ANEXĂ din 16 decembrie 2010 (*republicată*)privind concordanțele*1) între conturile din planul de conturi prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, și conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene*2)
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 bis din 10 februarie 2020  Notă
  Conținută de ORDINUL nr. 27 din 16 decembrie 2010 republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 96 din 10 februarie 2020.
  Notă
  Potrivit pct. 2 al art. IV din ORDINUL nr. 6 din 20 aprilie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 09 mai 2023, prevederile art. II se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022, cu excepția prevederilor pct. 2 lit. a) din anexa nr. 2, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  Conform punctului 2 al articolului IV din ORDINUL nr. 7 din 24 august 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 31 august 2023, prevederile art. II și III se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023.

  Concordanțele^1) între conturile aplicabile instituțiilor financiare
  nebancare din planul de conturi prevăzut de Reglementările
  contabile conforme cu Standardele
  Internaționale de Raportare Financiară și conturile corespunzătoare
  prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene^2)
  ^1) Concordanțele prevăzute în prezenta anexă nu au caracter exhaustiv, acestea putând fi adaptate în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de cele două reglementări ^2) Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, cu modificările și completările ulterioare
  Conturi prevăzute de reglementările contabile conforme cu IFRSConturi prevăzute de reglementările contabile conforme cu directivele europeneObservații
  101Casa101Casa
  102Numerar în ATM-uri și ASV-uri102Numerar în ATM-uri și ASV-uri
  109Alte valori109Alte valori
  201Creanțe comerciale201Creanțe comerciale Preia parțial conturile 376, respectiv 375.*3)
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2011Creanțe comerciale2011Creanțe comerciale
  20111Scont20111Scont
  20112Factoring cu recurs20112Factoring cu recurs
  20113Forfetare20113Forfetare
  20114Factoring fără recurs20114Factoring fără recurs
  20119Alte creanțe comerciale20119Alte creanțe comerciale
  2017Creanțe atașate și sume de amortizat2017Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20171Creanțe atașate2017Creanțe atașate
  20172Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou
  375Cheltuieli înregistrate în avansPreia parțial conturile 376, respectiv 375.
  202Credite de trezorerie202Credite de trezorerie Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2021Credite de trezorerie2021Credite de trezorerie
  20211Utilizări din deschideri de credite permanente20211Utilizări din deschideri de credite permanente
  20212Credit global de exploatare20212Credit global de exploatare
  20213Diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor20213Diferențe de rambursat legate de utilizarea cardurilor
  20219Alte credite de trezorerie20219Alte credite de trezorerie
  2027Creanțe atașate și sume de amortizat2027Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20271Creanțe atașate2027Creanțe atașate
  20272Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  203Credite de consum și vânzări în rate203Credite de consum și vânzări în rate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2031Credite de consum2031Credite de consum
  20311Credite de consum pentru nevoi personale20311Credite de consum pentru nevoi personale
  20312Credite de consum pentru achiziționarea de bunuri20312Credite de consum pentru achiziționarea de bunuri
  2032Vânzări în rate2032Vânzări în rate
  2037Creanțe atașate și sume de amortizat2037Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20371Creanțe atașate2037Creanțe atașate
  20372Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  204Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior204Credite pentru finanțarea operațiunilor de comerț exterior Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2041Credite pentru import2041Credite pentru import
  2042Credite pentru export2042Credite pentru export
  2047Creanțe atașate și sume de amortizat2047Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20471Creanțe atașate2047Creanțe atașate
  20472Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  205Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente205Credite pentru finanțarea stocurilor și pentru echipamente Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2051Credite pentru finanțarea stocurilor2051Credite pentru finanțarea stocurilor
  2052Credite pentru echipamente2052Credite pentru echipamente
  2057Creanțe atașate și sume de amortizat2057Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20571Creanțe atașate2057Creanțe atașate
  20572Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  206Credite pentru investiții imobiliare206Credite pentru investiții imobiliare Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2061Credite pentru investiții imobiliare2061Credite pentru investiții imobiliare
  20611Credite ipotecare20611Credite ipotecare
  20619Alte credite pentru investiții imobiliare20619Alte credite pentru investiții imobiliare
  2067Creanțe atașate și sume de amortizat2067Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20671Creanțe atașate2067Creanțe atașate
  20672Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  209Alte credite acordate clientelei209Alte credite acordate clienteleiPreia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2091Alte credite acordate clientelei2091Alte credite acordate clientelei
  2097Creanțe atașate și sume de amortizat2097Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  20971Creanțe atașate2097Creanțe atașate
  20972Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  231Credite acordate instituțiilor financiare231Credite acordate instituțiilor financiarePreia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2311Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare2311Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare
  2312Credite la termen acordate instituțiilor financiare2312Credite la termen acordate instituțiilor financiare
  2317Creanțe atașate și sume de amortizat2317Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  23171Creanțe atașate2317Creanțe atașate
  23172Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  232Împrumuturi primite de la instituțiile financiare232Împrumuturi primite de la instituțiile financiarePreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2321Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituțiile financiare2321Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituțiile financiare
  2322Împrumuturi la termen de la instituțiile financiare2322Împrumuturi la termen de la instituțiile financiare
  2327Datorii atașate și sume de amortizat2327Datorii atașate Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  23271Datorii atașate2327Datorii atașate
  23272Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  241Operațiuni repo și titluri date cu împrumut243Valori date în pensiunePreia parțial conturile 3012, 376, respectiv 375.
  3012Titluri date în pensiune livrată
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2411Operațiuni repo de pe o zi pe alta2431Valori date în pensiune de pe o zi pe altaPreia parțial contul 30121. ’
  30121Titluri date în pensiune livrată
  2412Operațiuni repo la termen2432Valori date în pensiune la termen Preia parțial contul 30121. ’
  30121Titluri date în pensiune livrată
  2413Titluri date cu împrumut de pe o zi pe altaCont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2414Titluri date cu împrumut la termenCont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2417Datorii atașate și sume de amortizat2437Datorii atașate Preia parțial conturile 30127, 376, respectiv 375.
  30127Datorii atașate
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  24171Datorii atașate2437Datorii atașate Preia parțial contul 30127. ’
  30127Datorii atașate
  24172Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  243Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut241Valori primite în pensiune Preia parțial conturile 3011, 375, respectiv 376.
  3011Titluri primite în pensiune livrată
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2431Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta2411Valori primite în pensiune de pe o zi pe altaPreia parțial contul 30111.
  30111Titluri primite în pensiune livrată
  2432Operațiuni reverse repo la termen2412Valori primite în pensiune la termen Preia parțial contul 30111.
  30111Titluri primite în pensiune livrată
  2433Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe altaCont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2434Titluri luate cu împrumut la termenCont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2437Creanțe atașate și sume de amortizat2417Creanțe atașate Preia parțial conturile 30117, 375, respectiv 376.
  30117Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  24371Creanțe atașate2417Creanțe atașate
  30117Creanțe atașatePreia parțial contul 30117.
  24372Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  251Conturi curente, conturi de monedă electronică și conturi de plăți251Conturi de plăți și monedă electronică Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2512Conturi de monedă electronică2512Conturi de monedă electronică
  2513Conturi de plăți2511Conturi de plăți
  2517Creanțe atașate, datorii atașate și sume de amortizat2517Creanțe și datorii atașatePreia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  25171Creanțe atașate și sume de amortizat25171Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  25172Datorii atașate și sume de amortizat25172Datorii atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  261Valori de recuperat261Valori de recuperat Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2611Valori de recuperat2611Valori de recuperat
  2617Creanțe atașate și sume de amortizat2617Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  26171Creanțe atașate2617Creanțe atașate
  26172Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  262Alte sume datorate262Alte sume datorate Preia parțial conturile 375 și 376.
  2521Conturi de factoring
  2527Datorii atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2621Alte sume datorate2621Alte sume datorate
  2521Conturi de factoring
  2627Datorii atașate și sume de amortizat2627Datorii atașate Preia parțial conturile 375 și 376.
  2527Datorii atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  26271Datorii atașate2627Datorii atașate
  2527Datorii atașate
  26272Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  263Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efectiveCont nou
  2631Dobânzi de încasatCont nou
  2632Dobânzi de plătitCont nou
  271Conturi curente la instituții de credit271Conturi curente la instituții de creditPreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2711Conturi curente la instituții de credit2711Conturi curente la instituții de credit
  2717Creanțe, datorii atașate și sume de amortizat2717Creanțe și datorii atașatePreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27171Creanțe atașate și sume de amortizat27171Creanțe atașate Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27172Datorii atașate și sume de amortizat27172Datorii atașate Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  272Depozite constituite la instituții de credit272Depozite constituite la instituții de credit Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2721Depozite la vedere la instituții de credit2721Depozite la vedere la instituții de credit
  2722Depozite la termen la instituții de credit2722Depozite la termen la instituții de credit
  2723Depozite colaterale la instituții de credit2723Depozite colaterale la instituții de credit
  2727Creanțe atașate și sume de amortizat2727Creanțe atașate Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27271Creanțe atașate2727Creanțe atașate
  27272Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  273Credite acordate instituțiilor de credit273Credite acordate instituțiilor de credit Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2731Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit2731Credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor de credit
  2732Credite la termen acordate instituțiilor de credit2732Credite la termen acordate instituțiilor de credit
  2737Creanțe atașate și sume de amortizat2737Creanțe atașate Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27371Creanțe atașate2737Creanțe atașate
  27372Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  274Împrumuturi primite de la instituții de credit274Împrumuturi primite de la instituții de creditPreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2741Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit2741Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit
  2742Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit2742Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit
  2747Datorii atașate și sume de amortizat2747Datorii atașate Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27471Datorii atașate2747Datorii atașate
  27472Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  275Operațiuni repo și titluri date cu împrumut instituțiilor de credit276Valori date în pensiune instituțiilor de credit Preia parțial conturile 3012, 376, respectiv 375.
  3012Titluri date în pensiune livrată
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2751Operațiuni repo de pe o zi pe alta cu instituții de credit2761Valori date în pensiune de pe o zi pe alta instituțiilor de creditPreia parțial contul 30121.
  30121Titluri date în pensiune livrată
  2752Operațiuni repo la termen cu instituții de credit2762Valori date în pensiune la termen instituțiilor de credit Preia parțial contul 30121.
  30121Titluri date în pensiune livrată
  2753Titluri date cu împrumut de pe o zi pe alta instituțiilor de creditCont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2754Titluri date cu împrumut la termen instituțiilor de creditCont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2757Datorii atașate și sume de amortizat2767Datorii atașate Preia parțial conturile 30127, 376, respectiv 375.
  30127Datorii atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27571Datorii atașate2767Datorii atașate Preia parțial contul 30127.
  30127Datorii atașate
  27572Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  276Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut de la instituții de credit275Valori primite în pensiune de la instituții de credit Preia parțial conturile 3011, 375, respectiv 376.
  3011Titluri primite în pensiune livrată
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2761Operațiuni reverse repo de pe o zi pe alta cu instituții de credit2751Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta de la instituții de creditPreia parțial contul 30111.
  30111Titluri primite în pensiune livrată
  2762Operațiuni reverse repo la termen cu instituții de credit2752Valori primite în pensiune la termen de la instituții de credit Preia parțial contul 30111.
  30111Titluri primite în pensiune livrată
  2763Titluri luate cu împrumut de pe o zi pe alta de la instituții de creditCont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2764Titluri luate cu împrumut la termen de la instituții de creditCont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri.
  2767Creanțe atașate și sume de amortizat2757Creanțe atașate Preia parțial conturile 30117, 375, respectiv 376.
  30117Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27671Creanțe atașate2757Creanțe atașate Preia parțial contul 30117.
  30117Creanțe atașate
  27672Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  277Valori de recuperat de la instituții de credit277Valori de recuperat de la instituții de creditPreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2771Valori de recuperat de la instituții de credit2771Valori de recuperat de la instituții de credit
  2777Creanțe atașate și sume de amortizat2777Creanțe atașatePreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27771Creanțe atașate2777Creanțe atașate
  27772Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  278Alte sume datorate instituțiilor de credit278Alte sume datorate instituțiilor de creditPreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2781Alte sume datorate instituțiilor de credit2781Alte sume datorate instituțiilor de credit
  2787Datorii atașate și sume de amortizat2787Datorii atașatePreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  27871Datorii atașate2787Datorii atașate
  27872Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  281Active financiare restante281Creanțe restanteCont nou Preia parțial conturile 281, 376 și 375, precum și conturile de creanțe curente.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2811Active financiare restante2811Creanțe restanteCont nouPreia parțial contul 2811, precum și conturile de creanțe curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  2817Creanțe atașate și sume de amortizat2812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 2812, 2817, 376 și 375, precum și conturile de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  2817Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  28171Creanțe atașate2812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 2812, 2817, precum și conturile de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  2817Creanțe atașate
  28172Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376 și 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  282Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ281Creanțe restanteCont nou.Preia parțial conturile 281, 376 și 375, precum și conturile de creanțe curente.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2821Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ2811Creanțe restanteCont nouPreia parțial contul 2811, precum și conturile de creanțe curente.
  2827Creanțe atașate și sume de amortizat2812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 2812, 2817, 376 și 375, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  2817Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  28271Creanțe atașate2812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 2812, 2817, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  2817Creanțe atașate
  28272Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376 și 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  283Active financiare depreciate la data raportării281Creanțe restante Cont nou Preia parțial conturile 281, 282, 376 și 375, precum și conturile de creanțe curente.
  282Creanțe îndoielnice
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  2831Active financiare depreciate la data raportării2811Creanțe restante Cont nou Preia parțial conturile 2811, 2812, precum și conturile de creanțe curente.
  2821Creanțe îndoielnice
  2837Creanțe atașate și sume de amortizat2812Dobânzi restante Preia parțial conturile 2812, 2817, 2822, 2827, 376 și 375, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  2817Creanțe atașate
  2822Dobânzi îndoielnice
  2827Creanțe atașate
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  28371Creanțe atașate2812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 2812, 2817, 2822 și 2827, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  2817Creanțe atașate
  2822Dobânzi îndoielnice
  2827Creanțe atașate
  28372Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  284Active financiare depreciate la recunoașterea inițialăClasa 2Operațiuni cu clientelaCont nouPreia sume din clasa 2, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, inclusiv creanțe atașate, și parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat aferente.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2841Active financiare depreciate la recunoașterea inițialăClasa 2Operațiuni cu clientelaCont nouPreia sume din clasa 2, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente.
  2847Creanțe atașate și sume de amortizatClasa 2Operațiuni cu clientelaCont nouPreia sume din clasa 2, reprezentând creanțe atașate, și parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat, aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  28471Creanțe atașateClasa 2Operațiuni cu clientelaCont nouPreia sume din clasa 2, reprezentând creanțe atașate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  28472Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nouPreia parțial conturile 375 și 376 reprezentând sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  285Creanțe comerciale - abordarea simplificată201Creanțe comercialeCont nouPreia sume din contul 201, reprezentând creanțe comerciale, inclusiv creanțe atașate, și parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat aferente*4)
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  2851Creanțe comerciale2011Creanțe comercialeCont nouPreia sume din contul 2011, reprezentând creanțe comerciale*4), exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente.
  2857Creanțe atașate și sume de amortizat2017Creanțe atașateCont nouPreia sume din contul 2017, reprezentând creanțe atașate, și parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat, aferente creanțelor comerciale*4).
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  28571Creanțe atașate2017Creanțe atașateCont nouPreia sume din contul 2017, reprezentând creanțe atașate aferente creanțelor comerciale*4).
  28572Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nouPreia parțial conturile 376 și 375, reprezentând sume de amortizat aferente creanțelor comerciale*4).
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  291Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel individual2911Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nou Preia parțial conturile 2911, 2912.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  2911Pierderi așteptate pe următoarele 12 luniCont nou
  2912Pierderi așteptate pe durata de viață2911Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nou Preia parțial conturile 2911, 2912.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  29121Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativCont nou
  29122Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării2911Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nou Preia parțial conturile 2911, 2912.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  29123Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată2911Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nou Preia parțial conturile 2911 și 2912, reprezentând ajustări aferente creanțelor comerciale*4).
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  2913Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială2911Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nou Preia parțial conturile 2911 și 2912, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  292Ajustări pentru pierderi așteptate calculate la nivel colectiv2911Ajustări pentru deprecierea creditelor Cont nou Preia parțial conturile 2911, 2912.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  2921Pierderi așteptate pe următoarele 12 luniCont nou
  2922Pierderi așteptate pe durata de viață2911Ajustări pentru deprecierea creditelorCont nou Preia parțial conturile 2911, 2912.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  29221Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativCont nou
  29222Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării2911Ajustări pentru deprecierea creditelorCont nou Preia parțial conturile 2911, 2912.
  2912Ajustări pentrudepreciereadobânzilor
  29223Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale - abordarea simplificată2911Ajustări pentru deprecierea creditelorCont nou Preia parțial conturile 2911 și 2912, reprezentând ajustări aferente creanțelor comerciale*4).
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  2923Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială2911Ajustări pentru deprecierea creditelorCont nou Preia parțial conturile 2911 și 2912, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilor
  297Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciate2912Ajustări pentru deprecierea dobânzilorCont nouPreia parțial contul 2912
  299Alte ajustăriCont nou
  301Active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționăriiCont nou Preia parțial conturile de active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării.
  3011Active financiare deținute în vederea tranzacționăriiCont nou Preia parțial conturile de active financiare deținute în vederea tranzacționării.
  30111Instrumente de capitaluri proprii30213Acțiuni și alte titluri cu venit variabil Cont nou
  30253Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  30112Instrumente de datorie30211Efecte publice și valori asimilate Cont nou
  30212Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30251Efecte publice și valori asimilate
  30252Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30113Credite și creanțeCont nou Preia parțial conturile de credite și creanțe din clasele 2, 3 și 4, respectiv creditele și creanțele deținute în vederea tranzacționării.
  3012Datorii financiare deținute în vederea tranzacționăriiCont nou Preia parțial conturile de datorii financiare, respectiv datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării.
  30121Poziții scurte30272Alte datorii privind titlurileCont nou
  30123Datorii constituite prin titluriCont nou Preia parțial conturile de datorii constituite prin titluri, respectiv cele deținute în vederea tranzacționării.
  30129Alte datorii financiareCont nou Preia parțial conturile de alte datorii financiare, respectiv cele deținute în vederea tranzacționării.
