ORDIN nr. 1.474 din 6 mai 2011pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 24 mai 2011  Având în vedere prevederile:– art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare;– art. 39 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011;– art. 19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011;– art. 59 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011,ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile de aplicare a unor prevederi din următoarele acte normative din domeniul asistenței sociale:a) Instrucțiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, prevăzute în anexa nr. 1;b) Instrucțiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, prevăzute în anexa nr. 2;c) Instrucțiuni de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcția generală asistență socială și Direcția generală de inspecție socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Prestații Sociale, agențiile pentru prestații sociale județene, respectiv a municipiului București și autoritățile administrației publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
  Nicolae Ivășchescu,
  secretar de stat
  București, 6 mai 2011.Nr. 1.474.  +  Anexa nr. 1INSTRUCTIUNIde aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanțeide urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creștereacopiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011  +  Anexa nr. 2INSTRUCTIUNIde aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legiinr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011  +  Anexa nr. 3INSTRUCTIUNIde aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legiinr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011----