ORDIN nr. 1.032 din 14 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind donațiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri și consumabilele aferente
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 22 iunie 2011    Văzând Referatul comun de aprobare nr. Cs.A. 6.739/2011 al Direcției asistență medicală, al Direcției politica medicamentului, al Direcției sănătate publică și control în sănătate publică și al Direcției generale economice din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind donațiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri și consumabilele aferente, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și unitățile beneficiare ale donațiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (la 13-04-2020, sintagma: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 615 din 11 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 13 aprilie 2020 )  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă orice dispoziție contrară.
    Ministrul sănătății,
    Cseke Attila
    București, 14 iunie 2011.Nr. 1.032.  +  AnexăNORME privind donațiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri,seruri și consumabilele aferente