ORDIN nr. 34 din 7 februarie 2011pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 69.134/2011, întocmit de Direcția generală politici agricole, prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, și vizând necesitatea armonizării legislației românești cu legislația comunitară specifică privind comercializarea semințelor și materialului de înmulțire pe specii și grupe de specii,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 23 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și
  dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  București, 7 februarie 2011.Nr. 34.  +  AnexăREGULAMENTprivind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelorși materialului săditor