PLAN DE ACŢIUNE din 23 decembrie 2010pentru situaţii de urgenţă pentru anul gazier 2010-2011
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 25 ianuarie 2011  A. Surse de gaze naturaleA.1. Producţie internă de gaze naturaleDupă confirmarea situaţiei de urgenţă, se va asigura producţia de gaze naturale, în conformitate cu programul prevăzut în anexa nr. 1, pentru toate structurile productive, cu asigurarea condiţiilor normale de exploatare a zăcămintelor, sub aspect hidrodinamic.A.2. Gaze înmagazinate în depozitele subteraneÎn anexele nr. 2 şi 3 sunt prezentate cantităţile de gaze naturale înmagazinate în depozite în scop comercial şi pentru situaţii de urgenţă.Cantitatea de gaze naturale pentru situaţii de urgenţă este de 180 milioane mc, se găseşte la dispoziţia operatorului sistemului de transport, denumit în continuare OST, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale, şi va fi menţinută în rezervă pentru perioada decembrie 2010 - februarie 2011.Capacitatea de extracţie maximă zilnică din depozitele de înmagazinare, în scop comercial, trebuie să fie limitată la acel nivel care să permită accesarea a 3 milioane mc/zi, în orice moment din zi, după instituirea situaţiei de urgenţă, după cum urmează:- Depozitul Bilciureşti - rezerva de capacitate de extracţie la dispoziţia OST conform prevederilor Legii nr. 346/2007 - 2 milioane mc/zi;- Depozitul Urziceni - rezerva de capacitate de extracţie la dispoziţia OST conform prevederilor Legii nr. 346/2007 - 0,5 milioane mc/zi;- Depozitul Depomureş - rezerva de capacitate de extracţie la dispoziţia OST conform prevederilor Legii nr. 346/2007 - 0,2 milioane mc/zi;- Depozitul Gherceşti - rezerva de capacitate de extracţie la dispoziţia OST conform prevederilor Legii nr. 346/2007 - 0,3 milioane mc/zi.A.3. Import de gaze naturaleLa momentul confirmării situaţiei de urgenţă se vor asigura cantităţile de gaze naturale din import la nivelul nominalizărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare. După posibilităţi, conform condiţiilor contractuale, se va suplimenta importul de gaze naturale, cu excepţia cazurilor în care situaţia de urgenţă a fost generată de reducerea cantităţilor importate din cauze independente de piaţa comercială din România, urmând ca Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei să procedeze la recunoaşterea în cadrul preţurilor reglementate ale gazelor naturale a costurilor suplimentare generate, în conformitate cu reglementările Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. În situaţia suplimentării importului, structura livrărilor şi cota de import aferentă lunii respective se vor ajusta corespunzător, dacă este cazul.În situaţii de urgenţă, pentru depăşirea capacităţilor rezervate de transport, datorate suplimentării cantităţilor de gaze naturale vehiculate prin Sistemul naţional de transport, precum şi pentru celelalte situaţii prevăzute în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, cu modificările şi completările ulterioare, nu se percep penalităţi.A.4. Zestrea de gaze naturale a Sistemului naţional de transportObligaţia OST este de a deţine în mod continuu în Sistemul naţional de transport, denumit în continuare SNT, o cantitate de gaze naturale, conformă cu reglementările tehnice emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care să permită asigurarea în mod continuu a capacităţii de transport pentru a răspunde cerinţelor contractuale.B. Posibilităţi de suplimentare a resurselor în situaţii de urgenţăB1. Limitarea şi/sau sistarea furnizării gazelor naturale la operatorii economici care au contracte cu clauze de întreruperi - se va disponibiliza întreaga cantitate declarată întreruptibilă, după cum urmează:
             
      Capacitate contractată
    totalîntreruptibilă
    MWh/hMii mc/hMWh/hMii mc/h
    Societatea Comercială AZOMUREŞ - S.A. Târgu Mureş1.172,3051101.083,335102
    Societatea Comercială INTERAGRO - S.A. Bucureşti, din care:3.258,8653093.040,176286
    - Societatea Comercială AMURCO - S.R.L. Bacău*6258
    - Societatea Comercială DONAU CHEM - S.A. Turnu Măgurele*5854
    - Societatea Comercială VIROMET - S.A. Victoria*3937
    - Societatea Comercială GA PRO CO - S.A. Piatra-Neamţ*4036
    - Societatea Comercială AMONIL - S.A. Slobozia*5854
    - Societatea Comercială NITROPOROS Făgăraş (alimentată prin SRM Făgăraş)4947
    Societatea Comercială ELECTROCENTRALE Bucureşti/CET Palas, CET Grozăveşti, CET Sud, CET Vest, CET Progresu3.627,1323421.480,322139
    Total cantitate disponibilă8.058,3027615.603,833527
  __________ Notă *) Capacitatea întreruptibilă propusă pentru fiecare punct de consum, având în vedere prevederile contractului de întreruptibilitate în care capacitatea întreruptibilă nu a fost stabilită la nivel de punct de consum.Din această cantitate disponibilizată o parte se asigură din depozitele de înmagazinare subterană conform programului de extracţie aferent respectivilor consumatori. Această capacitate disponibilă de extracţie va fi pusă la dispoziţia furnizorilor care au obligaţia de a asigura alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor menţionaţi la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 346/2007. În cazul în care aceşti furnizori nu au cantităţi de gaze naturale disponibile, acestea vor fi extrase din stocul consumatorilor intreruptibili şi/sau al furnizorilor ai căror consumatori întreruptibili au fost limitaţi/întrerupţi.B.2. Reducerea consumului la Doljchim Craiova - limitat la un consum de până la 5 mii mc/hB.3. Trecerea societăţilor comerciale din tabelul de mai jos de la consumul de combustibil gazos la consumul de combustibil lichid/solid, cu reducerea cantităţilor de gaze naturale până la un nivel minim de funcţionare, astfel:
  Consumator/Puncte de consum Q minim de funcţionare (mii mc/h)
  TERMOELECTRICA - S.A. Bucureşti/CET Borzeşti, CET Chişcani, CET Doiceşti 0
  ELECTROCENTRALE Galaţi 20
  DALKIA TERMO Ploieşti 12
  TERMO CALOR CONFORT Piteşti 5
  COLTERM Timişoara 15
  COMPLEX ENERGETIC Craiova 11
  CET Iaşi 5
  CET Govora 5
  MODERN CALOR Botoşani 2
  ENERGOTERM Resiţa 5
  COMPLEXUL ENERGETIC Rovinari 2
  TERMICA Suceava 5
  CET Bacău 6
  ELECTROCENTRALE Deva 15
  TERMICA Târgovişte 4
  ENET Focşani 10
  Consumatorii de gaze naturale înscrişi în tabelul anterior prezentat au obligaţia, conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 346/2007, să îşi asigure stocuri de combustibili alternativi şi să asigure funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor de utilizare a acestora, pentru a răspunde la cerinţa operatorului SNT de schimbare a combustibilului în caz de urgenţă.Trecerea operatorilor economici de la consumul de combustibil gazos la consumul de combustibil lichid/solid va fi dispusă, la nivel zonal/naţional, de Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale, în funcţie de dezechilibrele constatate de operatorul SNT.C. Echilibrarea SNT în situaţii de urgenţăC.1. Gaze naturale destinate echilibrării SNTGazele naturale destinate echilibrării SNT sunt constituite din:1. gaze înmagazinate destinate echilibrării fizice, existente la dispoziţia OST - 3 milioane mc/zi, pentru perioada decembrie 2010-februarie 2011, în limita a 180 milioane mc, stoc de gaze naturale în depozitele subterane aflate la dispoziţia operatorului SNT, care se prezintă astfel:
  Nr. crt. Denumirea furnizorului Stoc obligatoriu conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2010 Ponderi din stocul obligatoriu Volumul
  MWh % mil. mc
  1. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA 6.321.044,10 28,12 50,62
  2. E.ON GAZ ROMÂNIA 5.880.235,75 26,16 47,09
  3. INTERAGRO 3.501.341,26 15,58 28,04
  4. PETROM OMV 2.600.000,00 11,57 20,82
  5. PETROM DISTRIBUTIE GAZE 117.329,75 0,52 0,94
  6. PETROM GAS 1.181.250,00 5,26 9,46
  7. SNGN ROMGAZ 2.875.200,00 12,79 23,03
  TOTAL 22.476.400,86 100,00 180,00
  2. gaze disponibilizate de la consumatorii întreruptibili conform clauzelor contractelor de întreruptibilitate;3. gaze disponibilizate de la DOLJCHIM Craiova;4. gaze disponibilizate de la consumatorii întreruptibili care au obligaţia de a schimba combustibilul gazos cu combustibil lichid/solid;5. surplusul de gaze naturale care pot fi preluate din import, cu excepţia situaţiilor în care situaţia de urgenţă a fost generată de reducerea cantităţilor importate din cauze independente de piaţa internă de gaze naturale.Utilizarea gazelor naturale destinate echilibrării SNT se va face în ordinea de prioritate prevăzută mai sus.În situaţia în care, până la finalul lunii februarie 2011, nu sunt extrase în totalitate gazele naturale menţionate la pct. 1, deţinătorii stocurilor de gaze naturale au dreptul de a extrage, cu prioritate, în limita capacităţii tehnice, faţă de alţi utilizatori ai depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale, gazele naturale aflate în stoc în perioada rămasă până la sfârşitul ciclului de extracţie 2011.C.2. Etape pentru alimentarea cu gaze naturale a diferitelor zone de consum în situaţii de urgenţăCa urmare a confirmării situaţiei de urgenţă se suspendă nominalizările realizate de utilizatorii de reţea de gaze naturale, gazele naturale fiind dirijate pentru asigurarea consumurilor consumatorilor prevăzuţi la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 346/2007.În perioada existenţei situaţiei de urgenţă se suspendă aplicarea prevederilor Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind aplicarea penalităţilor.În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 346/2007, după confirmarea apariţiei situaţiei de urgenţă de către Comisia de coordonare, operatorul SNT dispune următoarele măsuri:1. asigurarea livrării producţiei interne;2. începerea extracţiei gazelor naturale din stocul minim obligatoriu, cu notificarea corespunzătoare a operatorilor depozitelor de înmagazinare şi a proprietarilor gazelor naturale;3. activarea clauzei de întreruptibilitate conform clauzelor contractelor comerciale;4. transferul capacităţii de extracţie a gazelor naturale prin disponibilizarea capacităţii de extracţie de la consumatorii întreruptibili şi/sau furnizorii consumatorilor întreruptibili limitaţi/întrerupţi, cu respectarea procedurii descrise la lit. B1;5. suplimentarea cantităţilor de gaze din import;6. reducerea consumului la DOLJCHIM Craiova;7. solicitarea trecerii consumatorilor nominalizaţi în prezentul plan la combustibil lichid/solid.Ordinea în care vor fi activate măsurile dispuse de operatorul SNT este obligatorie. Măsurile pot fi aplicate la nivel zonal/naţional, în funcţie de dezechilibrele constatate de operatorul SNT.Cantităţile de gaze naturale astfel disponibilizate vor fi comercializate în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 346/2007.Pentru aceste cantităţi de gaze naturale se vor încheia contracte bilaterale între proprietarii gazelor naturale şi furnizorii care au obligaţia de serviciu public, în baza unei arondări a consumatorilor în funcţie de zona din care sunt alimentaţi.Cantităţile disponibilizate vor fi afişate de operatorul SNT pe site-ul propriu (www.transgaz.ro).În situaţia în care este activată măsura prevăzută la pct. 3, pentru depăşirea capacităţilor rezervate de extracţie şi transport nu se percep penalităţi.