblată trebuie să indice: a) denumirea producătorului; b) ţara sau locul fabricării; c) seria şi, după caz, anul de fabricaţie, dacă acesta nu face parte din numărul de serie. (3) Marcajul prevăzut la alin. (2) se aplică pe cel puţin o componentă esenţială a armei de foc, componentă a cărei distrugere ar face imposibilă utilizarea armei de foc. (4) Marcajul aplicat pe pachete de muniţii trebuie să indice: a) denumirea producătorului; b) numărul de identificare a lotului; c) calibrul; d) tipul de muniţie. (5) Marcajul aplicat pe muniţie trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (4) lit. a), c) şi d).-------------Art. 89 a fost modificat de pct. 85 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 89^1Trecerea armelor în circuitul civil (1) Armele deţinute de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pot fi trecute în circuitul civil numai dacă sunt marcate în condiţiile prezentei legi. (2) Marcarea armelor potrivit alin. (1) se efectuează de către armurieri autorizaţi în condiţiile legii să producă arme sau de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.-------------Art. 89^1 a fost introdus de pct. 86 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 90Evidenta armelor şi munitiilor fabricate (1) Armurierii care produc arme şi munitii au obligaţia de a tine evidenta armelor şi munitiilor fabricate, în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenţa îşi au sediile sociale. (2) Registrele constituite în conformitate cu alin. (1) se înregistrează la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme şi munitii. (3) Evidenţa care se ţine în registrele prevăzute la alin. (1) se constituie după criteriul elementelor prevăzute la art. 89 alin. (2).-------------Alin. (3) al art. 90 a fost modificat de pct. 87 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (4) Evidenta armelor militare, a armelor de aparare şi paza, precum şi a munitiilor corespunzătoare constituie informaţii secrete de stat, se tine în registre separate constituite potrivit legii, iar evidenta celorlalte arme letale, a armelor neletale, precum şi a munitiilor corespunzătoare, constituie informaţii secrete de serviciu.  +  Articolul 91Păstrarea registrelor de evidenţă a armelor şi muniţiilor fabricate (1) Registrele prevăzute la art. 90 alin. (1) se păstrează de armurierii autorizaţi să producă arme şi muniţii timp de 20 ani, după care se depun, pentru arhivare, la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi au sediile sociale, respectiv punctele de lucru. (2) În situaţia în care armurierii îşi încetează activitatea de producere a armelor şi muniţiilor, registrele prevăzute la art. 90 alin. (1) se depun la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi au sediile sociale, respectiv punctele de lucru, în termen de 15 zile de la încetarea activităţii.-------------Art. 91 a fost modificat de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Secţiunea a 3-a Omologarea armelor şi munitiilorInspecţia tehnică şi dezactivarea armelor şi muniţiilor-------------Titlul Secţiunii a 3-a din Cap. IV a fost modificat de pct. 89 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Art. 92 a fost abrogat de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Art. 93 a fost abrogat de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 94Inspecţia tehnică periodică (1) Inspecţia tehnică periodică a armelor se efectuează de către armurieri autorizaţi în condiţiile legii, în vederea verificării îndeplinirii de către acestea a condiţiilor tehnice de siguranţă în utilizare. (2) În cazul în care se constată, cu ocazia efectuării inspecţiei tehnice periodice, că armele verificate îndeplinesc condiţiile tehnice de siguranţă în utilizare, armurierii prevăzuţi la alin. (1) eliberează persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin certificatul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice. (3) Armurierii prevăzuţi la alin. (1) nu pot fi autorizaţi să efectueze inspecţia tehnică periodică a armelor care le aparţin. (4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspecţiei tehnice prevăzute la alin. (1) se suportă de către deţinătorul legal al armelor verificate. (5) Pentru armele deţinute de persoanele fizice şi juridice inspecţia tehnică se efectuează la solicitarea deţinătorului legal, precum şi la solicitarea expresă a structurilor de poliţie competente. (6) Condiţiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspecţia tehnică periodică a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (7) Standardele şi tehnicile de inspecţie tehnică periodică a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.-------------Art. 94 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 95Dezactivarea armelor şi regimul celor care au devenit improprii folosirii (1) Dezactivarea armelor de foc se realizează de către armurieri avizaţi în condiţiile legii, care eliberează în acest sens un certificat care să ateste dezactivarea armei de foc sau aplică pe suprafaţa armei de foc un marcaj clar vizibil. (2) Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esenţiale devenite definitiv nefuncţionale şi care nu pot fi îndepărtate, înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc să poată fi reactivată în vreun fel. (3) Armele care nu mai pot fi aduse în stare de funcţionare din cauza unor defecţiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevăzuţi la alin. (1), care eliberează în acest sens un certificat sau aplică pe suprafaţa armei de foc un marcaj clar vizibil. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile, se predau armurierilor autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de casare a acestora. (4) Condiţiile de avizare a armurierilor pentru a desfăşura operaţiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (5) Standardele şi tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.-------------Art. 95 a fost modificat de pct. 92 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 96Metodologia de certificareProcedura acordării certificatelor de dezactivare, precum şi a certificatelor de efectuare a inspecţiei tehnice periodice se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 96 a fost modificat de pct. 93 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Secţiunea a 4-a Registrul Naţional al Armelor  +  Articolul 97Organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor (1) În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se constituie Registrul Naţional al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenţa armelor, a deţinătorilor de arme, precum şi a operaţiunilor cu arme şi muniţii, necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor legale privind gestionarea aplicării dispoziţiilor prezentei legi. (2) Termenul de păstrare a datelor cuprinse în evidenţele Registrului Naţional al Armelor este de 20 de ani. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române exercită, prin structura care administrează Registrul Naţional al Armelor, următoarele atribuţii în domeniul gestionării regimului circulaţiei armelor şi muniţiei: a) gestionează evidenţa operaţiunilor cu arme şi muniţii, precum şi cu privire la persoanele care le-au procurat şi către care s-au înstrăinat acestea; b) gestionează evidenţa armurierilor şi intermediarilor care desfăşoară operaţiuni cu arme, piese şi muniţii; c) gestionează evidenţa etapelor procedurale parcurse de autorităţile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor şi muniţiilor aflate în circulaţie, operând menţiunile corespunzătoare în evidenţe; d) cooperează cu instituţiile similare din străinătate şi cu reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, pentru monitorizarea operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii. (4) Organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor, precum şi accesul la acesta se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.-------------Art. 97 a fost modificat de pct. 94 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Art. 98 a fost abrogat de pct. 95 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Art. 99 a fost abrogat de pct. 95 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Art. 100 a fost abrogat de pct. 95 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 101Excepţii în cazul armelor militareSunt exceptate de la prevederile art. 94-97 armele militare a căror evidenţă se ţine de către instituţiile care au dreptul să le procure, să le deţină, să le folosească şi să le înstrăineze, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre instituţiile respective.