HOTĂRÂRE nr. 1.447 din 28 noiembrie 2007 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă(actualizată până la data de 25 august 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 3 decembrie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 25 august 2010, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 873 din 18 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010, în cuprinsul actului normativ, sintagma "Agenţia Naţională pentru Sport" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret".Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele financiare pentru activitatea sportivă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 12 mai 2003, precum şi alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius Dorinp. Preşedintele AgenţieiNaţionale pentru Sport,Valentin VasilescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 noiembrie 2007.Nr. 1.447.  +  AnexăNORMA 28/11/2007