  302Active și datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdereCont nou Preia parțial conturile de active și datorii financiare, respectiv cele desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  3021Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdereCont nou Preia parțial conturile de active financiare, respectiv activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30212Instrumente de datorie30311Efecte publice și valori asimilate Cont nou Preia parțial conturile 30311, 30312, 30351, 30352, 30371, 30372, 3041, 3045 și 3047, respectiv instrumentele de datorie desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30312Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30351Efecte publice și valori asimilate
  30352Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30371Efecte publice și valori asimilate
  30372Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  3041Titluri de investiții
  3045Titluri date cu împrumut
  3047Creanțe atașate
  30213Credite și creanțeCont nou Preia parțial conturile de credite și creanțe din clasele 2,3 și 4, respectiv creditele și creanțele desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  3022Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdereCont nou Preia parțial conturile de datorii financiare, respectiv datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30222Datorii constituite prin titluriCont nou Preia parțial conturile de datorii constituite prin titluri, respectiv cele desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  30229Alte datorii financiareCont nou Preia parțial conturile de alte datorii financiare, respectiv cele desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  3026Titluri luate cu împrumutSe închide prin contul 30271 „Datorii privind titlurile luate cu împrumut”
  303Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului globalCont nou Preia parțial conturile de active financiare, respectiv cele evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, precum și conturile de ajustări pentru depreciere aferente.
  3031Instrumente de capitaluri proprii30313Acțiuni și alte titluri cu venit variabilCont nou Preia parțial conturile 30313, 30353, 30373, 375, 376, 39113, 413, 415 și 491.
  30353Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  30373Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  39113Ajustări pentru deprecierea acțiunilor și a altor titluri cu venit variabil
  413Titluri ale activității de portofoliu
  415Titluri date cu împrumut
  491Ajustări pentru deprecierea părților deținute în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  3032Instrumente de datorie30311Efecte publice și valori asimilate Cont nou Preia parțial conturile 30311, 30312, 30351, 30352, 375, 376, 39111 și 39112.
  30312Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30351Efecte publice și valori asimilate
  30352Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  39111Ajustări pentru deprecierea efectelor publice și a altor valori asimilate
  39112Ajustări pentru deprecierea obligațiunilor și a altor titluri cu venit fix
  3033Credite și creanțeCont nou Preia parțial conturile de credite și creanțe din clasele 2, 3 și 4, respectiv creditele și creanțele evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, precum și conturile de ajustări pentru depreciere aferente.
  3037Creanțe atașate3037Creanțe atașatePreia parțial contul 3037, precum și conturile de creanțe atașate în care erau înregistrate sumele aferente creditelor și creanțelor reclasificate drept active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
  304Instrumente de datorie la cost amortizat304Titluri de investiții Cont nou Preia parțial conturile 304, 375 și 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3041Instrumente de datorie3041Titluri de investiții Cont nou Preia parțial conturile 3041, 3045, 375 și 376.
  3045Titluri date cu împrumut
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3047Creanțe atașate3047Creanțe atașatePreia parțial contul 3047
  305Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdereCont nou Preia parțial conturile de active financiare, respectiv cele evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum și conturile de ajustări pentru depreciere aferente
  3051Instrumente de capitaluri proprii30313Acțiuni și alte titluri cu venit variabilCont nou Preia parțial conturile 30313, 30353, 30373, 39113, 375, 376, 413, 415, 491.
  30353Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  30373Acțiuni și alte titluri cu venit variabil
  39113Ajustări pentru deprecierea acțiunilor și altor titluri cu venit variabil
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  413Titluri ale activității de portofoliu
  415Titluri date cu împrumut
  491Ajustări pentru deprecierea părților deținute în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  3052Instrumente de datorie30311Efecte publice și valori asimilate Cont nouPreia parțial conturile 30311, 30312, 30351, 30352, 30371, 30372, 30411, 30412, 30451, 30452, 30471, 30472, 375, 376, 39111, 39112, 39121 și 39122.
  30312Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30351Efecte publice și valori asimilate
  30352Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30371Efecte publice și valori asimilate
  30372Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30411Efecte publice și valori asimilate
  30412Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30451Efecte publice și valori asimilate
  30452Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  30471Efecte publice și valori asimilate
  30472Obligațiuni și alte titluri cu venit fix
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  39111Ajustări pentru deprecierea efectelor publice și a altor valori asimilate
  39112Ajustări pentru deprecierea obligațiunilor și a altor titluri cu venit fix
  39121Ajustări pentru deprecierea efectelor publice și a altor valori asimilate
  39122Ajustări pentru deprecierea obligațiunilor și a altor titluri cu venit fix
  3053Credite și creanțeCont nou Preia parțial conturile de credite și creanțe din clasele 2,3 și 4, respectiv creditele și creanțele clasificate ca active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum și conturile de ajustări pentru depreciere aferente.
  311Instrumente derivate deținute în vederea tranzacționării311Instrumente derivate fermeCont nou Preia parțial conturile 311, 312, 313 și 319.
  312Instrumente derivate condiționale cumpărate
  313Instrumente derivate condiționale vândute
  319Alte instrumente derivate
  3111Instrumente derivate pe rata dobânzii3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nouPreia parțial conturile 3113, 3122, 3132 și 319.
  3122Instrumente derivate pe rata dobânzii
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  319Alte instrumente derivate
  31111Swap pe rata dobânzii3113Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nouPreia parțial contul 3113.
  31112Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3122Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3122 și 3132.
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  31113Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  31114Opțiuni pe piețe organizate3122Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3122 și 3132.
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  31115Alte instrumente pe piețe organizate3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  3112Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119, 3123, 3129, 3133, 3139 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31121Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  31122Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31123Opțiuni pe piețe organizate3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  31124Alte instrumente pe piețe organizate3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3113Instrumente derivate pe cursul de schimb3111Operațiuni de schimb la termen Cont nou Preia parțial conturile 3111, 3112, 3121, 3131 și 319.
  3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
  3121Instrumente derivate pe cursul de schimb
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  319Alte instrumente derivate
  31131Operațiuni ferme de schimb la termen3111Operațiuni de schimb la termenCont nouPreia parțial contul 3111.
  31132Swap financiar de valute3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nouPreia parțial contul 3112.
  31133Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3121Instrumente derivate pe cursul de schimb Cont nou Preia parțial conturile 3121 și 3131.
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  31134Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3112 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  31135Opțiuni pe piețe organizate3121Instrumente derivate pe cursul de schimb Cont nou Preia parțial conturile 3121 și 3131.
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  31136Alte instrumente pe piețe organizate3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3112 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  3114Instrumente derivate pe riscul de credit3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31141Credit default swap3119Alte instrumente derivateCont nouPreia parțial contul 3119.
  31142Credit spread option3129Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3129 și 3139.
  3139Alte instrumente derivate
  31143Total return swap3119Alte instrumente derivateCont nouPreia parțial contul 3119.
  31144Alte instrumente3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3115Instrumente derivate pe mărfuri3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3116Alte instrumente derivate3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  312Instrumente derivate de acoperire a valorii juste311Instrumente derivate fermeCont nou Preia parțial conturile 311, 312, 313 și 319.
  312Instrumente derivatecondiționale cumpărate
  313Instrumente derivate condiționale vândute
  319Alte instrumente derivate
  3121Instrumente derivate pe rata dobânzii3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113, 3122, 3132 și 319.
  3122Instrumente derivate pe rata dobânzii
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  319Alte instrumente derivate
  31211Swap pe rata dobânzii3113Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nouPreia parțial contul 3113.
  31212Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3122Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nou Preia parțial conturile 3122 și 3132.
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  31213Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  31214Opțiuni pe piețe organizate3122Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nou Preia parțial conturile 3122 și 3132.
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  31215Alte instrumente pe piețe organizate3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  3122Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119, 3123, 3129, 3133, 3139 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31221Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  31222Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31223Opțiuni pe piețe organizate3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  31224Alte instrumente pe piețe organizate3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3123Instrumente derivate pe cursul de schimb3111Operațiuni de schimb la termen Cont nou Preia parțial conturile 3111, 3112, 3121, 3131 și 319.
  3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
  3121Instrumente derivate pe cursul de schimb
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  319Alte instrumente derivate
  31231Operațiuni ferme de schimb la termen3111Operațiuni de schimb la termenCont nouPreia parțial contul 3111.
  31232Swap financiar de valute3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nouPreia parțial contul 3112.
  31233Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3121Instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3121 și 3131.
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  31234Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3112 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  31235Opțiuni pe piețe organizate3121Instrumente derivate pe cursul de schimb Cont nou Preia parțial conturile 3121 și 3131.
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  31236Alte instrumente pe piețe organizate3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3112 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  3124Instrumente derivate pe riscul de credit3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31241Credit default swap3119Alte instrumente derivateCont nouPreia parțial contul 3119.
  31242Credit spread option3129Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3129 și 3139.
  3139Alte instrumente derivate
  31243Total return swap3119Alte instrumente derivateCont nouPreia parțial contul 3119.
  31244Alte instrumente3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3125Instrumente derivate pe mărfuri3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3126Alte instrumente derivate3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  313Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate311Instrumente derivate fermeCont nou Preia parțial conturile 311, 312, 313 și 319.
  312Instrumente derivatecondiționale cumpărate
  313Instrumente derivate condiționale vândute
  319Alte instrumente derivate
  3131Instrumente derivate pe rata dobânzii3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113, 3122, 3132 și 319.
  3122Instrumente derivate pe rata dobânzii
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  319Alte instrumente derivate
  31311Swap pe rata dobânzii3113Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nouPreia parțial contul 3113.
  31312Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3122Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nou Preia parțial conturile 3122 și 3132.
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  31313Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  31314Opțiuni pe piețe organizate3122Instrumente derivate pe rata dobânziiCont nou Preia parțial conturile 3122 și 3132.
  3132Instrumente derivate pe rata dobânzii
  31315Alte instrumente pe piețe organizate3113Instrumente derivate pe rata dobânzii Cont nou Preia parțial conturile 3113 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  3132Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119, 3123, 3129, 3133, 3139 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31321Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  31322Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursierCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31323Opțiuni pe piețe organizate3123Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3123, 3129, 3133 și 3139.
  3129Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieri
  3139Alte instrumente derivate
  31324Alte instrumente pe piețe organizate3114Instrumente derivate pe acțiuni și indici bursieriCont nou Preia parțial conturile 3114, 3119 și 319.
  3119Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3133Instrumente derivate pe cursul de schimb3111Operațiuni de schimb la termen Cont nou Preia parțial conturile 3111, 3112, 3121, 3131 și 319.
  3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
  3121Instrumente derivate pe cursul de schimb
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  319Alte instrumente derivate
  31331Operațiuni ferme de schimb la termen3111Operațiuni de schimb la termenCont nouPreia parțial contul 3111.
  31332Swap financiar de valute3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nouPreia parțial contul 3112.
  31333Opțiuni pe piețe la buna înțelegere3121Instrumente derivate pe cursul de schimb Cont nou Preia parțial conturile 3121 și 3131.
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  31334Alte instrumente pe piețe la buna înțelegere3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3112 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  31335Opțiuni pe piețe organizate3121Instrumente derivate pe cursul de schimbCont nouPreia parțial conturile 3121 și 3131.
  3131Instrumente derivate pe cursul de schimb
  31336Alte instrumente pe piețe organizate3112Alte instrumente derivate pe cursul de schimbCont nou Preia parțial conturile 3112 și 319.
  319Alte instrumente derivate
  3134Instrumente derivate pe riscul de credit3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  31341Credit default swap3119Alte instrumente derivateCont nouPreia parțial contul 3119.
  31342Credit spread option3129Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3129 și 3139.
  3139Alte instrumente derivate
  31343Total return swap3119Alte instrumente derivateCont nouPreia parțial contul 3119.
  31344Alte instrumente3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3135Instrumente derivate pe mărfuri3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  3136Alte instrumente derivate3119Alte instrumente derivateCont nou Preia parțial conturile 3119, 3129, 3139 și 319.
  3129Alte instrumente derivate
  3139Alte instrumente derivate
  319Alte instrumente derivate
  314Instrumente derivate de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii311Instrumente derivate fermeCont nou Preia parțial conturile 311, 312, 313 și 319.
  312Instrumente derivate condiționale cumpărate
  313Instrumente derivate condiționale vândute
  319Alte instrumente derivate
  315Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii311Instrumente derivate fermeCont nou Preia parțial conturile 311, 312, 313 și 319.
  312Instrumente derivate condiționale cumpărate
  313Instrumente derivate condiționale vândute
  319Alte instrumente derivate
  316Modificări de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânziiCont nou
  325Obligațiuni325Obligațiuni Preia parțial conturile 3741, 3742, 3749, precum și conturile 375, respectiv 376.
  3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3251Obligațiuni3251Obligațiuni
  3257Datorii atașate și sume de amortizat3257Datorii atașate Preia parțial conturile 3741, 3742, 3749, precum și conturile 375, respectiv 376.
  3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  32571Datorii atașate3257Datorii atașate
  32572Sume de amortizat3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fixCont nou Preia parțial conturile 3741, 3742, 3749, precum și conturile 375, respectiv 376.
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  326Alte datorii constituite prin titluri326Alte datorii constituite prin titluri Preia parțial conturile 3741, 3742, 3749, precum și conturile 375, respectiv 376.
  3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3261Alte datorii constituite prin titluri3261Alte datorii constituite prin titluri
  3267Datorii atașate și sume de amortizat3267Datorii atașate Preia parțial conturile 3741, 3742, 3749, precum și conturile 375, respectiv 376.
  3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  32671Datorii atașate3267Datorii atașate
  32672Sume de amortizat3741Prime de emisiune privind titlurile cu venit fixCont nou Preia parțial conturile 3741, 3742, 3749, precum și conturile 375, respectiv 376.
  3742Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix
  3749Alte cheltuieli de repartizat
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  343Decontări între instituția financiară nebancară și subunități341Decontări între instituție și subunități
  351Beneficii ale angajaților351Personal și conturi asimilate
  3511Indemnizații și salarii datorate3511Personal - salarii datorate Preia parțial conturile 3511 și 35191.
  35191Alte datorii în legătură cu personalul
  3512Absențe pe termen scurt compensate3511Personal - salarii datorateCont nou Preia parțial conturile 3511, 3512 și 35191.
  3512Personal - ajutoare materiale datorate
  35191Alte datorii în legătură cu personalul
  3513Participarea angajaților la profit și prime de plătit3511Personal - salarii datoratePreia parțial conturile 3511, respectiv 3513 .
  3513Prime reprezentând participarea personalului la profit
  3514Beneficii nemonetare3512Personal - ajutoare materiale datorate Cont nou Preia parțial conturile 3512 și 35191.
  35191Alte datorii în legătură cu personalul
  35141Angajați ajutoare materiale datorate3512Personal - ajutoare materiale datoratePreia parțial contul 3512.
  35149Alte beneficii nemonetare35191Alte datorii în legătură cu personalulCont nouPreia parțial contul 35191.
  3515Avansuri acordate angajaților3514Avansuri acordate personalului
  3516Beneficii ale angajaților neridicate3515Drepturi de personal neridicate
  3517Rețineri din salarii datorate terților3516Rețineri din salarii datorate terților
  3518Alte beneficii ale angajaților35191Alte datorii în legătură cu personalulCont nouPreia parțial contul 35191.
  35181Beneficii postangajare35191Alte datorii în legătură cu personalulCont nouPreia parțial contul 35191.
  35182Alte beneficii pe termen lung ale angajaților3513Prime reprezentând participarea personalului la profitCont nou Preia parțial conturile 3513, respectiv 35191.
  35191Alte datorii în legătură cu personalul
  35183Beneficii pentru terminarea contractului de muncă3511Personal - salarii datorate Cont nouPreia parțial contul 3511, respectiv 35191.
  35191Alte datorii în legătură cu personalul
  3519Alte datorii și creanțe în legătură cu angajații3519Alte datorii și creanțe în legătură cu personalulPreia parțial contul 3519.
  35191Alte datorii în legătură cu angajații35191Alte datorii în legătură cu personalulPreia parțial contul 35191.
  35192Alte creanțe în legătură cu angajații35192Alte creanțe în legătură cu personalul
  352Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate352Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate
  3521Asigurări sociale3521Asigurări sociale
  35211Contribuția unității la asigurările sociale35211Contribuția unității la asigurările sociale
  35212Contribuția angajaților la asigurările sociale35212Contribuția personalului la asigurările sociale
  35213Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate35213Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate
  35214Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate35214Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
  3522Ajutor de șomaj3522Ajutor de șomaj
  35221Contribuția unității la fondul de șomaj35221Contribuția unității la fondul de șomaj
  35222Contribuția angajaților la fondul de șomaj35222Contribuția personalului la fondul de șomaj
  3526Alte datorii și creanțe sociale3526Alte datorii și creanțe sociale
  35261Alte datorii sociale35261Alte datorii sociale
  35262Alte creanțe sociale35262Alte creanțe sociale
  353Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate353556Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate Provizioane pentru impozite
  3531Impozitul pe profit3531Impozitul pe profit
  556Provizioane pentru impozite
  35311Impozitul pe profit curent3531Impozitul pe profit
  35312Impozitul pe profit amânat556Provizioane pentru impoziteCont nou
  3532Taxa pe valoarea adăugată3532Taxa pe valoarea adăugată
  35323TVA de plată35323TVA de plată
  35324TVA de recuperat35324TVA de recuperat
  35326TVA deductibilă35326TVA deductibilă
  35327TVA colectată35327TVA colectată
  35328TVA neexigibilă35328TVA neexigibilă
  3533Impozitul pe venituri de natura salariilor3533Impozitul pe venituri de natura salariilor
  3534Subvenții guvernamentale de primit3534Subvenții
  3536Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate3536Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
  3538Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate3538Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate
  3539Alte datorii și creanțe cu bugetul statului3539Alte datorii și creanțe cu bugetul statului
  35391Alte datorii față de bugetul statului35391Alte datorii față de bugetul statului
  35392Alte creanțe privind bugetul statului35392Alte creanțe privind bugetul statului
  354Dividende de plată354Dividende de plată
  355Debitori diverși355Debitori diverși Preia parțial conturile 375, 376, 433, respectiv 434.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  433Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
  434Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
  3551Depozite de garanții vărsate3551Depozite de garanții vărsate
  35511Depozite aferente operațiunilor pe piețele organizate de instrumente derivate35511Depozite aferente operațiunilor pe piețele organizate de instrumente derivate
  35512Depozite aferente altor operațiuni cu instrumente derivate35512Depozite aferente altor operațiuni cu instrumente derivate
  35516Alte depozite35516Alte depozite
  3552Debitori din avansuri spre decontare3552Debitori din avansuri spre decontare
  3553Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar3553Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar
  3556Alți debitori diverși3556Alți debitori diverși
  433Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
  434Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
  3557Creanțe atașate și sume de amortizat3557Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  35571Creanțe atașate3557Creanțe atașate
  35572Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  356Creditori diverși356Creditori diverșiPreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3036Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament
  418Vărsăminte de efectuat pentru părți în societăți comerciale legate, pentru titluri de participare și pentru titluri ale activității de portofoliu
  3566Alți creditori diverși3566Creditori diverși
  3036Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament
  418Vărsăminte de efectuat pentru părți în societăți comerciale legate, pentru titluri de participare și pentru titluri ale activității de portofoliu
  3567Datorii atașate și sume de amortizat3567Datorii atașatePreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  35671Datorii atașate3567Datorii atașate
  35672Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  357Decontări din operațiuni în asocieri în participație357Decontări din operațiuni în asocieri în participație
  3571Creanțe din operațiuni în asocieri în participație3571Creanțe din operațiuni în asocieri în participație
  3572Datorii din operațiuni în asocieri în participație3572Datorii din operațiuni în asocieri în participație
  358Împrumuturi primite de instituțiile financiare nebancare de la acționari și alte împrumuturi358Împrumuturi primite de la acționari și alte împrumuturi Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3581Împrumuturi primite de la acționari3581Împrumuturi primite de la acționari
  3582Alte împrumuturi3582Alte împrumuturi
  3587Datorii atașate și sume de amortizat3587Datorii atașatePreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  35871Datorii atașate3587Datorii atașate
  35872Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  361Active deținute în vederea vânzării361Valori din aur, metale și pietre prețioase Preia parțial conturile 365, 367 și 368.