-------------Art. 101 a fost modificat de pct. 96 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Art. 102 a fost abrogat de pct. 95 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Capitolul VRegimul operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii-------------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 97 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale  +  Articolul 103Efectuarea operaţiunilor cu arme (1) Operaţiunile cu arme, piese şi muniţiile corespunzătoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, cu excepţia persoanelor fizice care, în baza autorizaţiei de procurare ori a dovezii notificării, după caz, pot procura din afara teritoriului României şi introduce în ţară, în condiţiile legii, arme letale şi neletale. (2) Unităţile din subordonarea sau coordonarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pot efectua operaţiuni cu arme, piese şi muniţii, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre aceste instituţii. (3) Operaţiunile cu arme, piese şi muniţii pot fi efectuate şi de către armurierii sau intermediarii constituiţi prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor instituţii publice. (4) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operaţiuni cu arme, piese şi muniţii, în condiţiile prezentei legi. (5) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfăşoare operaţiuni cu arme, piese şi muniţii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 103 a fost modificat de pct. 98 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 104Armurierii (1) Sunt armurieri de drept următoarele categorii de persoane juridice: a) federaţiile sportive naţionale de specialitate, cluburile şi asociaţiile sportive afiliate acestora, precum şi gestionarii fondurilor de vânătoare; b) companiile naţionale şi societăţile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operaţiuni cu arme, piese şi muniţii. (2) Se pot constitui în armurieri, la cerere, persoanele fizice şi juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.-------------Art. 104 a fost modificat de pct. 99 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 105Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de către armurieri (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (1) sunt autorizate să efectueze operaţiuni cu arme, piese şi muniţii, după cum urmează: a) instituţiile publice, altele decât cele care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, şi unităţile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care, prin competenţele conferite de lege, desfăşoară activităţi ce necesită deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, precum şi federaţiile sportive naţionale de specialitate, cluburile sau asociaţiile sportive afiliate acestora şi gestionarii fondurilor de vânătoare, pentru operaţiuni de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare şi depozitare; b) companiile naţionale şi societăţile comerciale constituite în baza unor acte normative, pentru efectuarea operaţiunilor în vederea cărora au fost constituite. (2) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfăşoare operaţiuni cu arme din categoriile B, C şi D din anexă, piesele acestora, precum şi cu muniţia corespunzătoare. (3) Importul, exportul, transferul sau tranzitul armelor şi muniţiilor care se încadrează în categoria produselor militare, potrivit legii, sunt supuse şi controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniul produselor strategice sau cu dublă utilizare.-------------Art. 105 a fost modificat de pct. 100 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Secţiunea a 2-a Regimul constituirii armurierilor  +  Articolul 106Constituirea armurierilor (1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, după includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii. (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă numai dacă toţi asociaţii şi administratorii îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) şi d) şi nu figurează cu menţiuni în certificatul de cazier fiscal, iar cei care desfăşoară activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii letale îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi c)-g). (3) Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, dacă îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi c)-g).-------------Art. 106 a fost modificat de pct. 101 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 107Reînnoirea şi retragerea autorizaţiei de constituire a armurierilor (1) Societăţile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea autorizaţiei ori de câte ori se schimbă asociaţii sau administratorii acestora, precum şi cu ocazia schimbării sediului social. (2) Autorizaţia prevăzută la art. 106 alin. (1) se retrage de către autoritatea care a acordat-o, în situaţia în care aceasta constată că asociaţii şi administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 106 alin. (2). Retragerea autorizaţiei are ca efect pierderea calităţii de armurier a societăţii comerciale. (3) Autorizaţia prevăzută la art. 106 alin. (3) se retrage de către autoritatea care a acordat-o în situaţia în care aceasta constată că persoana fizică nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi c)-g). Retragerea autorizaţiei are ca efect pierderea calităţii de armurier a persoanei fizice.-------------Alin. (3) al art. 107 a fost introdus de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.--------------Art. 107 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008.  +  Secţiunea a 3-a Regimul efectuării operaţiunilor cu arme şi munitii  +  Articolul 108Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi muniţii (1) Armurierii constituiţi în condiţiile prevăzute la art. 106 pot efectua operaţiuni cu arme, piese şi muniţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai după obţinerea autorizaţiei pentru operaţiuni cu arme şi muniţii, acordată de autorităţile competente pentru fiecare categorie de operaţiuni dintre cele prevăzute la alin. (3)-(6). (2) Autorităţile competente care acordă autorizaţia prevăzută la alin. (1) sunt Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare operaţiunile pentru care se solicită autorizarea. (3) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de producere a armelor letale şi armelor neletale, precum şi a componentelor acestora se acordă armurierilor dacă aceştia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) deţin spaţii destinate efectuării operaţiunilor de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate; b) deţin spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă; c) deţin, după caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor. (4) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor, pieselor şi muniţiilor se acordă armurierului care îndeplineşte următoarele condiţii: a) deţine, după caz, spaţii corespunzătoare destinate efectuării operaţiunilor de comercializare a armelor, pieselor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate; b) deţine, după caz, spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă. (5) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii: a) deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a); b) deţine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate în condiţiile prezentei legi. (6) Autorizaţia pentru desfăşurarea operaţiunilor de transport al armelor, pieselor şi muniţiilor letale se acordă numai dacă armurierul îndeplineşte următoarele condiţii: a) deţine în mod legal şi utilizează mijloace de transport omologate în condiţiile legii de Registrul Auto Român; b) deţine spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a). (7) Este interzisă amenajarea depozitelor de muniţii în incinta imobilelor de locuinţe. (8) În autorizaţia prevăzută la alin. (1) se menţionează în mod expres categoriile de operaţiuni cu arme, piese şi muniţii care pot fi efectuate de către armurier, iar în funcţie de spaţiul destinat acestora şi de nivelul de securitate, cantitatea de muniţie ce poate fi depozitată în acestea, conform avizului inspectoratului teritorial de muncă.-------------Art. 108 a fost modificat de pct. 103 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 109Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de armurierii autorizaţiArmurierii autorizaţi în condiţiile art. 108 pot desfăşura următoarele activităţi: a) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de comercializare a armelor, pieselor şi muniţiilor: cumpărare, vânzare, închiriere, schimb, import, export şi transfer de arme şi muniţii, precum şi intermedierea efectuării acestor operaţiuni; b) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor: reparare şi verificare a armelor, efectuarea inspecţiilor tehnice în baza autorizaţiei eliberate de autorităţile prevăzute la art. 67; c) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, efectuarea inspecţiilor tehnice, casarea şi distrugerea de arme şi, după caz, muniţii; d) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de transport: să efectueze transporturi de arme, piese şi muniţii în ţară, în şi din străinătate, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, omologate în condiţiile legii.-------------Art. 109 a fost modificat de pct. 104 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 110Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de comerţ cu arme, piese şi muniţii (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de comerţ cu arme, piese şi muniţii au următoarele obligaţii: a) să introducă în circuitul comercial numai armele şi muniţiile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (1) şi (2); b) să comercializeze armele, piesele şi muniţiile numai către persoanele fizice şi juridice autorizate să le procure; c) să procure arme, piese şi muniţii numai de la persoane juridice române sau străine, autorizate să desfăşoare asemenea operaţiuni, precum şi de la persoane fizice care le deţin şi le înstrăinează în condiţii de legalitate; d) să îşi constituie registre în care să ţină evidenţa operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care au regim special şi se înregistrează la autorităţile prevăzute la art. 108 alin. (2), şi să le prezinte pentru control organelor competente; e) să prezinte la control organelor de poliţie abilitate documentele de efectuare a operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii, precum şi documentele în baza cărora au vândut armele; f) să comunice autorităţilor prevăzute la art. 108 alin. (2), în termen de 15 zile de la data procurării, lista persoanelor juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme, piese şi muniţii, precum şi datele de identificare ale acestor arme şi muniţii; g) să asigure condiţiile de securitate deplină a armelor, pieselor şi muniţiilor aflate în gestiune, să nu expună în vitrină arme autentice, iar cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau raft; h) să înscrie în autorizaţia de procurare, eliberată de organele de poliţie şi prezentată de cumpărător, datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii şi poziţia din registrul de evidenţă a armelor depuse spre vânzare; i) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor, pieselor şi muniţiilor, iar după vânzare, o copie de pe factură; j) să anunţe imediat organul de poliţie când constată că la armele primite în consignaţie de la persoanele fizice şi juridice sunt modificări vizibile sau acestea prezintă alte caracteristici decât cele originale; k) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să facă operaţiuni cu arme, piese şi muniţii. (2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecărei operaţiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art. 108 alin. (2). (3) În vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import şi export cu arme, piese şi muniţii, în condiţiile prezentei legi, armurierii au obligaţia să solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (4) Avizul pentru import-export se acordă individual, pentru fiecare transport şi numai pentru tipul, marca şi cantităţile de arme, piese şi muniţii care fac obiectul fiecărei operaţiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordării, cu excepţia avizelor acordate pe licenţele de import-export eliberate de autorităţile cu atribuţii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licenţei. Neefectuarea în termen a operaţiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la anularea acestuia. (5) În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, armurierul trebuie să depună la autoritatea prevăzută la art. 108 alin. (2) documentele în baza cărora s-a efectuat operaţiunea. (6) Schimbarea destinaţiei armelor sau a muniţiei procurate de către armurieri, în condiţiile prezentei legi, se face cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 67. (7) Procedura şi condiţiile acordării avizului prevăzut la alin. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 110 a fost modificat de pct. 105 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 111Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de reparare a armelor (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de reparare a armelor au următoarele obligaţii: a) să comunice inspectoratelor judeţene de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, la solicitarea acestora, lista armelor primite la reparat ori cărora le-au schimbat una sau mai multe piese şi a posesorilor acestor arme; b) să ţină evidenţa reparaţiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d) şi să le prezinte organelor de poliţie competente pentru control; c) să nu primească spre reparare decât arme pentru care se face dovada că sunt deţinute legal; d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada că o deţine legal, să înştiinţeze de îndată organul de poliţie cel mai apropiat. (2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecărei operaţiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art. 108 alin. (2).-------------Art. 111 a fost modificat de pct. 106 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 111^1Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de producere a armelor, pieselor şi muniţiilorArmurierii care desfăşoară operaţiuni de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor au următoarele obligaţii: a) să deţină un sistem de control al procesului de producere, asamblare, modificare, prelucrare, experimentare, dezactivare, casare şi distrugere a armelor letale şi neletale, în care să fie evidenţiate atât armele, componentele esenţiale ale acestora, cât şi rebuturile; b) să îşi constituie registre în care să ţină evidenţa operaţiunilor cu arme şi muniţii, în condiţiile prevăzute la art. 90, şi să le prezinte, pentru control, organelor competente; c) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să facă operaţiuni cu arme, piese şi muniţii; d) să deţină spaţii destinate efectuării operaţiunilor de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate; e) să deţină spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.-------------Art. 111^1 a fost introdus de pct. 107 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 112Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de transport al armelor, pieselor şi muniţiilor (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de transport al armelor, pieselor şi muniţiilor au următoarele obligaţii: a) să asigure paza transporturilor cu arme, piese şi muniţii pe care le efectuează, precum şi condiţiile de siguranţă ale acestora; b) să ţină evidenţa operaţiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantităţilor de arme, piese şi muniţii transportate, precum şi a beneficiarilor operaţiunii efectuate în registre constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d) şi să le prezinte, pentru control, organelor competente; c) să se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operaţiunilor de transport, precum şi de provenienţa legală a armelor transportate. (2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecărei operaţiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art. 108 alin. (2). (3) Condiţiile minime de securitate a transportului de arme, piese şi muniţii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 112 a fost modificat de pct. 108 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 113Procedura acordarii avizelor şi autorizaţiilor pentru armurieriProcedura acordarii avizelor şi autorizaţiilor prevăzute în prezenta secţiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 113^1Intermediarii (1) Sunt intermediari de drept companiile naţionale şi societăţile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operaţiuni de achiziţionare, comercializare sau realizare de transferuri cu arme. (2) Se pot constitui în intermediari, la cerere, persoanele fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege. (3) Prevederile art. 106 şi 107, art. 108 alin. (4) şi art. 110 se aplică în mod corespunzător activităţii intermediarilor.-------------Art. 113^1 a fost introdus de pct. 109 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Capitolul VI Regimul procurarii, detinerii, portului şi folosirii armelor şi munitiilor de către rezidentii statelor membre pe teritoriul României şi de către cetatenii români pe teritoriile statelor membre. Regimul operaţiunilor cu arme şi munitii desfăşurate între armurierii români şi cei ai statelor membre  +  Articolul 114Procurarea armelor letale de pe teritoriul României (1) Procurarea unei arme letale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, în scopul scoaterii acesteia din ţară, se poate face, în condiţiile prezentei legi, numai în baza permisului de transfer al armei sau, după caz, al muniţiei, eliberat de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau de inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmează să fie procurată arma. (2) Permisul de transfer prevăzut la alin. (1) se eliberează la cerere, dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii: a) a împlinit vârsta de 18 ani; b) face dovada faptului că este rezident al unui stat membru; c) prezintă acordul prealabil eliberat de autorităţile competente ale statului membru al cărui rezident este, cu excepţia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile, situaţie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisă emisă de autorităţile competente din care să reiasă acest fapt. (3) Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea pe teritoriul României a armelor de apărare şi pază de către rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 56 şi art. 129 alin. (2). Procurarea acestor arme este permisă numai prin intermediul armurierilor şi intermediarilor autorizaţi să le transfere în afara teritoriului României. (4) Armele şi muniţia corespunzătoare procurate de către rezidentul unui stat membru în timpul unei călătorii în România, în condiţiile prevăzute la alin. (1), vor fi transferate în statul al cărui rezident este prin intermediul armurierilor şi intermediarilor autorizaţi. (5) Inspectoratul General al Poliţiei Române informează de îndată autorităţile competente ale statelor membre ai căror rezidenţi au procurat arme şi muniţii în condiţiile alin. (1) despre fiecare achiziţie efectuată. (6) Procedura eliberării permisului de transfer se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (7) Procurarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi a muniţiilor corespunzătoare, pe teritoriul României, de către rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, precum şi scoaterea armelor şi a muniţiilor din ţară se pot face în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români.