ORDIN nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 iunie 2011  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 227.049 din 24 martie 2011 al Direcției politici și strategii în silvicultură,în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 606/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului și pădurilor,
  Cristian Apostol,
  secretar de stat
  București, 3 iunie 2011.Nr. 1.540.  +  AnexăINSTRUCTIUNIprivind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialuluilemnos