HOTĂRÂRE nr. 257 din 20 martie 2011pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 183 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Directorul Serviciului Român de Informații,
  George Cristian Maior
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 20 martie 2011.Nr. 257.  +  AnexăNORMEde aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010privind sistemul unitar de pensii publice