HOTĂRÂRE nr. 435 din 27 aprilie 2011privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 20 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se corectează la nr. M.F.P. 145.170 cartea funciară, corect fiind "C.F. 445", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad în domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa în domeniul public al comunei Costineşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Costineşti, judeţul Constanţa.  +  Articolul 3Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dâmboviţa a imobilelor prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a sentinţelor civile nr. 713 din 30 iulie 2003, nr. 714 din 30 iulie 2003 şi nr. 715 din 30 iulie 2003, pronunţate de Judecătoria Pucioasa, precum şi a Sentinţei nr. 3.280 din 14 octombrie 2003, pronunţată de Judecătoria Târgovişte, rămase definitive şi irevocabile, urmând a fi transmise ulterior în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Arad are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate în administrare, prevăzute în anexa nr. 1, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. (2) Consiliul Local al Comunei Costineşti are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate în administrare, prevăzute în anexa nr. 2, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. (3) Consiliul Judeţean Dâmboviţa are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate în administrare, prevăzute în anexa nr. 3, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare.  +  Articolul 5 (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora. (3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare. (4) Personalul care deserveşte imobilele ce urmează a fi transmise către Consiliul Judeţean Arad, respectiv Consiliul Local Costineşti urmează a fi disponibilizat, cu respectarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, cu modificările şi completările ulterioare, se diminuează cu 4 posturi. (6) Odată cu predarea imobilelor se vor preda-prelua activul şi pasivul acestora, conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilelor. (7) Odată cu preluarea imobilelor Consiliul Judeţean Arad, respectiv Consiliul Local Costineşti vor proceda la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise potrivit art. 1 şi 2. (2) Dacă se constată că imobilele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia actuală, acestea vor reveni în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.  +  Articolul 7La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale, interimar,Emil BocMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 27 aprilie 2011.Nr. 435.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unor imobile care se transmit din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentruSport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Aradîn domeniul public al judeţului Arad şi în administrareaConsiliului Judeţean AradCentrul de agrement Căsoaia
  *Font 7*
  Nr. crt Nr. M.F. Codul de clasi ficare Valoarea de inventar Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmit imobilele Persoana juridică la care se transmit imobilele Caracteristicile tehnice ale imobilelor
  1. 145.171 8.29.06 8.306 Tabăra Căsoaia Judeţul Arad Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Teren tabără, 54.238 mý, C.F. nr. 710
  2. 27.303 8.29.06 77 Tabăra Căsoaia Judeţul Arad Căsoaia Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Cabană mare - lemn, dormitor, 13 camere, 60 de locuri
  3. 27.304 8.29.06 5 Tabăra Căsoaia Judeţul Arad Căsoaia Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Clădire nr. 2 - lemn, cl. anex, două camere, magazie
  4. 27.305 8.29.06 33 Tabăra Căsoaia Judeţul Arad Căsoaia Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Căsuţă camping - lemn, 12 buc., o cameră, 3 paturi
  5. 27.306 8.29.06 52 Tabăra Căsoaia Judeţul Arad Căsoaia Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Bungalow-uri - lemn, 6 buc., 3 camere, 12 paturi
  6. 27.307 8.29.06 6 Tabăra Căsoaia Judeţul Arad Căsoaia Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Terasă punct alimentar - cărămidă
  7. 27.308 8.29.06 1 Tabăra Căsoaia Judeţul Arad Căsoaia Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Bazin beton - 1 buc.