  365Stocuri aflate la terți
  367Alte stocuri și asimilate
  368Alte bunuri diverse
  3611Valori din aur, metale și pietre prețioase361Valori din aur, metale și pietre prețioase Preia parțial contul 365.
  365Stocuri aflate la terți
  3612Alte active deținute în vederea vânzării368Alte bunuri diversePreia parțial conturile 365, 367 și 368.
  365Stocuri aflate la terți
  367Alte stocuri și asimilate
  362Materiale și alte consumabile362MaterialePreia parțial conturile 363, 365 și 367.
  363Materiale de natura obiectelor de inventar
  365Stocuri aflate la terți
  367Alte stocuri și asimilate
  3621Materiale362MaterialePreia parțial conturile 365 și 367.
  365Stocuri aflate la terți
  367Alte stocuri și asimilate
  3622Alte consumabile363Materiale de natura obiectelor de inventarPreia parțial conturile 363, 365 și 367.
  365Stocuri aflate la terți
  367Alte stocuri și asimilate
  363Active imobilizate deținute în vederea vânzării368Alte bunuri diversePreia parțial contul 368.
  371Valori primite la încasare371Valori primite la încasare
  372Conturi de ajustare372Conturi de ajustare
  3721Poziție de schimb3721Poziție de schimb
  3722Contravaloarea poziției de schimb3722Contravaloarea poziției de schimb
  3723Conturi de ajustare valută3723Conturi de ajustare valută
  3729Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanțului3729Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilanțului
  375Cheltuieli înregistrate în avans375Cheltuieli înregistrate în avansPreia parțial contul 375.
  376Venituri înregistrate în avans376Venituri înregistrate în avansPreia parțial contul 376.
  377Cheltuieli de plătit377Cheltuieli de plătit
  30277Datorii atașate
  378Venituri de primit378Venituri de primit
  30257Creanțe atașate
  417Creanțe atașate
  379Subvenții guvernamentale și alte conturi de regularizare373Conturi de diferențe
  3799Alte conturi de regularizare
  3792Subvenții pentru investiții
  3791Subvenții guvernamentale3792Subvenții pentru investiții
  37911Subvenții privind activele37921Subvenții guvernamentale pentru investiții Preia parțial contul 37929.
  37923Donații pentru investiții
  37924Plusuri de inventar de natura imobilizărilor
  37929Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții
  37912Subvenții privind veniturile37929Alte sume primite cu caracter de subvenții pentru investițiiPreia parțial contul 37929.
  37913Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții37922Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investițiiPreia parțial contul 37922.
  3799Alte conturi de regularizare373Conturi de diferențe
  3799Alte conturi de regularizare
  381Active financiare restante381Creanțe restanteCont nou Preia parțial conturile 376, 375 și 381, precum și conturile de creanțe curente.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  3811Active financiare restante3811Creanțe restanteCont nouPreia parțial contul 3811, precum și conturile de creanțe curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  3817Creanțe atașate și sume de amortizat3812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 376, 375, 3812 și 3817,precum și conturile de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  3817Creanțe atașate
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  38171Creanțe atașate3812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 3812 și 3817, precum și conturile de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  3817Creanțe atașate
  38172Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  382Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ381Creanțe restanteCont nou Preia parțial conturile 376, 375 și 381, precum și conturile de creanțe curente.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  3821Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ3811Creanțe restanteCont nouPreia parțial contul 3811, precum și conturile de creanțe curente.
  3827Creanțe atașate și sume de amortizat3812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 376, 375, 3812 și 3817, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  3817Creanțe atașate
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  38271Creanțe atașate3812Dobânzi restante Cont nou Preia parțial conturile 3812 și 3817, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  3817Creanțe atașate
  38272Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  383Active financiare depreciate la data raportării381Creanțe restante Cont nou Preia parțial conturile 376, 375, 381 și 382, precum și conturile de creanțe curente.
  382Creanțe îndoielnice
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  3831Active financiare depreciate la data raportării3811Creanțe restante Cont nou Preia parțial conturile 3811 și 3821, precum și conturile de creanțe curente.
  3821Creanțe îndoielnice
  3837Creanțe atașate și sume de amortizat3812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 376, 375, 3812, 3817, 3822 și 3827, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  3817Creanțe atașate
  3822Dobânzi îndoielnice
  3827Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  38371Creanțe atașate3812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 3812, 3817, 3822 și 3827, precum și conturile de creanțe atașate curente
  3817Creanțe atașate
  3822Dobânzi îndoielnice
  3827Creanțe atașate
  38372Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375 și 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  384Active financiare depreciate la recunoașterea inițialăClasa3Operațiuni cu titluri și operațiuni diversePreia sume din clasa 3, reprezentând active financiaredepreciate la recunoașterea inițială, inclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente.
  3841Active financiare depreciate la recunoașterea inițialăClasa3Operațiuni cu titluri și operațiuni diversePreia sume din clasa 3, reprezentând active financiaredepreciate la recunoașterea inițială, exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente.
  3847Creanțe atașate și sume de amortizatClasa3Operațiuni cu titluri și operațiuni diversePreia sume din clasa 3, reprezentând creanțe atașate și sume de amortizat aferente activelor financiaredepreciate larecunoaștereainițială.
  38471Creanțe atașateClasa3Operațiuni cu titluri și operațiuni diversePreia sume din clasa 3, reprezentând creanțe atașate aferente activelor financiaredepreciate larecunoaștereainițială
  38472Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansPreia parțial conturile 375 și 376, reprezentând sume de amortizat aferente activelor financiaredepreciate larecunoaștereainițială.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  385Active aferente unui contract - abordarea simplificatăCont nou
  3851Active aferente unui contractCont nou
  3857Creanțe atașate și sume de amortizatCont nou
  38571Creanțe atașateCont nou
  38572Sume de amortizatCont nou
  386Creanțe comerciale din operațiuni diverse - abordarea simplificatăCont nou
  3861Creanțe comerciale din operațiuni diverseCont nou
  3867Creanțe atașate și sume de amortizatCont nou
  38671Creanțe atașateCont nou
  38672Sume de amortizatCont nou
  391Ajustări pentru pierderi așteptate aferente instrumentelor de datorie la cost amortizat3912Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investițiiCont nouPreia parțial contul 3912.
  3911Pierderi așteptate pe următoarele 12 luniCont nou
  3912Pierderi așteptate pe durata de viață3912Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investițiiCont nouPreia parțial contul 3912.
  39121Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativCont nou
  39122Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării3912Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investițiiCont nouPreia parțial contul 3912.
  3913Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială3912Ajustări pentru deprecierea titlurilor de investițiiCont nouPreia parțial contul 3912, reprezentând ajustări pentru deprecierea instrumentelor de datorie, aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  392Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni diverse și activelor aferente unui contract și alte ajustări399Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu titluri și operațiuni diverseCont nouPreia parțial contul 399.
  3921Pierderi așteptate pe următoarele 12 luniCont nou
  3922Pierderi așteptate pe durata de viață399Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu titluri și operațiuni diverseCont nouPreia parțial contul 399.
  39221Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativCont nou
  39222Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării399Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu titluri și operațiuni diverseCont nouPreia parțial contul 399.
  39223Pierderi așteptate privind activele aferente unui contract - abordarea simplificatăCont nou
  39224Pierderi așteptate aferente creanțelor comerciale din operațiuni diverse - abordarea simplificatăCont nou
  3923Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială399Ajustări pentru deprecierea creanțelor din operațiuni cu titluri și operațiuni diverseCont nouPreia parțial contul 399, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  3927Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciateCont nou
  3929Alte ajustăriCont nou
  393Ajustări pentru deprecierea stocurilor și activelor asimilate393Ajustări pentru deprecierea stocurilorPreia parțial contul 393.
  401Credite subordonate la termen401Credite subordonate la termen
  402Credite subordonate pe durată nedeterminată402Credite subordonate pe durată nedeterminată
  407Creanțe atașate și sume de amortizat407Creanțe atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  4071Creanțe atașate407Creanțe atașate
  4072Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  408Dobânzi de plătit care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efectiveCont nou
  411Titluri contabilizate la cost411Părți în societățile comerciale legatePreia parțial conturile 411, 412, 413 și 415.
  412Titluri de participare
  413Titluri ale activității de portofoliu
  415Titluri date cu împrumut
  4111Titluri de participare deținute în filiale411Părți în societățile comerciale legatePreia parțial conturile 411 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  4112Titluri de participare deținute în entități asociate412Titluri de participarePreia parțial conturile 412 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  4113Titluri de participare deținute în entități controlate în comun413Titluri ale activității de portofoliu Preia parțial conturile 413 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  412Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere411Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conturile 411, 412, 413 și 415.
  412Titluri de participare
  413Titluri ale activității de portofoliu
  415Titluri date cu împrumut
  4121Titluri de participare deținute în filiale411Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conturile 411 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  4122Titluri de participare deținute în entități asociate412Titluri de participarePreia parțial conturile 412 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  4123Titluri de participare deținute în entități controlate în comun413Titluri ale activității de portofoliu Preia parțial conturile 413 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  413Titluri evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global411Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conturile 411, 412, 413 și 415.
  412Titluri de participare
  413Titluri ale activității de portofoliu
  415Titluri date cu împrumut
  4131Titluri de participare deținute în filiale411Părți în societățile comerciale legate Preia parțial conturile 411 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  4132Titluri de participare deținute în entități asociate412Titluri de participare Preia parțial conturile 412 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  4133Titluri de participare deținute în entități controlate în comun413Titluri ale activității de portofoliu Preia parțial conturile 413 și 415.
  415Titluri date cu împrumut
  421Dotări pentru unitățile proprii din străinătate421Dotări pentru unitățile proprii din străinătate
  431Imobilizări necorporale în curs4419Alte imobilizări necorporaleCont nouPreia parțial contul 4419.
  432Imobilizări corporale în curs432Imobilizări corporale în curs
  4321Amenajări de terenuri și construcții4321Amenajări de terenuri și construcții
  4322Instalații tehnice și mijloace de transport4322Instalații tehnice și mijloace de transport
  4323Alte imobilizări corporale4323Alte imobilizări corporale
  441Imobilizări necorporale441ImobilizărinecorporalePreia parțial contul 441.
  4411Fondul comercial4411Fondul comercial
  Conturile de cheltuieli corespunzătoare4412Cheltuieli de constituire
  4419Alte imobilizări necorporale4419Alte imobilizări necorporalePreia parțial contul 4419.
  442Imobilizări corporale442Imobilizări corporale
  4421Terenuri și amenajări de terenuri4421Terenuri și amenajări de terenuriPreia parțial contul 4421.
  44211Terenuri44211TerenuriPreia parțial contul 44211.
  44212Amenajări de terenuri44212Amenajări de terenuriPreia parțial contul 44212.
  4422Construcții4422ConstrucțiiPreia parțial contul 4422.
  4423Instalații tehnice și mijloace de transport4423Instalații tehnice și mijloace de transport
  4424Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale4424Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (Alte active corporale)Preia parțial contul 363.
  363Materiale de natura obiectelor de inventar
  4425Investiții imobiliare4421Terenuri și amenajări de terenuri Cont nou Preia parțial conturile 4421, 4422 și 4425.
  4422Construcții
  4425Investiții imobiliare
  443Active reprezentând dreptul de utilizareCont nou.
  461Amortizări privind imobilizările necorporale și corporale461Amortizări privind imobilizările necorporale și corporale
  4611Amortizarea imobilizărilor necorporale4611Amortizareaimobilizărilornecorporale
  4612Amortizarea imobilizărilor corporale4612Amortizareaimobilizărilorcorporale
  46121Amortizarea amenajărilor de terenuri46121Amortizarea amenajărilor de terenuriPreia parțial contul 46121.
  46122Amortizarea construcțiilor46122AmortizareaconstrucțiilorPreia parțial contul 46122.
  46123Amortizarea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport46123Amortizarea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport
  46124Amortizarea altor active corporale (mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale)46124Amortizarea altor active corporale
  46125Amortizarea investițiilor imobiliare46121Amortizareaamenajărilor deterenuriCont nou Preia parțial conturile 46121, 46122 și 46125.
  46122Amortizareaconstrucțiilor
  46125Amortizareainvestițiilorimobiliare
  462Amortizarea activelor reprezentând dreptul de utilizareCont nou.
  471Creanțe din operațiuni de leasing financiar471Creanțe din operațiuni de leasing financiarPreia parțial conturile 471, 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  4711Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale4711Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporalePreia parțial contul 4711.
  4712Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale4712Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporalePreia parțial contul 4712.
  4713Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu alte activeCont nou
  4717Creanțe atașate și sume de amortizat4717Creanțe atașate Preia parțial conturile 4717, 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  47171Creanțe atașate4717Creanțe atașatePreia parțial contul 4717.
  47172Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  472Datorii din operațiuni de leasing472Datorii din operațiuni de leasing financiarPreia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  4721Datorii din operațiuni de leasing cu imobilizări necorporale4721Datorii din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale
  4722Datorii din operațiuni de leasing cu imobilizări corporale4722Datorii din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale
  4723Datorii din operațiuni de leasing cu alte activeCont nou
  4727Datorii atașate și sume de amortizat4727Datorii atașate Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  47271Datorii atașate4727Datorii atașate
  47272Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  473Dobânzi care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efectiveCont nou
  4731Dobânzi de încasatCont nou
  4732Dobânzi de plătitCont nou
  481Active financiare restante481Creanțe restanteCont nou Preia parțial conturile 481, 376 și 375, precum și conturile de creanțe curente.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  4811Active financiare restante4811Creanțe restanteCont nouPreia parțial contul 4811, precum și conturile de creanțe curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  4817Creanțe atașate și sume de amortizat4812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 4812, 4817, 376 și 375, precum și conturile de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  4817Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  48171Creanțe atașate4812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 4812 și 4817, precum și conturile de creanțe atașate curente (respectiv soldurile conturilor de creanțe atașate curente aferente creanțelor pentru care se înregistrează restanțe).
  4817Creanțe atașate
  48172Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376 și 375.
  376Venituri înregistrate în avans
  482Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ481Creanțe restanteCont nou Preia parțial conturile 481, 376 și 375, precum și conturile de creanțe curente.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  4821Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ4811Creanțe restanteCont nouPreia parțial contul 4811, precum și conturile de creanțe curente.
  4827Creanțe atașate și sume de amortizat4812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 4812, 4817, 376 și 375, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  4817Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  48271Creanțe atașate4812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 4812 și 4817, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  4817Creanțe atașate
  48272Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  483Active financiare depreciate la data raportării481Creanțe restante Cont nou Preia parțial conturile 481, 482, 376 și 375, precum și conturile de creanțe curente.
  482Creanțe îndoielnice
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  4831Active financiare depreciate la data raportării4811Creanțe restante Cont nou Preia parțial conturile 4811 și 4821, precum și al conturilor de creanțe curente.
  4821Creanțe îndoielnice
  4837Creanțe atașate și sume de amortizat4812Dobânzi restanteCont nouPreia parțial conturile 4812, 4817, 4822, 4827, 376 și 375, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  4817Creanțe atașate
  4822Dobânzi îndoielnice
  4827Creanțe atașate
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  48371Creanțe atașate4812Dobânzi restanteCont nou Preia parțial conturile 4812, 4817, 4822 și 4827, precum și conturile de creanțe atașate curente.
  4817Creanțe atașate
  4822Dobânzi îndoielnice
  4827Creanțe atașate
  48372Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376, respectiv 375.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  484Active financiare depreciate la recunoașterea inițialăClasa 4Active imobilizateCont nou Preia sume din clasa 4,reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, inclusiv creanțe atașate și parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat aferente.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  4841Active financiare depreciate la recunoașterea inițialăClasa 4Active imobilizateCont nou Preia sume din clasa 4, reprezentând active financiare depreciate la recunoașterea inițială, exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente.
  4847Creanțe atașate și sume de amortizatClasa 4Active imobilizateCont nou Preia sume din clasa 4, reprezentând creanțe atașate, și parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  48471Creanțe atașateClasa 4Active imobilizateCont nou Preia sume din clasa 4, reprezentând creanțe atașate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  48472Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375 și 376, reprezentând sume de amortizat aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  485Creanțe din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată471Creanțe din operațiuni de leasing financiarCont nou Preia sume din contul 471 și parțial conturile 376, 375 reprezentând creanțe din operațiuni de leasing financiar*5), inclusiv creanțe atașate și sume de amortizat aferente
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  4851Creanțe din operațiuni de leasing financiar4711Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale Cont nou Preia sume din conturile 4711 și 4712 reprezentând creanțe din operațiuni de leasing financiar*5), exclusiv creanțe atașate și sume de amortizat
  4712Creanțe din operațiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale
  4857Creanțe atașate și sume de amortizat4717Creanțe atașateCont nou Preia sume din contul 4717 și parțial conturile 376 și 375 reprezentând creanțe atașate și sume de amortizat aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar*5).
  376Venituri înregistrate în avans
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  48571Creanțe atașate4717Creanțe atașateCont nou Preia sume din contul 4717, reprezentând creanțe atașate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar*5).
  48572Sume de amortizat376Venituri înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 376 și 375 reprezentând sume de amortizat aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar*5).
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  491Ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare deținute în filiale, în entități asociate și în entități controlate în comun491Ajustări pentru deprecierea părților deținute în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliuPreia parțial contul 491.
  492Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor și activelor reprezentând dreptul de utilizare492Ajustări pentru deprecierea imobilizărilorPreia parțial contul 393.
