HOTĂRÂRE nr. 49 din 19 ianuarie 2011pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 16 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Gheorghe Emacu,
  secretar de stat
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 19 ianuarie 2011.Nr. 49.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIE-CADRUprivind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiilede violență asupra copilului și de violență în familie  +  Anexa nr. 2METODOLOGIEde intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflațiîn situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane,precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state