ORDIN nr. 46/C din 6 ianuarie 2011pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 22 februarie 2011  Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 222 din 3 septembrie 2010 pentru aprobarea proiectului Normelor privind tarifele de onorarii ale notarilor publici, modificată și completată prin hotărârile Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 261 din 13 octombrie 2010 și nr. 317 din 29 noiembrie 2010,având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici nr. 325 din 17 decembrie 2010, prin care se propune ministrului justiției reglementarea onorariului privind procedura divorțului pe cale notarială, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile art. 28 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În fiecare birou notarial, Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici aprobate prin prezentul ordin vor fi ținute la loc vizibil și accesibil publicului, spre a putea fi consultate de către persoanele interesate.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 943/C/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Uniunea Națională a Notarilor Publici și Serviciul profesii juridice conexe vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiției,
  Lidia Barac,
  secretar de stat
  București, 6 ianuarie 2011.Nr. 46/C.  +  AnexăNORME privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici