ORDIN nr. 520 din 9 mai 2011pentru aprobarea specificaţiilor informatice ale sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 18 mai 2011    Având în vedere:- Referatul de aprobare nr. S.I./813 din 9 mai 2011 al Unităţii de implementare sisteme informatice;- art. 333 alin. (1) şi art. 337 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă specificaţiile informatice ale sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Detalierea specificaţiilor prevăzute la art. 1 se realizează prin caietul de sarcini aferent procedurii de achiziţie publică derulate de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian DuţăBucureşti, 9 mai 2011.Nr. 520.  +  Anexa Specificaţiile informatice ale sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate1. Sistemul va cuprinde procesul de înrolare a persoanelor asigurate în vederea emiterii cardurilor.2. În cadrul sistemului se vor realiza următoarele: a) producţia cardurilor nepersonalizate; b) soluţia de personalizare primară a cardurilor; c) soluţia de validare şi de activare a cardurilor; d) soluţia de înscriere a datelor medicale pe card; e) un modul specializat pentru managementul ciclului de viaţă al cardului electronic de asigurări de sănătate.3. Prin sistem se va promova o arhitectură orientată spre standarde de interoperabilitate deschise, cum ar fi WSDL, XML etc.4. Se vor promova standarde deschise pentru: a) arhitectură:a.1) recomandări W3C cu privire la SOAP (Simple Object Access Protocol) versiunea 1.2;a.2) specificaţii W3C cu privire la XML; b) securitate de tip PK-ISO 17090: "Public key infrastructure"; c) tehnologii "Smart card":c.1) ISO/IEC 7816-3/4/8/9;c.2) coprocesor criptografic; d) dispozitiv pentru introducerea codurilor PIN de tip ISO 11568 şi/sau ANSI X9.24.5. Specificaţii formatare cip necesare sistemului.                 ┌──────────────────────────────┬─────┬───────────────────┬────┐                 │ Câmp │ Tip │ Scriere │Zona│┌────────────────┼─────┬────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤│Date dispozitiv │ A.1 │Număr card │Fix │La personalizare │ I ││ ├─────┼────────────────────────┼─────┤(datele înscrise ├────┤│ │ A.2 │Cod cip │Fix │la personalizare │ I ││ ├─────┼────────────────────────┼─────┤sunt semnate ├────┤│ │ A.3 │Versiune │Fix │digital la nivel │ I │├────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤de bloc pentru ├────┤│Date de │ B.1 │Nume │Txt │validarea ulteri- │ I ││identificare ├─────┼────────────────────────┼─────┤oară facilă a ├────┤│ │ B.2 │Prenume │Txt │autenticităţii │ I ││ ├─────┼────────────────────────┼─────┤cardului) ├────┤│ │ B.3 │Data naşterii │Fix │ │ I ││ ├─────┼────────────────────────┼─────┤ ├────┤│ │ B.4 │Sex │Fix │ │ I ││ ├─────┼────────────────────────┼─────┤ ├────┤│ │ B.5 │CNP │Fix │ │ I │├────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤│Date │ C.1 │Număr de asigurat │Fix │ │ I ││administrative ├─────┼────────────────────────┼─────┤ ├────┤│ │ C.2 │Dată emitere card │Fix │ │ I ││ ├─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤│ │ C.3 │Cod medic de familie │Fix │Actualizare ad-hoc │ II ││ ├─────┼────────────────────────┼─────┤pe orice cititor ├────┤│ │ C.4 │Spaţiu dezvoltări │ │on-line │ ││ │ │ulterioare 1 │Fix │ │ II ││ ├─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤│ │ C.5 │Status donator de organe│Fix │La medicul de │ III││ ├─────┼────────────────────────┼─────┤familie ├────┤│ │ C.6 │Împuterniciţi │Lista│ │ III│├────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┤ ├────┤│Date clinice │ D.1 │Grupa sanguină │Fix │ │ III││primare ├─────┼────────────────────────┼─────┤ ├────┤│ │ D.2 │Rh │Fix │ │ III││ ├─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤│ │ D.3 │Diagnostice medicale cu │ │La medici │ ││ │ │risc vital │Txt │ │ IV ││ ├─────┼────────────────────────┼─────┤ ├────┤│ │ E.1 │Spaţiu pentru extensii │Fix │ │ IV │├────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤│Dezvoltări │ F.1 │Spaţiu dezvoltări │ │ │ ││ulterioare │ │ulterioare 2 │Fix │Ulterior │ V │├────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤│Date de │ G.1 │Certificate digitale │Fix │La │ VI ││securitate ├─────┼────────────────────────┼─────┤personalizare ├────┤│ │ G.2 │Chei private │Fix │ │ VI │├────────────────┼─────┼────────────────────────┼─────┼───────────────────┼────┤│Dezvoltări │ H.0 │Spaţiu dezvoltări │ │ │ ││ulterioare │ │ulterioare 3 │Fix │Ulterior │ VII│└────────────────┴─────┴────────────────────────┴─────┴───────────────────┴────┘-------