HOTĂRÂRE nr. 204 din 23 februarie 2011privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 18 mai 2011  Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene şi din terţe ţări;- art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de Procesul-verbal întocmit la data de 16 februarie 2011 de Comisia de examinare,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit la data de 23 februarie 2011, hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă lista cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar pentru aprobarea finală a listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene şi care au participat la testul de aptitudini în vederea aprobării ca auditori financiari în România.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,Ion MihăilescuBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 204.  +  Anexa LISTĂcuprinzând auditorii financiari care au fostautorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene şi au dobânditcalitatea şi dreptul de exercitare a profesiei deauditor financiar în România în data de 16 februarie 2011
  Nr. crt. Numele şi prenumele Ţara de origine Institutul străin la care este membru
  1. Bărbulescu Ioana Cristina România The Association of Chartered Certified Accountants
  2. Bucur Ioana România The Association of Chartered Certified Accountants
  3. Capanu Tiberiu Cristian România The Association of Chartered Certified Accountants
  4. Corlan Anda Cristina România The Association of Chartered Certified Accountants
  5. Elisei Maria Eugenia România The Association of Chartered Certified Accountants
  6. Gheorghe Bunea Răzvan România The Association of Chartered Certified Accountants
  7. Merk Andras Istvan România The Association of Chartered Certified Accountants
  8. Mirea Andreea România The Association of Chartered Certified Accountants
  9. Nauiu Denis Cătălin România The Association of Chartered Certified Accountants
  10. Negruţiu Iulian Teodor România The Association of Chartered Certified Accountants
  11. Oprescu Andreea Georgiana România The Association of Chartered Certified Accountants
  12. Papadouris Michalis Cipru The Association of Chartered Certified Accountants
  13. Radu Andreea România The Association of Chartered Certified Accountants
  14. Rădulescu Mihaela România The Association of Chartered Certified Accountants
  15. Sava Crina Marilena România The Association of Chartered Certified Accountants
  16. Stanciu Laurenţiu România The Association of Chartered Certified Accountants
  17. Surlin Tiberiu Mihail România The Association of Chartered Certified Accountants
  18. Voicu Comendant Ligia România The Association of Chartered Certified Accountants
  ----