În situaţia în care este activată măsura prevăzută la pct. 7, operatorii economici afectaţi vor plăti tariful pentru rezervarea capacităţii de transport gaze naturale numai pentru capacitatea de transport efectiv realizată.Imediat după ce Comisia de coordonare declară încetarea situaţiei de urgenţă, operatorul SNT va dispune sistarea măsurilor prevăzute la pct. 1-7, cu notificarea corespunzătoare a operatorilor depozitelor de înmagazinare şi a proprietarilor gazelor naturale în ceea ce priveşte:- cantităţile de gaze naturale extrase din stocul minim, alocate pe fiecare furnizor şi pe fiecare beneficiar al gazelor naturale;- nivelul stocului minim de gaze naturale rămas în depozite.Furnizorii vor prelua cantităţile din stocul minim de la proprietarii gazelor naturale înmagazinate pentru situaţii de urgenţă.Costurile suplimentare generate de dispoziţiile Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale sau ale Comisiei de coordonare în intervalul de timp în care situaţia a fost declarată vor fi recunoscute de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.Costurile menţionate vor fi prezentate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe bază de documente justificative, urmând a fi analizate de către aceasta. Întrucât aceste costuri suplimentare nu au fost incluse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale societăţilor vor fi recunoscute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în baza documentelor prezentate, în termen de 60 de zile de la încetarea situaţiei de urgenţă.În cazul în care, ca urmare a situaţiei de urgenţă, la sfârşitul ciclului de extracţie 2010-2011 furnizorii vor rămâne cu gaze naturale în stoc, din cantităţile puse la dispoziţia operatorului SNT pentru echilibrarea fizică a sistemului, pentru acestea vor fi recunoscute costuri de finanţare, calculate pe o perioadă de un an de la momentul declarării situaţiei de urgenţă.Recuperarea prin preţurile reglementate a costurilor suplimentare generate de situaţia de urgenţă va fi realizată în conformitate cu reglementările Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.În termen de 10 zile de la publicarea prezentei hotărâri, consumatorii întreruptibili vor prezenta Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru avizare, proiectele contractelor de vânzare a gazelor naturale în situaţii de urgenţă, cu specificarea preţului gazelor naturale.În situaţia în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei constată că preţurile propuse prin contractele anterior menţionate denaturează concurenţa pe piaţa gazelor naturale, depăşind limita rezonabilă a preţurilor gazelor naturale practicate pe piaţă la momentul respectiv, aceasta poate solicita revizuirea lor.În situaţia în care consumatorii întreruptibili refuză revizuirea preţurilor propuse în cuprinsul contractelor înaintate spre avizare, preţurile practicate vor fi la nivelul celor considerate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei la calculul valorii sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale destinate pieţei reglementate din perioada respectivă.D. Program de măsuri pentru creşterea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale a RomânieiD.1. Interconectări existente cu sistemele de transport ale ţărilor vecine: a) conducta de interconectare cu sistemul din Ucraina pe direcţia Tekovo - SMG Medieşu Aurit - capacitate: 11 milioane mc/zi; b) conducta de interconectare cu sistemul din Ucraina pe direcţia Orlovka - SMG Isaccea - capacitate: 24 milioane mc/zi; c) conducta de interconectare cu sistemul din Ungaria pe direcţia Szeged - Nădlac - capacitate: 4,8 milioane mc/zi.D.2. Interconectări strategice ale SNT cu sistemele de transport ale ţărilor vecine în vederea creşterii siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturaleSe are în vedere realizarea, în perioada 2010 - 2012, a următoarelor lucrări:● interconectarea sistemului de transport gaze naturale din România şi Bulgaria, pe direcţia Giurgiu-Russe, dimensionat pentru un debit de 1,5 miliarde mc/an;● realizarea reversibilităţii curgerii gazelor pe conducta SMG Isaccea I - SMG Negru Vodă I, pentru un debit de circa 2,5 milioane mc/zi, în vederea asigurării gazelor necesare României/Bulgariei în condiţii de sistare a debitelor de gaze naturale preluate pe direcţia SC Orlovka (Ucraina) - SMG Isaccea;● interconectarea sistemelor de transport gaze naturale din România şi Republica Moldova pe direcţia Iaşi - Ungheni, cu o capacitate de transport de 1,5 miliarde mc/an.  +  Anexa 1 la planul de acţiunePROGRAMCantităţi de gaze naturale extrase din producţia internă - milioane mc -
                   