  Centrul de agrement Moneasa
  *Font 7*
  Nr. crt Nr. M.F. Codul de clasi ficare Valoarea de inventar Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmit imobilele Persoana juridică la care se transmit imobilele Caracteristicile tehnice ale imobilelor
  1. 145.170 8.29.06 1.572 Tabăra Moneasa Judeţul Arad, satul Moneasa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Teren tabără, 6.761 mý, C.F. 445
  2. 27.302 8.29.06 1.572 Tabăra Moneasa Judeţul Arad, satul Moneasa, G Moneasa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Magazin birou - lemn, o buc., 4 încăperi
  3. 27.297 8.29.06 45 Tabăra Moneasa Judeţul Arad, satul Moneasa, G Moneasa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Căsuţă T 140 - lemn, 6 camere, 18 paturi
  4. 27.298 8.29.06 19 Tabăra Moneasa Judeţul Arad, satul Moneasa, G Moneasa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Căsuţă Lila o buc. 6 camere, 21 de paturi
  5. 27.299 8.29.06 20 Tabăra Moneasa Judeţul Arad, satul Moneasa, G Moneasa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Căsuţă Nora - lemn, 3 camere, 8 paturi
  6. 27.300 8.29.06 36 Tabăra Moneasa Judeţul Arad, satul Moneasa, G Moneasa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Căsuţă Cami - lemn, două buc., 4 camere, 18 paturi
  7. 27.301 8.29.06 244.070 Tabăra Moneasa Judeţul Arad, satul Moneasa, G Moneasa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad În domeniul public al judeţului Arad şi în administrarea Consiliului Judeţean Arad Bloc alimentar - BCA, cărămidă, o buc., hol, sală mese, magazie, baie
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unor imobile care se transmit din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţionalăpentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sportşi Tineret Constanţa în domeniul public al comunei Costineştişi în administrarea Consiliului Local al Comunei Costineşti,judeţul ConstanţaCentrul de agrement Costineşti
  *Font 7*
  Nr. crt Nr. M.F. Codul de clasi ficare Valoarea de inventar Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmit imobilele Persoana juridică la care se transmit imobilele Caracteristicile tehnice ale imobilelor
  1. 36.529 8.29.06 175.000 Baza turistică Costineşti Satul Costineşti, judeţul Constanţa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În domeniul public al comunei Costineşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Costineşti Pavilionu central- cărămidă + BCA + azbociment
  2. 36.530 8.29.06 80.000 Baza turistică Costineşti Satul Costineşti, judeţul Constanţa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În domeniul public al comunei Costineşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Costineşti Pavilionu adminis. - cărămidă, stuf tencuit, azbociment
  3. 36.531 8.29.06 117.128 Baza turistică Costineşti Satul Costineşti, judeţul Constanţa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În domeniul public al comunei Costineşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Costineşti Bloc alimentar - cărămidă, stuf tencuit, azbociment
  4. 36.532 8.29.06 10.000 Baza turistică Costineşti Satul Costineşti, judeţul Constanţa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În domeniul public al comunei Costineşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Costineşti Spălătorie şi club - beton, PFL, azbociment
  5. 36.533 8.29.06 30.000 Baza turistică Costineşti Satul Costineşti, judeţul Constanţa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În domeniul public al comunei Costineşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Costineşti Magazie - cărămidă azbociment
  6. 36.534 8.29.06 54.959 Baza turistică Costineşti Satul Costineşti, judeţul Constanţa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În domeniul public al comunei Costineşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Costineşti Căsuţe din lemn 1E azbociment, două bucăţi
  7. 36.535 8.29.06 7.000 Baza turistică Costineşti Satul Costineşti, judeţul Constanţa Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În domeniul public al comunei Costineşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Costineşti Grup sanitar - cărămidă, beton
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se scot din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţionalăpentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şiTineret Dâmboviţa ca urmare a constatării în instanţă a dreptuluide proprietate al Direcţiei Judeţene pentru Sportşi Tineret DâmboviţaCentrul de agrement Vânătorul
  *Font 7*
  Nr. crt Nr. M.F. Codul de clasi ficare Valoarea de inventar Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilelor
  1. 147.135 8.29.06 1 Teren (Tabăra Vânătorul) Municipiul Moreni, judeţul Dâmboviţa S = 9.965 mý
  2. 35.760 8.29.06 186.801 Tabăra Vânătorul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire zid + piatră + cărămidă, grup sanitar interior
  3. 35.761 8.29.06 84.305 Tabăra Vânătorul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire din bârne aparente cu ziduri interioare, grup sanitar interior