-------------Art. 114 a fost modificat de pct. 110 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 115Introducerea armelor şi muniţiilor pe teritoriul României (1) Rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România pot intra pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, numai cu armele şi muniţiile a căror procurare şi deţinere este permisă în România, fără plata vreunei taxe sau redevenţe. (2) Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal deţinute numai rezidenţii statelor membre care sunt titulari ai unui paşaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) documentul să fie valabil; b) să nu existe în acest document menţiunea că introducerea armei este interzisă pe teritoriul României; c) în cazul armelor de vânătoare, titularul să prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitaţie din partea unei asociaţii de vânătoare române legal constituite, iar în cazul armelor de tir, titularul să prezinte dovada că urmează să participe la un concurs de tir organizat de federaţiile sportive naţionale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir, din cele prevăzute în anexă; d) în cazul armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colecţie funcţionale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la lit. c), să existe în document menţiunea referitoare la existenţa autorizaţiei de introducere a armelor respective în România. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor letale şi a muniţiilor a căror introducere pe teritoriul României este interzisă sau este condiţionată de obţinerea prealabilă a autorizaţiei prevăzute la alin. (2) lit. d). (4) Introducerea de către rezidenţii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepţia cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie ori un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate ori, după caz, face dovada faptului că urmează să participe la o manifestare culturală, artistică sau istorică şi prezintă invitaţia unei asociaţii de colecţionari, legal constituită, ori a unei instituţii muzeistice din România. (5) Rezidenţii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal deţinute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obţinerea autorizaţiei de introducere a armelor în ţară. (6) Autorizaţia de introducere a armelor în ţară, prevăzută la alin. (5), se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii: a) a împlinit vârsta de 18 ani; b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (7) Procedura acordării autorizaţiei prevăzute la alin. (6) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (8) Armele şi dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi introduse în România fără restricţii. (9) În situaţia în care, pe timpul şederii în România, rezidenţii statelor membre pierd, li se fură sau li se distrug armele cu care au intrat în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (4), aceştia au obligaţia să anunţe, în condiţiile legii, organele de poliţie în a căror rază de competenţă s-a produs evenimentul, acestea eliberându-le cu această ocazie o dovadă în acest sens care va fi prezentată autorităţilor competente, la solicitarea acestora.-------------Art. 115 a fost modificat de pct. 111 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 116Informarea autorităţilor statelor membre cu privire la armele şi munitiile a caror detinere este interzisa sau condiţionată de obtinerea unei autorizaţiiÎn vederea inscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a menţiunilor prevăzute la art. 115 alin. (2) lit. b) şi d) de către autorităţile care elibereaza acest document, Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autorităţile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare şi detinere este interzisa pe teritoriul României sau, după caz, este condiţionată de obtinerea unei autorizari prealabile.  +  Articolul 117Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1) Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le deţin trebuie să obţină, în prealabil, o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme, cu excepţia cazului în care se afla în situaţia prevăzută la art. 115 alin. (2) lit. c). (2) În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, aceasta se poate acorda pentru o perioadă de până la un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia, valabila pentru una sau mai multe calatorii, după caz.  +  Articolul 118Regimul deţinerii, portului şi folosirii armelor de către rezidenţii statelor membre pe teritoriul României (1) Rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau după caz, locul de rezidenţă în România, titulari ai paşaportului european pentru arme de foc, pot deţine sau, după caz, pot purta şi folosi armele introduse în România în condiţiile prevăzute la art. 115 alin. (2), (4) şi (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot achiziţiona muniţia aferentă armelor introduse în România de la armurieri numai în baza paşaportului european pentru arme de foc şi a autorizaţiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevăzute la art. 115 alin. (2) lit. c), în cantităţile prevăzute la art. 44. (3) Rezidenţii statelor membre pot înstrăina armele de foc introduse pe teritoriul României, în baza permisului de transfer eliberat de autorităţile competente ale statului ai cărui rezidenţi sunt, numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat.-------------Art. 118 a fost modificat de pct. 112 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 119Regimul paşaportului european pentru arme de foc-------------Denumirea marginală a art. 119 a fost modificată de pct. 113 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (1) Cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România care deţin, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doresc să călătorească cu acestea în statele membre pot solicita organului de poliţie care le-a acordat permisul de armă eliberarea unui paşaport european pentru arme de foc.-------------Alin. (1) al art. 119 a fost modificat de pct. 113 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Pasaportul european pentru arme de foc conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreună cu armele şi, după caz, munitia aferenta inscrise în acest document, numai în măsura în care detinerea armelor inscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul sau armele respective. (3) În pasaportul european pentru arme de foc, organele de politie au obligaţia sa inscrie menţiunile corespunzătoare, referitoare la statele membre pe teritoriul cărora este interzisa detinerea armelor inscrise în document, precum şi cu privire la statele membre pe teritoriul cărora se pot introduce armele respective, numai după obtinerea unei autorizaţii prealabile acordate în acest sens de autorităţile competente ale acestor state.  +  Articolul 120Condiţiile acordarii, prelungirii şi retragerii pasaportului european pentru arme de foc (1) Paşaportul european pentru arme de foc se acordă dacă solicitantul este titular al unui permis de armă pentru armele care urmează să fie înscrise în acest document.-------------Alin. (1) al art. 120 a fost modificat de pct. 114 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (2) Paşaportul european pentru arme de foc se acordă cu o valabilitate de 5 ani, perioadă care poate fi prelungită cu încă 5 ani.-------------Alin. (2) al art. 120 a fost modificat de pct. 114 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (3) Paşaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anulării sau suspendării dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor de foc. Odată cu încetarea situaţiei care a determinat suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor de foc, paşaportul european pentru arme de foc se restituie titularului.-------------Alin. (3) al art. 120 a fost modificat de pct. 114 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011. (4) Modificările legate de detinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca şi pierderea, furtul sau înstrăinarea acestora, sunt menţionate în pasaportul european pentru arme de foc de către organul de politie emitent. (5) Este interzisa înstrăinarea de către titular a pasaportului european pentru arme de foc, cu excepţia cazului când acesta este depus la autorităţile competente sau, după caz, este retinut de acestea.  +  Articolul 121Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc (1) Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a cărui raza teritoriala de competenţa a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. (2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. (3) În strainatate, cetatenii români trebuie să declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autorităţile de politie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs evenimentul. (4) În cazul declararii furtului, pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate, în condiţiile prevăzute la alin. (3), titularul trebuie să se prezinte cu armele inscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situaţia legala a acestor arme, elibereaza titularului o adeverinta în care se inscriu datele de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi seriile armelor. (5) Adeverinta prevăzută la alin. (4) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele inscrise în aceasta şi trebuie depusa la organul de politie competent, cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. (6) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 122Permisul de transfer al armelor în statele membre (1) Persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc să transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc deţinute sau achiziţionate în România sunt obligaţi să solicite în prealabil structurilor de poliţie competente eliberarea permisului de transfer. (2) În vederea obţinerii documentului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să comunice organelor de poliţie competente următoarele informaţii: a) numele şi adresa vânzătorului sau persoanei care cedează şi ale cumpărătorului ori beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b) adresa destinatarului către care armele vor fi trimise sau transportate; c) numărul armelor care urmează să fie transportate; d) caracteristicile care permit identificarea fiecărei arme şi indicarea armei de foc care a făcut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e) mijloacele de transfer; f) data plecării şi data estimativă a sosirii; g) acordul prealabil eliberat de autorităţile statului de destinaţie sau o comunicare emisă de autorităţile competente din care să reiasă faptul că acesta nu este necesar. (3) Permisul de transfer al armelor trebuie să conţină informaţiile prevăzute la alin. (2) şi este valabil numai pentru armele şi perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie să însoţească armele pe tot parcursul transferului, până la destinaţie, şi este supus controlului autorităţilor competente ale statelor membre tranzitate. (4) Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să comunice autorităţilor competente ale statului de destinaţie şi ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor, până cel târziu la data începerii operaţiunii de transfer.-------------Art. 122 a fost modificat de pct. 115 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 122^1Transferul temporar al armelor în statele membre (1) Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizează în condiţiile prevăzute la art. 122. (2) Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acordă cu o valabilitate de un an, perioadă care poate fi prelungită cu încă un an. (3) Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la revenirea armelor în ţară, să anunţe despre acest fapt autorităţile competente care au eliberat permisul de transfer.-------------Art. 122^1 a fost introdus de pct. 116 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Art. 123 a fost abrogat de pct. 117 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 124Autorizaţia de transfer fără acord prealabil (1) Armurierii şi intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de comercializare a armelor şi pieselor pot solicita acordarea unei autorizaţii de transfer fără acord prealabil, în baza căreia pot efectua operaţiuni de transfer al armelor de foc către armurieri şi intermediari din alte state membre, în care nu se condiţionează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile, pe toată perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme şi către statele membre înscrise în autorizaţie. (2) Autorizaţia de transfer fără acord prealabil se acordă, la cerere, de către organul de poliţie în a cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea armurierul şi/sau intermediarul, pentru o perioadă de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. (3) În autorizaţia de transfer fără acord prealabil se înscriu de către organul de poliţie care o eliberează următoarele: a) datele de identificare ale armurierului şi/sau intermediarului; b) tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer; c) statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului; d) perioada de valabilitate a autorizaţiei. (4) Efectuarea oricărei operaţiuni de transfer în baza autorizaţiei prevăzute la alin. (1) este condiţionată de informarea de către armurier şi/sau intermediar a organului de poliţie competent, cel târziu până la data începerii operaţiunii, cu privire la datele prevăzute la art. 122 alin. (2). lit. a)-f). (5) Inspectoratul General al Poliţiei Române trebuie să transmită de îndată autorităţilor competente ale statului de destinaţie a transferului datele comunicate de armurieri şi/sau intermediari în condiţiile alin. (4). (6) Autorizaţiile de transfer fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de poliţie competente, prin decizie motivată, ori de câte ori există date certe că operaţiunile de transfer prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor.-------------Art. 124 a fost modificat de pct. 118 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 125Acordul prealabil (1) Armurierii şi intermediarii autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu arme, piese şi muniţii pe teritoriul României, precum şi cetăţenii români ori rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România pot achiziţiona arme letale şi, după caz, muniţii din statele membre, cu condiţia obţinerii acordului prealabil eliberat de structurile de poliţie competente din România. (2) Acordul prealabil se acordă, la cerere, în următoarele condiţii: a) solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru procurarea şi deţinerea armelor care fac obiectul transferului; b) există garanţii cu privire la faptul că transportul armelor pe teritoriul României urmează să se desfăşoare în condiţii de securitate, potrivit legii. (3) Acordul prealabil se acordă pentru fiecare transfer şi cuprinde informaţiile prevăzute la art. 122 alin. (2) lit. a)-d). (4) Obţinerea acordului prealabil nu este necesară în cazul armelor care au făcut obiectul unui transfer temporar. (5) Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor şi a muniţiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizaţii fără acord prealabil.-------------Art. 125 a fost modificat de pct. 119 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 126Introducerea pe teritoriul României a armelor şi pieselor care fac obiectul unui transfer autorizatIntroducerea pe teritoriul României a armelor şi pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în condiţiile art. 122 este permisă de către organele poliţiei de frontieră numai dacă acestea sunt însoţite de permisul de transfer.-------------Art. 126 a fost modificat de pct. 120 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 126^1Tranzitul armelor, pieselor şi muniţiilor pe teritoriul României (1) Tranzitul armelor, pieselor şi muniţiilor pe teritoriul României se efectuează în baza avizului de tranzit eliberat de către structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române. (2) Pentru obţinerea avizului de tranzit, persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie să prezinte documente din care să rezulte că accesul pe teritoriul statului de destinaţie este permis. (3) Procedura şi documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.-------------Art. 126^1 a fost introdus de pct. 121 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Art. 127 a fost abrogat de pct. 122 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Art. 128 a fost abrogat de pct. 122 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Capitolul VII Regimul juridic al detinerii, portului şi folosirii armelor şi munitiilor de către membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României şi de către membrii de familie ai acestora  +  Articolul 129Procurarea, detinerea, portul şi folosirea armelor şi munitiilor de către membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României, precum şi de către membrii de familie ai acestora (1) Regimul juridic al armelor de foc şi munitiilor de serviciu deţinute de membrii fortelor armate straine stationate în condiţiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure, să deţină şi, după caz, sa poarte şi sa foloseasca arme de aparare şi paza, în condiţiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), precum şi alte arme şi munitii, în condiţiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot face uz de arma în condiţiile prevăzute de legea română. (4) Membrii de familie ai persoanelor prevăzute la alin. (1), care au reşedinţa sau domiciliul în România, pot fi autorizati sa procure, să deţină şi sa foloseasca arme şi munitii în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine.  +  Articolul 130Condiţii privind autorizarea detinerii şi folosirii armelor şi munitiilor de către membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României şi de către membrii de familie ai acestora (1) Autorizarea persoanelor prevăzute la art.129 alin. (1), cat şi a membrilor de familie, precum şi evidenta armelor şi munitiilor se efectueaza de către organele de politie competente în a caror raza de competenţa locuieste solicitantul. (2) La solicitarea organelor de politie române, persoanele prevăzute la art. 129 alin. (1), cat şi membrii de familie ai acestora sunt obligati să prezinte la control armele şi munitiile deţinute în condiţiile prezentei legi, precum şi documentele care atesta dreptul de detinere sau, după caz, de port şi folosire a acestor arme şi munitii. (3) Procedura autorizarii prevăzută la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul VIII Contraventii şi infractiuni  +  Secţiunea 1 Contraventii  +  Articolul 131Raspunderea juridica pentru incalcarea dispoziţiilor prezentei legiIncalcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea penala, civila, contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate.  +  Articolul 132ContravenţiiSunt considerate contravenţii următoarele fapte:1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) de a prezenta pentru control armele, piesele şi muniţiile deţinute, la solicitarea organelor de poliţie;2. nerespectarea obligaţiei de anunţare a pierderii, furtului sau dispariţiei armelor letale în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1);3. încredinţarea armelor letale sau neletale supuse autorizării, pentru care s-a obţinut dreptul de deţinere, respectiv de port şi folosire de către posesorii acestora, unor persoane neautorizate în condiţiile prezentei legi;4. neîndeplinirea obligaţiei de a nu înstrăina documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) şi art. 120 alin. (5);5. neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3);6. nedeclararea informaţiilor prevăzute la art. 13 în termenul stabilit;7. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 18 alin. (3);8. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) şi art. 23;9. neîndeplinirea obligaţiei de prezentare la poliţie în vederea solicitării acordării permisului de armă, în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1);10. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (3);11. neîndeplinirea obligaţiei de păstrare a armelor în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2);12. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1), (2) şi (4);13. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 29 alin. (6);14. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1), (2) sau, după caz, alin. (3);15. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2);16. transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1);17. portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (2);18. nerespectarea obligaţiei de a nu lăsa arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garanţie, prevăzută la art. 40 alin. (2);19. transportul armelor de tir fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1);20. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 44 alin. (5);21. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);22. neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 48 alin. (4) în termenul stabilit;23. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de armă ori a paşaportului european pentru arme de foc, în termenul prevăzut la art. 51 alin. (1), respectiv la art. 121 alin. (1);24. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 58 alin. (7);25. înstrăinarea sau procurarea armelor neletale fără respectarea prevederilor art. 58 alin. (10);26. neprezentarea la poliţie în vederea solicitării eliberării certificatului de deţinător, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1);27. nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art. 59 alin. (3);28. neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 60 cu privire la păstrarea armelor la domiciliu, reşedinţă sau rezidenţă;29. neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) şi alin. (2) lit. c);30. neîndeplinirea obligaţiei de notificare prealabilă a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1), conform art. 58 alin. (1) lit. b);31. neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 62 alin. (2) lit. a) şi b) cu privire la portul de armă;32. portul, folosirea şi transportul armelor neletale utilitare şi de agrement fără respectarea condiţiilor prevăzute la art. 64;33. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 65 alin. (1);34. păstrarea armelor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 68 alin. (3);35. nerespectarea obligaţiilor privind registrele de evidenţă a armelor, muniţiei şi personalului dotat cu acestea, stabilite la art. 68 alin. (5)-(7);36. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 69 alin. (4);37. nerespectarea obligaţiei de a desfăşura activităţile prevăzute la art. 71 alin. (1);38. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 77;39. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 81;40. nerespectarea prevederilor art. 91;41. nerespectarea prevederilor art. 107 alin. (1);42. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. d), f) şi g) şi alin. (2), art. 111 alin. (2), art. 111^1 lit. b) şi art. 112 alin. (2);43. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. a)-c) şi k);44. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. e) şi h)-j);45. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 110 alin. (3);46. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 110 alin. (5);47. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 110 alin. (6);48. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 111 şi art. 111^1 lit. a), c), d) şi e);49. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 112 alin (1) lit. b);50. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 122^1 alin. (3);51. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 124 alin. (4);52. pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizării;53. pierderea muniţiei corespunzătoare armelor letale sau neletale supuse autorizării.-------------Art. 132 a fost modificat de pct. 123 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 133Sancţiuni (1) Contravenţiile prevăzute la art. 132 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 2, 6 şi 21-23; b) cu amendă de la 501 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 4, 9, 24, 26 şi 28; c) cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 5, 7, 8, 10, 20, 29 şi 39; d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 11-13, 16-19, 25, 27, 30-32, 41 şi 50; e) cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 3, 14, 15, 33, 38, 44-47, 52 şi 53; f) cu amendă de la 10.001 lei la 15.000 lei, cele prevăzute la pct. 34-37; g) cu amendă de la 15.001 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 40, 42, 48, 49 şi 51; h) cu amendă de la 30.001 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la pct. 43. (2) Următoarelor contravenţii prevăzute la art. 132 li se aplică sancţiuni complementare, după cum urmează: a) suspendarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la pct. 10, 13, 17, 18, 24, 29, 31, 32, 39 şi 53; b) anularea dreptului de deţinere, de port şi folosire a armelor, celor prevăzute la pct. 1, 3, 8, 11, 12, 14-16, 19 şi 52; c) confiscarea armelor sau, după caz, a muniţiilor prevăzute la pct. 3, 8, 20, 25 şi 30-33; d) retragerea definitivă a autorizaţiei eliberate în condiţiile art. 108 alin. (1), pentru contravenţiile prevăzute la pct. 43-49 şi 51.-------------Art. 133 a fost modificat de pct. 124 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 134Constatarea contraventiilorConstatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către lucratorii anume desemnaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 135Contravenţiilor prevăzute la art. 132 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii.--------------Art. 135 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 268 din 7 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2008.  +  Secţiunea a 2-a Infractiuni  +  Articolul 136Uzul de arma letala, fără dreptUzul de arma letala, fără drept, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.  +  Articolul 136^1Deţinerea sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără dreptDeţinerea sau portul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an.--------------Art. 136^1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008.  +  Articolul 136^2Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără dreptUzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.--------------Art. 136^2 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 17 martie 2008.  +  Articolul 137Falsificarea sau modificarea fără drept a marcajelor de pe arme de focFalsificarea sau ştergerea, înlăturarea ori modificarea fără drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.-------------Art. 137 a fost modificat de pct. 125 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 137^1Traficul ilicit (1) Achiziţionarea, vânzarea, livrarea, mutarea, transferul sau tranzitul armelor de foc, al pieselor sau al muniţiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/către teritoriul unui alt stat, dacă autorităţile competente române şi/sau autorităţile competente din acel stat nu autorizează aceste operaţiuni sau dacă armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi, constituie infracţiune de trafic ilicit şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.-------------Art. 137^1 a fost introdus de pct. 126 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 137^2Fabricarea ilicită (1) Producerea sau asamblarea de arme de foc, de piese sau de muniţie pentru acestea: a) din orice componente esenţiale traficate ilicit; b) fără o autorizaţie eliberată de către o autoritate competentă a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea; c) fără marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor, în conformitate cu prevederile prezentei legi,constituie infracţiune de fabricare ilicită şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.-------------Art. 137^2 a fost introdus de pct. 126 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 137^3Operaţiuni fără drept cu dispozitive interzise (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea, deţinerea, portul, utilizarea, importul, exportul şi comercializarea fără drept a dispozitivelor prevăzute la art. 6 alin. (2). (2) Tentativa se pedepseşte.