HOTĂRÂRE nr. 341 din 30 martie 2011privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava în domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 6 aprilie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava în domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin.  +  Articolul 2 (1) Consiliul Local al Oraşului Frasin are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate potrivit art. 1 pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare. (2) Consiliul Local al Oraşului Frasin are obligaţia de a întreţine şi de a moderniza imobilele preluate şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice. (3) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Oraşului Frasin în conformitate cu destinaţia acestora. (4) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Oraşului Frasin va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate. (3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare. (4) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea oraşului Frasin şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Oraşului Frasin, în condiţiile legii.  +  Articolul 4La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 30 martie 2011.Nr. 341.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentruSport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi TineretSuceava în domeniul public al oraşului Frasin şi înadministrarea Consiliului Local al Oraşului FrasinCentrul de agrement Bucşoaia
  *Font 8*
  Nr. M.F. Cod de clasi- ficare Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar (în lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  1 2 3 4 5 6 7
  34.742 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 2.395.776 domeniul public al statului şi din adminis- trarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Bloc garsoniere Moldova - cărămidă/A1.12 Cad C12 top 601 CF30787
  34.743 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 14.781.110 domeniul public al statului şi din adminis- trarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Clădire internat Bucovina - cărămidă/A 1.15 Cad C15 top 601 CF 30787
  34.744 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 15.250 domeniul public al statului şi din adminis- trarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Bloc magazie - lemn/A1.23, A1.24, A1.25 CF 307787
  34.745 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 4.516.515 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Cantină nouă - cărămidă/A1.18 Cad C 18 top 601 CF 30787
  34.746 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 656 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Beci - piatră/A 1.21 Cad C21, top 601 CF 30787
  34.747 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 1.087 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Centrală termică - beton/A 1.19 Cad C19, top 601, CF 30787
  34.748 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 125 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Chioşc alimentar - cărămidă/A 1.2 Cad C2, top 601, CF 30787
  34.749 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 0 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Cabină staţie amplificare - cărămidă/A 1.27, A 1.7 Cad C26, Cad C27, top 604, CF 30787
  34.750 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 0 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Cabină control reţea electrică - cărămidă/A 1.17 Cad C 17, top 601, CF 30787
  34.751 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 299 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Centrală termică - cărămidă/A 1.11 Cad C 11, top 601, CF 30787
  34.752 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 2.583 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Dispensar - beton/A 1.14 Cad C14, top 601, CF 30787
  34.753 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 26 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Grajd - piatră/A 1.20 Cad C20, top 601, CF 30787
  34.754 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 128 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Gheretă punct control - cărămidă/A 1.1 Cad C1, top 601, CF 30787
  34.755 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 18.851 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Pavilion administrativ - cărămidă/A 1.16 Cad C16, top 601, CF 30787
  34.756 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 0 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Şopron fân - lemn/A 1.28 Cad C28, Top 605, CF 30787
  34.757 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 2.259.713 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Spălătorie - cărămidă/ A 1.11 Cad C11, top 601, CF 30787
  34.758 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 19.504.743 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Sală de gimnastică - beton/A1.3 Cad C3, top 601, CF 30787
  34.759 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 13.253 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Sală de mese şi bucătărie - lemn/A 1.22 Cad C22, top 601, CF 30787
  34.760 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 4.025 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Teatru de vară - lemn/A 1.13 Cad C13, top 601, CF 30787
  34.761 8.29.06 Satul Bucşoaia, oraşul Frasin, judeţul Suceava 137.416 domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava domeniul public al oraşului Frasin şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Frasin Căsuţe lemn 28 bucăţi/ A1.4, A 1.5, A 1.6, A 1.7, A 1.9, A 1.10, top 601, CF 30787
  ---------