  4. 35.762 8.29.06 85.464 Tabăra Vânătorul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - paiantă învelită cu tablă, grup sanitar interior
  5. 35.763 8.29.06 88.517 Tabăra Vânătorul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - piatră cu un nivel grup sanitar interior
  6. 35.764 8.29.06 97.552 Tabăra Vânătorul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid cu grup sanitar interior
  7. 35.765 8.29.06 21.962 Tabăra Vânătorul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire din cărămidă - magazie, spălătorie
  8. 35.766 8.29.06 4 Tabăra Vânătorul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Chioşc - metal
  Centrul de agrement Cerbul
  *Font 7*
  Nr. crt Nr. M.F. Codul de clasi ficare Valoarea de inventar Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilelor
  1. 147.136 8.29.06 1 Teren (Tabăra Cerbul) Municipiul Moreni, judeţul Dâmboviţa S = 12.927 mý
  2. 35.767 8.29.06 447.821 Tabăra Cerbul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid cu un nivel, grup sanitar interior
  3. 35.768 8.29.06 161.270 Tabăra Cerbul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid, grup sanitar interior
  4. 35.769 8.29.06 160.038 Tabăra Cerbul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - parter, zid cu etaj din plăci tego, grup sanitar interior
  5. 35.770 8.29.06 33.526 Tabăra Cerbul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid, grup sanitar interior
  6. 35.771 8.29.06 5 Tabăra Cerbul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Cabană - tego, învelită cu azbociment
  7. 35.772 8.29.06 5 Tabăra Cerbul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Cabană - tego, învelită cu azbociment
  8. 35.773 8.29.06 6 Tabăra Cerbul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Baracă metalică (magazie)
  9. 35.774 8.29.06 2 Tabăra Cerbul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Baracă metalică
  10. 35.775 8.29.06 31.781 Tabăra Cerbul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid (baie)
  11. 35.776 8.29.06 0 Tabăra Cerbul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Chioşc - tego
  12. 35.777 8.29.06 4 Tabăra Cerbul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Cabană - pal melaminat cu grup sanitar interior
  13. 35.778 8.29.06 6 Tabăra Cerbul Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Cabană - pal melaminat învelit cu plăci azbociment
  Centrul de agrement Căprioara
  *Font 7*
  Nr. crt Nr. M.F. Codul de clasi ficare Valoarea de inventar Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilelor
  1. 147.137 8.29.06 1 Teren (Tabăra Căprioara) Municipiul Moreni, judeţul Dâmboviţa S = 19.016 mý
  2. 35.779 8.29.06 158.805 Tabăra Căprioara Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de piatră, cu grup sanitar interior
  3. 35.780 8.29.06 186.330 Tabăra Căprioara Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de piatră cu un nivel, cu grup sanitar interior
  4. 35.781 8.29.06 170.010 Tabăra Căprioara Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de piatră + cărămidă, grup sanitar interior
  5. 35.782 8.29.06 170.010 Tabăra Căprioara Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de piatră + cărămidă, grup sanitar interior
  6. 35.783 8.29.06 170.010 Tabăra Căprioara Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de piatră + cărămidă, grup sanitar interior
  7. 35.784 8.29.06 28.558 Tabăra Căprioara Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de piatră + cărămidă, grup sanitar interior
  8. 35.785 8.29.06 10.952 Tabăra Căprioara Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de cărămidă, acoperiş plăci azbociment
  9. 35.786 8.29.06 149.465 Tabăra Căprioara Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de piatră, cu un nivel, grup sanitar interior
  10. 35.787 8.29.06 19.781 Tabăra Căprioara Comuna Moroeni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de cărămidă, grup sanitar interior
  Centrul de agrement Stejarul
  *Font 7*
  Nr. crt Nr. M.F. Codul de clasi ficare Valoarea de inventar Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilelor
  1. 147.138 8.29.06 1 Teren (Tabăra Stejarul) Satul Gheboieni, judeţul Dâmboviţa S = 9.918,61 mý
  2. 35.790 8.29.06 181.482 Tabăra Stejarul Satul Gheboieni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de cărămidă, grup sanitar interior
  3. 35.791 8.29.06 140.561 Tabăra Stejarul Satul Gheboieni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de cărămidă, grup sanitar interior
  4. 35.793 8.29.06 90.836 Tabăra Stejarul Satul Gheboieni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de cărămidă, grup sanitar interior
  5. 35.795 8.29.06 40.476 Tabăra Stejarul Satul Gheboieni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de cărămidă (club)
  6. 35.796 8.29.06 18.892 Tabăra Stejarul Satul Gheboieni, judeţul Dâmboviţa Clădire - zid de cărămidă (cabinet medical)
  7. 35.797 8.29.06 10.191 Tabăra Stejarul Satul Gheboieni, judeţul Dâmboviţa Căsuţă - schelet lemn + pal nelaminat
  ------------