-------------Art. 137^3 a fost introdus de pct. 126 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 137^4Nerespectarea unor obligaţii prevăzute de prezenta legeNedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.-------------Art. 137^4 a fost introdus de pct. 126 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 138Efectuarea fără drept a operaţiunilor cu arme sau muniţiiEfectuarea oricăror alte operaţiuni cu arme sau muniţii fără drept, altele decât cele prevăzute la art. 137^1 şi 137^2, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit art. 279 alin. (1) din Codul penal.-------------Art. 138 a fost modificat de pct. 127 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Capitolul IX Dispozitii tranzitorii şi finale-------------Art. 139 a fost abrogat de pct. 128 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.-------------Art. 140 a fost abrogat de pct. 128 al art. I din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011.  +  Articolul 141Obligaţia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevăzute în prezenta legeSocietatilor comerciale care, în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdicţiei prevăzute la art. 108 alin. (6), li se retrage autorizatia pentru desfăşurarea de operaţiuni cu arme şi munitii.  +  Articolul 142Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege (1) Prevederile art. 114-126 se aplică de la data aderarii României la Uniunea Europeana. (2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 114-126 se aproba prin hotărâre a Guvernului, până la data aderarii României la Uniunea Europeana. (3) De la data aderarii României la Uniunea Europeana, prevederile art. 53-57 vor inceta să fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 143Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legiNormele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 144Anexa la prezenta lege (1) Anexa face parte integrantă din prezenta lege. (2) Anexa poate fi completata sau modificata prin hotărâre a Guvernului, în baza modificarilor şi completarilor aduse legislaţiei Uniunii Europene în domeniu.  +  Articolul 145Intrarea în vigoare (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.*) (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, cu excepţia prevederilor art. 46-52, care rămân în vigoare pentru fiecare institutie care are incadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autorităţii publice, inarmate cu arme de aparare şi paza, până la stabilirea în legile prevăzute la art. 43 a condiţiilor în care acestea pot purta şi folosi armele din dotare.------------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 141 din 29 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.280 din 30 decembrie 2004, termenul prevăzut de art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, se proroga până la data de 1 martie 2005.Prin LEGEA nr. 19 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 3 martie 2005 s-a modificat articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 141 din 29 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.280 din 30 decembrie 2004 în sensul că termenul prevăzut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, se proroga la data de 1 martie 2005.Prezenta lege transpune Directiva nr. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii şi detinerii armelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 256 din 13 septembrie 1991.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 295.  +  AnexăCLASIFICAREA ARMELOR*)*Font 7*┌───┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Caracteristicile armei/muniţiei │ Destinaţia armei: ││ │ ├────────┬──────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬─────────────┬────────┤│ │ │8. mili-│7. apărare│6. vână-│5. tir │4. colec-│3. auto-│2. destinaţie│1. agre-││ │ │ tare │ şi pază│ toare│sportiv│ ţie │ apărare│ utilitară │ ment │├───┴──────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────┤│ I. Arme şi muniţii interzise │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Categoria A │├───┬──────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬─────────────┬────────┤│ 1.│Instrumentele şi lansatoarele │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militare cu efect exploziv sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │incendiar, precum şi muniţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corespunzătoare │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│ 2.│Armele de foc automate, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │muniţia corespunzătoare │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│ 3.│Armele de foc camuflate sub forma │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unui alt obiect │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│ 4.│Muniţiile cu proiectile perforante│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │explozive sau incendiare, la fel │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ca şi proiectilele pentru aceste │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │muniţii │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│ 5.│Muniţiile pentru pistolete şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │revolvere cu proiectile expansive,│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ca şi aceste proiectile, mai │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │puţin în ceea ce priveşte armele │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de vânătoare sau de tir cu ţintă, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru persoanele care au dreptul │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de a folosi aceste arme │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│ 6.│Armele care prezintă caracteristi-│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cile tehnice ale armelor letale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau, după caz, ale armelor │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neletale, dar care nu se regăsesc │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în anexa la prezenta lege │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───┴──────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────┤│ II. Arme şi muniţii letale supuse autorizării │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Categoria B │├───┬──────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬─────────────┬────────┤│ 7.│Armele de foc scurte, semiautomate│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau cu repetiţie (pistoale sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │revolvere), cu percuţie centrală, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi muniţia corespunzătoare │ x │ x │ - │ x │ x │ - │ x │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│ 8.│Armele de foc lungi semiautomate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale căror încărcătoare şi camere │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conţin mai mult de 3 cartuşe, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi muniţia corespunzătoare │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│ 9.│Armele de foc lungi semiautomate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale căror încărcătoare şi camere │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ale cartuşului nu pot ţine mai │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mult de 3 cartuşe, la care │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mecanismul încărcătorului este │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mobil sau pentru care nu există │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │garanţia că nu pot fi transfor- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mate cu ajutorul unui utilaj │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obişnuit într-o altă armă ale │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cărei încărcător şi cameră a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cartuşului pot ţine mai mult │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de 3 cartuşe, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │muniţia corespunzătoare │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│10.│Armele de foc lungi cu repetiţie │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi semiautomate cu ţeava lisă, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care nu depăşeşte 60 cm, precum │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi muniţia corespunzătoare │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│11.│Armele de foc lungi semiautomate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │care au aparenţa unei arme de foc │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │automate, precum şi muniţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corespunzătoare │ - │ - │ x │ - │ x │ - │ x │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│12.│Armele de foc scurte, cu o singură│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lovitură, cu percuţie centrală, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi muniţia corespunzătoare │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│13.│Armele de foc scurte, cu o singură│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lovitură, cu percuţie pe ramă, cu │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │o lungime totală sub 28 cm, precum│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi muniţia corespunzătoare │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│14.│Armele de foc scurte semiautomate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau cu repetiţie, cu percuţie pe │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ramă, precum şi muniţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corespunzătoare │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│15.│Armele de foc lungi, cu o singură │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lovitură, cu percuţie pe ramă, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi muniţia corespunzătoare │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│16.│Armele de foc lungi cu repetiţie, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │altele decât cele menţionate la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pct. 10, precum şi muniţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corespunzătoare │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│17.│Armele de foc lungi cu ţeava │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ghintuită, cu o singură lovitură, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu percuţie centrală, precum │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi muniţia corespunzătoare │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│18.│Armele de foc lungi semiautomate, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │altele decât cele menţionate la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pct. 8-11, precum şi muniţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corespunzătoare │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│19.│Armele de foc scurte, cu o singură│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lovitură, cu percuţie pe ramă, de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │o lungime totală mai mare sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │egală cu 28 cm, precum şi muniţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corespunzătoare │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│20.│Armele de foc lungi cu ţeava lisă,│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu o singură lovitură, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │muniţia corespunzătoare │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├───┴──────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────┤│ III. Arme şi muniţii neletale │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Categoria C - Arme supuse autorizării │├───┬──────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬─────────────┬────────┤│21.│Armele scurte (pistol sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │revolver) confecţionate special │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru a arunca proiectile din │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cauciuc, precum şi muniţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corespunzătoare │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│22.│Armele scurte sau lungi (cu aer │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comprimat) care pentru aruncarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectilului folosesc forţa de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │expansiune a aerului comprimat │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau a gazelor sub presiune aflate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │într-un recipient şi care dezvoltă│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │o viteză a proiectilului mai mare │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de 220 m/s │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│23.│Armele scurte sau lungi (cu aer │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comprimat) care pentru aruncarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectilului metalic folosesc │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │forţa de expansiune a aerului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comprimat sau a gazelor sub │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │presiune aflate într-un recipient │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi care nu dezvoltă o viteză a │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiectilului mai mare de 220 m/s │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│24.│Armele scurte (pistol sau │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │revolver) confecţionate special │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru a produce zgomot sau pentru│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a împrăştia gaze nocive, iritante │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau de neutralizare, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │muniţia corespunzătoare**) │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │ - │├───┴──────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────┤│ Categoria D - Arme supuse notificării │├───┬──────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬─────────────┬────────┤│25.│Armele cu tranchilizante │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│26.│Pistoalele de semnalizare, precum │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi muniţia corespunzătoare │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│27.│Pistoalele de start folosite în │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │competiţiile sportive, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │muniţia corespunzătoare │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│28.│Armele de panoplie, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │muniţia corespunzătoare │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ x │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│29.│Armele de recuzită, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │muniţia corespunzătoare │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│30.│Arbaletele, precum şi proiectilele│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corespunzătoare │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│31.│Armele vechi, precum şi muniţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corespunzătoare │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├───┴──────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────┤│ Categoria E - Alte categorii de arme şi dispozitive neletale │├───┬──────────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬─────────────┬────────┤│32.│Armele cu destinaţie industrială, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi muniţia corespunzătoare │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│33.│Armele de asomare, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │muniţia corespunzătoare │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│34.│Harpoanele destinate pescuitului, │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi muniţia/proiectilele │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corespunzătoare │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ - │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│35.│Arcurile destinate tirului │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sportiv, precum şi proiectilele │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │corespunzătoare │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ x │ x │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│36.│Replicile de arme tip airsoft │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├───┼──────────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────────┼────────┤│37.│Dispozitivele paintball │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │└───┴──────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────────┴────────┘---------*) Muniţiile, precum şi componentele esenţiale ale armelor urmează regimul armei căreia îi sunt destinate.-------------Anexa a fost înlocuită cu anexa din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011, conform pct. 129 al art. I din acelaşi act normativ.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. V din LEGEA nr. 117 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 iunie 2011 prevede:"Art. V (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, posesorii armelor neletale prevăzute în categoria C pct. 24 din anexa la Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a se prezenta la organul de poliţie care îi are în evidenţă, în vederea: a) obţinerii unui certificat de deţinător, în cazul celor care au notificat în prealabil, dar care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu deţin un asemenea document; b) înscrierii armei în permisul de armă, în cazul celor care posedă un asemenea document; c) obţinerii permisului de armă, în cazul celor care au parcurs etapa prevăzută la lit. a) şi în alte cazuri decât cele de la lit. b). (2) Termenul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este cel prevăzut de art. 59 alin. (1) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c). (3) Permisul de armă prevăzut la alin. (1) lit. c) se eliberează, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) La împlinirea termenului de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, certificatele de deţinător ale posesorilor armelor neletale prevăzute în categoria C pct. 24 din anexa la Legea nr. 295/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care nu şi-au îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) sau, după caz, lit. c) conferă titularilor doar un drept de deţinere a armelor înscrise în acest document."---------------