  393Ajustări pentru deprecierea stocurilor
  4921Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs4921Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în cursPreia parțial contul 49222.
  49222Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale
  49211Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs49222Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporaleCont nouPreia parțial contul 49222.
  49212Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs49212Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs
  4922Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale4922Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporalePreia parțial contul 4922.
  49221Ajustări pentru deprecierea fondului comercial49221Ajustări pentru deprecierea fondului comercial
  49222Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale49222Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporalePreia parțial contul 49222.
  4923Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale4923Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale Preia parțial contul 393.
  393Ajustări pentru deprecierea stocurilor
  49231Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri49231Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuriPreia parțial contul 49231.
  49232Ajustări pentru deprecierea construcțiilor49232Ajustări pentrudepreciereaconstrucțiilorPreia parțial contul 49232.
  49233Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport49233Ajustări pentru deprecierea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport
  49234Ajustări pentru deprecierea altor active corporale (mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale)49234Ajustări pentru deprecierea altor active corporalePreia parțial contul 393.
  393Ajustări pentru deprecierea stocurilor
  49235Ajustări pentru deprecierea investițiilor imobiliare49231Ajustări pentru deprecierea terenurilor și amenajărilor de terenuri Cont nou Preia parțial conturile 49231 și 49232.
  49232Ajustări pentru deprecierea construcțiilor
  49235Ajustări pentru depreciereainvestițiilorimobiliare
  4924Ajustări pentru deprecierea activelor reprezentând dreptul de utilizareCont nou
  493Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar, calculate la nivel individual, și alte ajustări493Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiarCont nouPreia parțial contul 493.
  4931Pierderi așteptate pe următoarele 12 luniCont nou
  4932Pierderi așteptate pe durata de viață493Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiarCont nouPreia parțial contul 493.
  49321Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativCont nou
  49322Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării493Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiarCont nouPreia parțial contul 493.
  49323Pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată493Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiarCont nouPreia parțial contul 493, reprezentând ajustări aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar*5).
  4933Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială493Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiarCont nou.Preia parțial contul 493, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  4937Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciateCont nou
  4939Alte ajustăriCont nou
  494Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar, calculate la nivel colectiv493Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiarCont nouPreia parțial contul 493.
  4941Pierderi așteptate pe următoarele 12 luniCont nou
  4942Pierderi așteptate pe durata de viață493Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiarCont nouPreia parțial contul 493.
  49421Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativCont nou
  49422Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării493Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiarCont nouPreia parțial contul 493.
  49423Pierderi așteptate aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar - abordarea simplificată493Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiarCont nouPreia parțial contul 493 reprezentând ajustări aferente creanțelor din operațiuni de leasing financiar*5).
  4943Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială493Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente operațiunilor de leasing financiarCont nouPreia parțial contul 493 reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  495Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din active imobilizate,calculate la nivel individual, și alte ajustări499Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente activelor imobilizateCont nouPreia parțial contul 499.
  4951Pierderi așteptate pe următoarele 12 luniCont nou
  4952Pierderi așteptate pe durata de viață499Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente activelor imobilizateCont nouPreia parțial contul 499.
  49521Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativCont nou
  49522Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării499Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente activelor imobilizateCont nouPreia parțial contul 499.
  4953Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială499Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente activelor imobilizatePreia parțial contul 499, reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  4957Ajustări pentru dobânzi aferente creanțelor depreciateCont nou
  4959Alte ajustăriCont nou
  496Ajustări pentru pierderi așteptate aferente creanțelor din active imobilizate, calculate la nivel colectiv499Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente activelor imobilizateCont nouPreia parțial contul 499.
  4961Pierderi așteptate pe următoarele 12 luniCont nou
  4962Pierderi așteptate pe durata de viață499Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente activelor imobilizateCont nouPreia parțial contul 499.
  49621Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativCont nou
  49622Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportării499Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente activelor imobilizateCont nouPreia parțial contul 499.
  4963Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială499Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente activelor imobilizatePreia parțial contul 499 reprezentând ajustări aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițială.
  501Capital social501Capital social
  5011Capital subscris nevărsat5011Capital subscris nevărsat
  5012Capital subscris vărsat5012Capital subscris vărsat
  502Elemente asimilate capitalului502Elemente asimilate capitalului
  503Acțiuni proprii503Acțiuni proprii
  504Ajustări ale capitalului social/capitalului de dotareCont nou Înregistrează diferențe dintre valoarea capitalului social/capitalului de dotare conform IFRS și valoarea înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului.
  508Acționari sau asociați508Acționari sau asociați
  511Prime de capital511Prime de capital
  5111Prime de emisiune5111Prime de emisiune
  5112Prime de fuziune5112Prime de fuziunePreia parțial contul 5112.
  5113Prime de aport5113Prime de aport
  5114Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni5114Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni
  5119Alte prime5119Alte prime
  512Rezerve legale512Rezerve legale
  5121Rezerve legale din profitul determinat înainte dededucerea impozitului pe profit5121Rezerve legale din profitul determinatînainte de deducerea impozitului pe profit
  5122Rezerve legale din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit5122Rezerve legale din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit
  513Rezerve statutare sau contractuale513Rezerve statutare sau contractuale
  516Rezerve din reevaluarea imobilizărilor516Rezerve din reevaluare
  5161Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporaleCont nou
  5162Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale51615169Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative Alte rezerve din reevaluăriCont nou.
  5163Rezerve din reevaluarea activelor reprezentând dreptul de utilizareCont nou
  519Alte rezerve519Alte rezervePreia parțial contul 519.
  521Diferențe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global6061Cheltuieli din diferențe de curs valutar aferente tranzacțiilor în valutăCont nou Preia parțial conturile 6061 și 7061.
  7061Venituri din diferențe de curs valutar aferente tranzacțiilor în valută
  522Diferențe din modificarea valorii juste, nete de deprecieri cumulate, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global66311Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament Cont nou Preia parțial conturile 66311 și 76311.
  76311Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament
  5221Diferențe din modificarea valorii juste aferenteinstrumentelor de capitaluri proprii66311Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasamentPreia parțial conturile 66311 și 76311.
  76311Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament
  5222Diferențe din modificarea valorii juste aferente instrumentelor de datorie și creditelor și creanțelor66311Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasamentPreia parțial conturile 66311 și 76311.
  76311Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament
  5223Deprecieri cumulate aferente instrumentelor de datorie și creditelor și creanțelorCont nou
  52231Pierderi așteptate pe următoarele 12 luniCont nou
  52232Pierderi așteptate aferente activelor financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativCont nou
  52233Pierderi așteptate aferente activelor financiare depreciate la data raportăriiCont nou
  52234Modificări ale pierderilor așteptate aferente activelor financiare depreciate la recunoașterea inițialăCont nou
  523Diferențe privind contabilitatea de acoperire3791Conturi de regularizare privind instrumentele de acoperireCont nouPreia parțial contul 3791.
  5231Diferențe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie și a investițiilor nete într-o operațiune din străinătate (partea eficientă)3791Conturi de regularizare privind instrumentele de acoperireCont nouPreia parțial contul 3791.
  5232Diferențe privind instrumentele de acoperire a instrumentelor de capitaluri propriiCont nou
  5233Diferențe privind instrumentele de capitaluri proprii acoperiteCont nou
  5234Diferențe privind instrumentele de acoperire (elemente nedesemnate)Cont nou
  524Impozit pe profit curent și impozit pe profit amânatCont nou
  5241Impozit pe profit curentCont nou
  5242Impozit pe profit amânatCont nou
  525Beneficii acordate angajaților sub forma instrumentelor de capitaluri proprii519Alte rezerveCont nou.Preia parțial contul 519.
  526Diferențe aferente activelor imobilizate deținute în vederea vânzăriiCont nou
  527Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuseCont nou
  528Diferențe din modificarea valorii juste, datorate riscului propriu de credit, aferente datoriilor financiareCont nou
  529Alte conturi de capitaluri proprii5112Prime de fuziuneCont nouPreia parțial contul 5112.
  5291Alte elemente de capitaluri proprii rezultate în urma fuziunii5112Prime de fuziuneCont nouPreia parțial contul 5112.
  5292Alte conturi de capitaluri propriiCont nou
  531Datorii subordonate la termen531Datorii subordonate la termen
  5311Titluri subordonate la termen5311Titluri subordonate la termen
  5312Împrumuturi subordonate la termen5312Împrumuturi subordonate la termen
  532Datorii subordonate pe durată nedeterminată532Datorii subordonate pe durată nedeterminată
  5321Titluri subordonate pe durată nedeterminată5321Titluri subordonate pe durată nedeterminată
  5322Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată5322Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată
  537Datorii atașate și sume de amortizat537Datorii atașatePreia parțial conturile 375, respectiv 376.
  375Cheltuieli înregistrate în avans
  376Venituri înregistrate în avans
  5371Datorii atașate537Datorii atașate
  5372Sume de amortizat375Cheltuieli înregistrate în avansCont nou Preia parțial conturile 375, respectiv 376.
  376Venituri înregistrate în avans
  538Dobânzi de încasat care rezultă dintr-o rată negativă a dobânzii efectiveCont nou
  551Provizioane pentru angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date551Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnăturăCont nou.
  5511Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel individual551Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnăturăCont nou.Preia parțial contul 551.
  55111Pierderi așteptate pe următoarele 12 luniCont nou
  55112Pierderi așteptate pe durata de viață551Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnăturăCont nou.Preia parțial contul 551.
