HOTĂRÂRE nr. 39 din 22 iunie 2011privind alegerea unui reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 23 iunie 2011    Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 54 din 25 ianuarie 2011 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Plenului Senatului nr. 31 din 15 decembrie 2010 privind alegerea celor doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii,în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 şi 20 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSenatul alege în calitate de reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii pe doamna Georgiana Camelia Iorgulescu pentru un mandat de 6 ani, ce va expira la data de 6 ianuarie 2017.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 iunie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 22 iunie 2011.Nr. 39.--------