HOTĂRÂRE nr. 620 din 16 iunie 2011privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al Comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lueta
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Lueta.  +  Articolul 2 (1) Consiliul Local al Comunei Lueta are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1, prevăzute în anexă, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret modul de folosire al imobilelor transmise Consiliului Local al Comunei Lueta în conformitate cu destinaţia acestora. (3) În situaţia în care în urma controlului se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Comunei Lueta va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate. (3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare. (4) Consiliul Local al Comunei Lueta are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora. (5) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora. (6) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Comunei Lueta va prelua şi activul şi pasivul acestora conform balanţei de verificare întocmite la data preluării imobilelor. (7) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Lueta şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliul Local al comunei Lueta, în condiţiile legii.  +  Articolul 4La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării, tineretului şisportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 iunie 2011.Nr. 620.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei LuetaTabăra Băile Chirui
                   
    Nr. M.F.Codul de clasificareLocul unde este situat imobilulValoarea de inventar (lei)Denumirea imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    349778.29.06Judeţul Harghita, comuna Lueta, str. Băile Chirui nr. 1185.303Tabăra Băile ChiruiDin domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret HarghitaÎn domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei LuetaVila nr. 1 - piatră, pereţi lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 101 m2, mansardă, electricitate
    349788.29.06Judeţul Harghita, comuna Lueta, str. Băile Chirui nr. 2150.325Tabăra Băile ChiruiDin domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret HarghitaÎn domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei LuetaVila nr. 2 - beton, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă- solzi, aria construită 157 m2, mansardă, electricitate
    349798.29.06Judeţul Harghita, comuna Lueta, str. Băile Chirui nr. 397.292Tabăra Băile ChiruiDin domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret HarghitaÎn domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei LuetaVila nr. 3 - beton cicloplan, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 58,5 m2, etaj, electricitate
    349808.29.06Judeţul Harghita, comuna Lueta, str. Băile Chirui nr. 4163.650Tabăra Băile ChiruiDin domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret HarghitaÎn domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei LuetaVila nr. 4 - piatră, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 116 m2, electricitate
    349818.29.06Judeţul Harghita, comuna Lueta, str. Băile Chirui nr. 5125.340Tabăra Băile ChiruiDin domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret HarghitaÎn domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei LuetaVila nr. 5 - piatră, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă- solzi, aria construită 154 m2, electricitate
    349828.29.06Judeţul Harghita, comuna Lueta, str. Băile Chirui nr. 6364.458Tabăra Băile ChiruiDin domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret HarghitaÎn domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei LuetaVila nr. 6 - beton cicloplan, pereţi din cărămidă, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 281 m2, apă şi electricitate, parter, etaj, mansardă
    349838.29.06Judeţul Harghita, comuna Lueta, str. Băile Chirui nr. 784.359Tabăra Băile ChiruiDin domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret HarghitaÎn domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei LuetaVila nr. 7 - beton cicloplan, pereţi din cărămidă, etaj din lemn învelit cu plăci de azbociment, aria construită 71,57 m2, electricitate, parter, etaj, mansardă
    349848.29.06Judeţul Harghita, comuna Lueta, str. Băile Chirui nr. 886.336Tabăra Băile ChiruiDin domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret HarghitaÎn domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei LuetaVila nr. 8 - beton, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 108 m2, electricitate
    349858.29.06Judeţul Harghita, comuna Lueta, str. Băile Chirui nr. 9172.117Tabăra Băile ChiruiDin domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret HarghitaÎn domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei LuetaVila nr. 9 - beton, pereţi din lemn, aria construită 162 m2, electricitate
    349868.29.06Judeţul Harghita, comuna Lueta, str. Băile Chirui nr. 1069.825Tabăra Băile ChiruiDin domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret HarghitaÎn domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei LuetaVila nr. 10 - beton cicloplan, pereţi parter din cărămidă, etaj şi mansardă - lemn, acoperiş din plăci azbociment, aria construită 72 m2, apă + electricitate
    349878.29.06Judeţul Harghita, comuna Lueta, str. Băile Chirui nr. 116Tabăra Băile ChiruiDin domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret HarghitaÎn domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei LuetaVila nr. 11 - piatră cioplită, pereţi din lemn, acoperiş din ţiglă profilată, aria construită 105 m2, apă şi electricitate
    349888.29.06Judeţul Harghita, comuna Lueta, str. Băile Chirui nr. 1259.913Tabăra Băile ChiruiDin domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret HarghitaÎn domeniul public al comunei Lueta şi în administrarea Consiliului Local al Comunei LuetaVila nr. 12 - beton cicloplan, pereţi parter din cărămidă, etaj - lemn, acoperiş din plăci azbociment, aria construită 97 m2, apă şi electricitate
  ---------