  5512Provizioane pentru angajamente de creditare date, calculate la nivel colectiv551Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnăturăCont nou.Preia parțial contul 551.
  55121Pierderi așteptate pe următoarele 12 luniCont nou
  55122Pierderi așteptate pe durata de viață551Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnăturăCont nou.Preia parțial contul 551.
  5513Provizioane pentru garanții financiare date, calculate la nivel individual551Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnăturăCont nou.Preia parțial contul 551.
  55131Pierderi așteptate pe următoarele 12 luniCont nou
  55132Pierderi așteptate pe durata de viață551Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnăturăCont nou.Preia parțial contul 551.
  5514Provizioane pentru garanții financiare date, calculate la nivel colectiv551Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnăturăCont nou.Preia parțial contul 551.
  55141Pierderi așteptate pe următoarele 12 luniCont nou
  55142Pierderi așteptate pe durata de viață551Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnăturăCont nou.Preia parțial contul 551.
  5515Provizioane pentru alte angajamente date551Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnăturăCont nou.Preia parțial contul 551.
  5516Alte provizioane pentru garanții financiare date551Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnăturăCont nou.Preia parțial contul 551.
  552Provizioane pentru beneficiile angajaților552Provizioane pentru pensii și obligații similarePreia parțial contul 559.
  557Provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profit
  559Alte provizioane
  5521Provizioane pentru beneficii ale angajaților sub forma absențelor compensate pe termen scurt559Alte provizioaneCont nouPreia parțial contul 559.
  5522Provizioane pentru participarea angajaților la profit și prime de plătit557Provizioane pentru prime reprezentând participarea personalului la profitCont nou
  5523Provizioane pentru pensii și alte obligații similare552Provizioane pentru pensii și obligații similareCont nou
  5525Provizioane pentru alte beneficii postangajare559Alte provizioaneCont nouPreia parțial contul 559.
  5526Provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale angajaților559Alte provizioaneCont nouPreia parțial contul 559.
  5527Provizioane pentru beneficii ale angajaților la terminarea contractului de muncă559Alte provizioaneCont nouPreia parțial contul 559.
  5529Provizioane pentru alte beneficii ale angajaților559Alte provizioaneCont nouPreia parțial contul 559.
  553Provizioane pentru litigii559Alte provizioaneCont nouPreia parțial contul 559.
  554Provizioane pentru restructurare554Provizioane pentru restructurare
  555Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea555Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale și alte acțiuni similare legate de acestea
  559Alte provizioane553Provizioane pentru riscuri de țară Preia parțial contul 559.
  559Alte provizioane
  581Rezultatul reportat581Rezultatul reportat
  5811Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită5811Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită
  5814Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor5814Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
  5815Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile5813Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile
  5816Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare5815Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
  5817Rezultatul reportat provenit din implementarea IFRS ca bază a contabilitățiiCont nou
  58172Rezultatul reportat provenit din alte ajustări, mai puțin ajustarea la inflațieCont nou
  58173Rezultatul reportat provenit din aplicarea IAS 29Cont nou
  58174Rezultatul reportat din provizioane specifice constituite de instituțiile financiare nebancareCont nou
  5818Rezultat reportat provenit din trecerea instituțiilor financiare nebancare la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene5816Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
  591Profit sau pierdere591Profit sau pierdere
  592Repartizarea profitului592Repartizareaprofitului
  602Cheltuieli cu operațiunile cu clientela602Cheltuieli cu operațiunile cu clientela
  6022Dobânzi la împrumuturile primite de la instituții financiare6022Dobânzi la împrumuturile primite de la instituții financiare
  60221Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta60221Dobânzi la împrumuturile de pe o zi pe alta
  60222Dobânzi la împrumuturile la termen60222Dobânzi la împrumuturile la termen
  6023Dobânzi la operațiunile repo și titlurile date cu împrumut6023Dobânzi la valorile date în pensiunePreia parțial contul 6031.
  6031Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată
  60231Dobânzi la operațiunile repo de pe o zi pe alta60231Dobânzi la valorile date în pensiune de pe o zi pe altaPreia parțial contul 6031.
  6031Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată
  60232Dobânzi la operațiunile repo la termen60232Dobânzi la valorile date în pensiune la termenPreia parțial contul 6031.
  6031Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată
  60233Dobânzi la titlurile date cu împrumut de pe o zi pe altaCont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri
  60234Dobânzi la titlurile date cu împrumut la termenCont nou, modificare contabilizare împrumuturi de titluri
  6024Dobânzi la conturile clientelei6024Dobânzi la conturile de plăți
  60242Dobânzi la conturile de plăți6024Dobânzi la conturile de plăți
  6027Alte cheltuieli cu dobânzile6027Alte cheltuieli cu dobânzile
  6021Dobânzi la conturile de factoring
  6029Comisioane6029Comisioane
  603Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare603Cheltuieli pentru operațiunile cu titluriPreia parțial contul 645, precum și conturile de dobânzi/alte cheltuieli/pierderi aferente operațiunilor cu alte instrumente financiare.
  645Pierderi din cedarea părților în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  6031Pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării6032Pierderi la titlurile de tranzacție Cont nou Preia parțial conturile 6032 și 6036, precum și conturile de cheltuieli/pierderi aferente altor active și datorii financiare deținute în vederea tranzacționării.
  6036Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri
  60311Pierderi din evaluarea și cesiunea activelor financiare deținute în vederea tranzacționării60321Pierderi din reevaluări și cesiuneCont nouPreia parțial contul 60321, precum și conturile de cheltuieli/pierderi aferente altor active financiare deținute în vederea tranzacționării.
  60312Pierderi din evaluarea și cesiunea datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării6036Cheltuieli privind datorii constituite prin titluriCont nouPreia parțial contul 6036, precum și conturile de cheltuieli/pierderi aferente altor datorii financiare deținute în vederea tranzacționării.
  60313Costuri de tranzacționare60322Costuri de tranzacționarePreia parțial contul 60322.
  6032Pierderi aferente activelor și datoriilor financiaredesemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere6033Pierderi din cesiunea titlurilor de plasamentCont nouPreia parțial conturile 6033, 6034, 6036 și 645, precum și conturile decheltuieli/pierderi aferente altor active și datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  6034Cheltuieli cu titlurile de investiții
  6036Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri
  645Pierderi din cedarea părților în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  60321Pierderi din evaluarea și cesiunea activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere6033Pierderi din cesiunea titlurilor de plasamentCont nou Preia parțial conturile 6033, 6034 și 645, precum și conturile decheltuieli/pierderi aferente altor active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  6034Cheltuieli cu titlurile de investiții
  645Pierderi din cedarea părților în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  60322Pierderi din evaluarea și cesiunea datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere6036Cheltuieli privind datorii constituite prin titluriCont nouPreia parțial contul 6036, precum și conturile de cheltuieli/pierderi aferente altor datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  60323Costuri de tranzacționareCont nou
  6033Pierderi din cesiunea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alteelemente ale rezultatului global6033Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament Cont nou Preia parțial conturile 6033, 645 și 66311, precum șiconturile de cheltuieli/pierderi aferente altor active financiare clasificate ca fiind evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global.
  645Pierderi din cedarea părților în cadrulsocietăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  66311Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament
  6034Pierderi din cesiunea instrumentelor de datorie la cost amortizat60342Pierderi din cesiuneCont nouPreia parțial contul 60342
  60341Cheltuieli cu amortizarea primelorCont eliminat Modificare tratament contabil: primele vor diminua veniturile din dobânzi aferenteinstrumentelor de datorie la cost amortizat.
  6035Pierderi aferente activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere6033Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament Cont nou Preia parțial conturile 6033, 645 și 66311, precum și conturile de cheltuieli/pierderi aferente altor active financiare clasificate ca fiind evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  645Pierderi din cedarea părților în cadrul societăților comerciale legate, a titlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  66311Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament
  60351Pierderi din evaluarea și cesiunea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere6033Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament Cont nou Preia parțial conturile 6033, 645 și 66311, precum și conturile de cheltuieli/pierderiaferente altor active financiare clasificate ca fiind evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere.
  645Pierderi din cedarea părților în cadrul societăților comerciale legate, atitlurilor de participare și a titlurilor activității de portofoliu
  66311Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor de plasament
  60352Costuri de tranzacționareCont nou
  6036Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri6036Cheltuieli privind datorii constituite prin titluriPreia parțial contul 6036.
  60363Dobânzi privind obligațiunile60363Dobânzi privind obligațiunile Preia parțial contul 60369.
  60369Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri
  60364Dobânzi privind alte datorii constituite prin titluri60369Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluriCont nouPreia parțial contul 60369.
  6037Cheltuieli diverse privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare6037Cheltuieli diverse privind operațiunile cu titluri
  6039Comisioane6039Comisioane
  604Cheltuieli cu operațiunile de leasing604Cheltuieli cu operațiuni de leasing, chirii, locații de gestiune și alte contracte similare
  6041Dobânzi aferente datoriilor din operațiuni de leasing6041Dobânzi aferente datoriilor din operațiuni de leasing financiar
  6042Cheltuieli cu chiriile6042Cheltuieli cu operațiuni de leasing operațional, chirii, locații de gestiune și alte contracte similare
  63472Cheltuieli cu redevențele privind concesiunile
  6043Alte cheltuieli cu dobânzileCont nou
  6045Alte cheltuieli cu operațiunile de leasingCont nou
  6049Comisioane6049Comisioane