ORDIN nr. 1.228 din 9 octombrie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane(actualizat până la data de 20 iulie 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 24 octombrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 20 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.167 din 2 iulie 2007.Având în vedere prevederile art. 32 alin. (2), ale art. 33, 34 şi 35 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii externe şi afaceri europene nr. E.N. 5.055/2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi Regulamentul privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, centrele de transfuzie sanguină teritoriale, unităţile de transfuzie sanguină din spitale şi Inspecţia sanitară de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 9 octombrie 2006.Nr. 1.228.  +  AnexăNORMA 09/10/2006