ORDIN nr. 1.073 din 17 martie 2011pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a piețelor, târgurilor, oboarelor și a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Nr. 1.073 din 17 martie 2011
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Nr. 79 din 19 aprilie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 mai 2011  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare, ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului și pădurilor și ministrul administrației și internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de autorizare a piețelor, târgurilor, oboarelor și a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, nr. 545/367/2004 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a administrației piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri și a altora asemenea, pentru comercializarea materialelor lemnoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 26 octombrie 2004, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
   +  Anexa nr. 1REGULAMENT 17/03/2011