    Producător20102011
    OctombrieNoiembrieDecembrieIanuarieFebruarieMartieTOTAL:
    Societatea Comercială AURELIAN OIL GAS - S.R.L.3,13,53,53,53,33,420,3
    Societatea Comercială AMROMCO ENERGY - S.R.L. + L.L.C.21,522,322,322,321,322,3132,0
    Societatea Comercială FORAJ SONDE - S.A. CRAIOVA0,50,40,50,50,40,52,8
    OMV PETROM - S.A.433,4416,0440,4433,7387,8429,02.540,3
    ROMGAZ480,0496,0517,0525,0471,0512,03.001,0
    LOTUS PETROL1,21,21,31,31,11,27,3
    WINTERSHALL HOLDING - S.A.0,30,30,30,30,20,31,7
    TOTAL:940,0939,7985,3986,6885,1968,75.705,4
   +  Anexa 2 la planul de acţiuneSituaţia pe depozite la data de 30 septembrie 2010, referitoare lastadiul îndeplinirii programului de înmagazinare┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Ciclul de injecţie 2010 ││ ├────────────────────────┬─────────────┬────────────────┤│ │Stoc la sfârşit de ciclu│Cumulat/ciclu│Stoc în zăcământ││ │ de extracţie │ │ la 30.09.2010 ││ │ 2009-2010 │ │ ││ ├────────────────────────┤ │ ││ │ Stoc final propus │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│Total depozite │ 869,9 │ 2.071,3 │ 2.941,2 ││ ├────────────────────────┤ │ ││ │ 3.060,0 │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│Total depozite Romgaz│ 793,8 │ 1.845,7 │ 2.639,5 ││ ├────────────────────────┤ │ ││ │ 2.760,0 │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│Bilciureşti │ 178,1 │ 996,5 │ 1.174,6 ││ ├────────────────────────┤ │ ││ │ 1.310,0 │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│Urziceni │ 101,5 │ 169,3 │ 270,8 ││ ├────────────────────────┤ │ ││ │ 250,0 │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│Bălăceanca │ 8,2 │ 20,1 │ 28,3 ││ ├────────────────────────┤ │ ││ │ 50,0 │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│Sărmăşel │ 315,5 │ 472,6 │ 788,1 ││ ├────────────────────────┤ │ ││ │ 800,0 │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│Cetatea de Baltă │ 136,9 │ 80,1 │ 217,0 ││ ├────────────────────────┤ │ ││ │ 200,0 │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│Gherceşti │ 53,6 │ 107,1 │ 160,7 ││ ├────────────────────────┤ │ ││ │ 150,0 │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│Depomureş/ │ 76,0 │ 225,6 │ 301,6 ││Depozit Târgu Mureş ├────────────────────────┤ │ ││ │ 300,0 │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤│Amgaz/ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 ││Depozit Nadeş ├────────────────────────┤ │ ││ │ 0,0 │ │ │└─────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┴────────────────┘  +  Anexa 3 la planul de acţiuneSituaţia pe furnizori la data de 30 septembrie 2010, referitoare lastadiul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Ordinul preşedinteluiAutorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2010privind stabilirea modalităţii de determinare a stocului minim degaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelornaturale au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinaresubterană la încheierea activităţii de injecţie din anul 2010
  *Font 9*
