HOTĂRÂRE nr. 686 din 24 iunie 2008 (*actualizată*)privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule(actualizată până la data de 26 ianuarie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 26 ianuarie 2011, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 45 din 19 ianuarie 2011.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă punctele 31^1 şi 31^2 din titlul VII - "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila Korodip. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statMinistrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 24 iunie 2008.Nr. 686.  +  AnexăNORMA 24/06/2008