HOTĂRÂRE nr. 155 din 23 februarie 2011pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 70 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.----- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 400/2001 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 mai 2001.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 155.  +  AnexăANEXA 23/02/2011