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐│Nr. │ │ Stoc minim │ Stoc la ││crt.│ Denumirea furnizorului │obligatoriu 2010│30 septembrie 2010││ │ │ (MWh) │ (MWh) │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 1 │Societatea Comercială ALPHA METAL BUCUREŞTI │ 52.250,000 │ 20.000,000 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 2 │Societatea Comercială AMARAD ARAD │ 6.168,750 │ 6.168,750 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 3 │Societatea Comercială AMGAZ FURNIZARE - S.R.L.│ 38.982,250 │ ││ │BUCUREŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 4 │Societatea Comercială ARMAX GAZ - S.A. MEDIAŞ │ 18.125,000 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 5 │Societatea Comercială APOPI BLUMEN S.R.L. │ 2.434,704 │ ││ │IAŞI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 6 │Societatea Comercială ARELCO DISTRIBUŢIE - │ 119.042,100 │ ││ │S.R.L. │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 7 │Societatea Comercială AURAPLAST - S.R.L. │ 91,000 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 8 │Societatea Comercială BEN BEN - S.A. │ 3.683,559 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 9 │Societatea Comercială BERG SISTEM GAZ - S.A. │ 6.521,306 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 10 │Societatea Comercială CIS GAZ -S.A.TÂRGU MUREŞ│ 23.222,946 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 11 │Societatea Comercială CONGAZ - S.A. CONSTANŢA │ 284.897,125 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 12 │Societatea Comercială CONEF GAZ - S.R.L. │ 378.187,500 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 13 │Societatea Comercială COVI CONSTRUCT - S.R.L. │ 29.075,000 │ ││ │BUCUREŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 14 │CPL CONCORDIA - S.R.L. CLUJ │ 50.450,750 │ 50.566,782 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 15 │Societatea Comercială CONSTRUCT P G - S.R.L. │ 5.131,500 │ 5.131,500 ││ │BRĂILA │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 16 │Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A. │ 3.644,925 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 17 │Societatea Comercială DESIGN PROIECT - S.R.L. │ 343,125 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 18 │Societatea Comercială DISTRIGAZ VEST - S.A. │ 30.253,125 │ ││ │ORADEA │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 19 │Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA │ 6.321.044,101 │ 5.820.113,941 ││ │- S.A. │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 20 │Societatea Comercială E.ON GAZ ROMÂNIA - S.A. │ 5.880.235,750 │ 2.555.919,364 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 21 │Societatea Comercială EGL GAS POWER │ 56.250,000 │ 20.869,338 ││ │INTERNATIONAL - S.R.L. │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 22 │Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY - │ 4.522,000 │ ││ │S.R.L. BUCUREŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 23 │Societatea Comercială GAZVEST - S.A. ARAD │ 57.074,250 │ 46.000,000 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 24 │Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A. │ 7.925,000 │ ││ │HÂRLĂU │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 25 │Societatea Comercială GAZ EST - S.A. VASLUI │ 132.645,401 │ 21.422,000 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 26 │Societatea Comercială GRUP DEZVOLTARE REŢELE │ 30.858,750 │ ││ │- S.A. BUCUREŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 27 │Societatea Comercială GAZ SUD - S.A. │ 49.321,250 │ ││ │GHERMĂNEŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 28 │Societatea Comercială GAZ SUD FURNIZARE - │ 25.946,413 │ ││ │S.R.L. │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 29 │Societatea Comercială HARGAZ HARGHITA GAZ - │ 23.707,086 │ 16.000,000 ││ │S.A. │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 30 │Societatea Comercială INTERAGRO - S.A. │ 3.501.341,259 │ ││ │BUCUREŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 31 │Societatea Comercială INTERGAZ - S.R.L. │ 161.903,050 │ 2.484,000 ││ │ZIMNICEA │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 32 │Societatea Comercială MM DATA - S.R.L. │ 3.550,000 │ ││ │BUCUREŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 33 │Societatea Comercială MEGACONSTRUCT - S.A. │ 20.905,500 │ ││ │BALOTEŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 34 │Societatea Comercială MEHEDINŢI GAZ - S.A. │ 7.763,250 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 35 │Societatea Comercială MIHOC OIL - S.R.L. │ 488,631 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 36 │Societatea Comercială NORD GAZ -S.R.L. SUCEAVA│ 26.010,195 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 37 │Societatea Comercială OLIGOPOL - S.R.L. │ 1.916,204 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 38 │Societatea Comercială OTTOGAZ - S.R.L. │ 37.250,000 │ ││ │BUCUREŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 39 │Societatea Comercială PADO GROUP │ 19.687,500 │ ││ │INFRASTRUCTURES - S.R.L. │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 40 │Societatea Comercială OMV PETROM - S.A. │ 2.600.000,000 │ 7.551.113,510 ││ │BUCUREŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 41 │Societatea Comercială PETROM DISTRIBUŢIE │ 117.329,750 │ ││ │GAZE - S.R.L. │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 42 │Societatea Comercială OMV PETROM GAS - S.R.L. │ 1.181.250,000 │ ││ │BUCUREŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 43 │Societatea Comercială PRISMA SERV COMPANY - │ 286,603 │ ││ │IAŞI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 44 │Societatea Comercială PROGAZ P D -S.A. CÂMPINA│ 10.226,500 │ 10.227,000 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 45 │Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ -│ 2.875.200,000 │ 12.108.422,560 ││ │S.A. MEDIAŞ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 46 │Societatea Comercială SALGAZ - S.A. SALONTA │ 13.978,750 │ 13.978,750 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 47 │Societatea Comercială TIMGAZ - S.A. TIMIŞOARA │ 6.790,486 │ 6.790,486 │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 48 │Societatea Comercială TINMAR - IND. - S.A. │ 1.856,250 │ 1.856,250 ││ │BUCUREŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 49 │Societatea Comercială TRANSENERGO COM - S.A. │ 4.375,000 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 50 │Societatea Comercială TULCEA GAZ - S.A. │ 13.068,106 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 51 │Societatea Comercială VEGA '93 - S.R.L. GALAŢI│ 3.025,878 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 52 │Societatea Comercială WIROM GAS - S.A. │ 71.281,066 │ ││ │BUCUREŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 53 │Societatea Comercială WIEE ROMÂNIA - S.R.L. │ 87.500,000 │ 3.151.092,828 ││ │BUCUREŞTI │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 54 │Societatea Comercială COMPA - S.A. SIBIU │ 16.137,000 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 55 │Societatea Comercială DGN TRANSILVANIA - S.A. │ 372,098 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 56 │Societatea Comercială ECO ENERGY - S.R.L. │ 13.187,500 │ ││ │TÂRGOVIŞTE │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 57 │Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY │ 6.250,000 │ ││ │TRADING ROMÂNIA │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 58 │Societatea Comercială ELECTROCENTRALE │ 13.250,000 │ ││ │BUCUREŞTI - S.A. │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 59 │Societatea Comercială GLOBAL NRG ROM - S.R.L. │ 26.400,000 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 60 │Societatea Comercială G-ON EUROGAZ - S.R.L. │ 65,288 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 61 │Societatea Comercială PRO FAUR INVEST - S.A. │ 1.906,250 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 62 │Societatea Comercială TETAROM - S.R.L. │ 306,370 │ │├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ │ TOTAL: │ 24.491.983,821 │ 31.408.157,059 │└────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘----