ORDIN nr. 541 din 31 mai 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Nr. 867 din 31 mai 2011
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 541 din 31 mai 2011
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011    ORDINUL nr. 867 din 31 mai 2011