ORDIN nr. 1.346 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 18 mai 2011  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 226.836 din 4 martie 2011 al Direcției politici și strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ciocanele silvice de marcat confecționate și utilizate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 33/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecționarea și folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată și a celor proprietate publică aparținând comunelor, orașelor și municipiilor, cele confecționate și utilizate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 85/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecționarea și folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, cu modificările ulterioare, cele confecționate și utilizate în baza Ordinului ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului pentru aprobarea Regulamentului privind forma, evidența, păstrarea și folosirea ciocanelor silvice, precum și dispozitivele de marcat confecționate în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 758/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind confecționarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat și folosirea acestor dispozitive rămân în uz, în măsura în care nu sunt stricate sau deteriorate.  +  Articolul 3(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 33/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecționarea și folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată și a celor proprietate publică aparținând comunelor, orașelor și municipiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 29 ianuarie 2002;b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 85/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind confecționarea și folosirea ciocanelor silvice pentru control de către personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 1 martie 2002, cu modificările ulterioare;c) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 758/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind confecționarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat și folosirea acestor dispozitive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 25 octombrie 2004.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului pentru aprobarea Regulamentului privind forma, evidența, păstrarea și folosirea ciocanelor silvice își încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului și pădurilor,
  Cristian Apostol,
  secretar de stat
  București, 2 mai 2011.Nr. 1.346.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modulde marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori