ORDIN nr. 59 din 16 martie 2011pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 25 martie 2011    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 69.457 din 31 ianuarie 2011, întocmit de Direcţia generală politici agricole,având în vedere prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, şi vizând necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia comunitară specifică privind comercializarea seminţelor şi a materialului săditor pe specii şi grupe de specii,ţinând cont de prevederile art. 5 din Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale, ale art. 7 din Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre şi ale art. 5 din Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de plante furajere, prin care statele membre pot stabili condiţii mai severe pentru certificarea producţiei proprii,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă procedurile privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăBucureşti, 16 martie 2011.Nr. 59.  +  Anexa 1PROCEDURA 16/03/2011  +  Anexa 2PROCEDURA 16/03/2011  +  Anexa 3PROCEDURA 16/03/2011