HOTĂRÂRE nr. 11 din 14 februarie 2011pentru punerea de acord a Hotărârii Senatului nr. 43/2010 privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/2011
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011    Având în vedere:- Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1 din 7 ianuarie 2011;- Decizia Curţii Constituţionale nr. 53 din 25 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 3 februarie 2011, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea Hotărârii Senatului nr. 43/2010 privind validarea magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi dispoziţiile art. 17 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSenatul validează magistraţii aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, constituit conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1 din 7 ianuarie 2011, menţionaţi în lista prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru un mandat de 6 ani, ce va expira la data de 6 ianuarie 2017.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 februarie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN CHELARUBucureşti, 14 februarie 2011.Nr. 11.  +  Anexa LISTAmagistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii1. Mircea Aron - judecător, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie2. Alexandru Şerban - vicepreşedinte, Curtea de Apel Braşov3. Nicolae Horaţius Dumbravă - preşedinte, Curtea de Apel Târgu Mureş4. Adrian Toni Neacşu - preşedinte, Tribunalul Vrancea5. Marius Tudose Badea - preşedinte, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti6. Cristi Vasilică Danileţ - vicepreşedinte, Judecătoria Oradea7. George Bălan - procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti8. Oana Andrea Schmidt-Hăineală - procuror, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov-------