HOTĂRÂRE nr. 1.370 din 23 decembrie 2010privind aprobarea stemelor comunelor Băniţa, Romos, Topliţa şi Turdaş, judeţul Hunedoara
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă stemele comunelor Băniţa, Romos, Topliţa şi Turdaş, judeţul Hunedoara, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.4. (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4. (3) Anexele nr. 1.1-1.4 şi 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.370.  +  Anexa 1.1  +  Anexa 2.1DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Băniţa,judeţul HunedoaraDescrierea stemeiStema comunei Băniţa, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În partea superioară, în câmp roşu, se află o fortificaţie crenelată, de argint.În partea inferioară, în câmp albastru, se află un călăreţ cu armură, drapel şi scut, de argint, galopând spre dreapta.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateFortificaţia crenelată reprezintă cetatea dacică Băniţa.Călăreţul cu armură, drapel şi scut semnifică elemente din fostul sigiliu al localităţii.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.2  +  Anexa 2.2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Romos,judeţul HunedoaraDescrierea stemeiStema comunei Romos, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.În partea superioară, în câmp roşu, se află un car, de cult, de aur.În vârful scutului, în câmp albastru, se află o carte deschisă, de argint.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateCarul aminteşte de tezaurul arheologic aparţinând cultului soarelui din epoca bronzului.Cartea simbolizează tradiţia culturală a comunei, încă din secolul al XV-lea.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.3  +  Anexa 2.3DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Topliţa,judeţul HunedoaraDescrierea stemeiStema comunei Topliţa, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.În partea superioară, în primul cartier, în câmp argintiu, se află un furnal roşu.În partea superioară, în al doilea cartier, în câmp roşu, se află un stejar dezrădăcinat, de argint.În vârful scutului, în câmp albastru, se află un brâu undat de argint.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateFurnalul semnifică primul furnal de topire a fontei din zonă, datând din secolul al XVIII-lea.Copacul reprezintă bogăţia silvică a zonei, iar brâul undat semnifică cele două văi, Cerna şi Vălăriţa.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  +  Anexa 1.4  +  Anexa 2.4DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Turdaş,judeţul HunedoaraDescrierea stemeiStema comunei Turdaş, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.În câmpul albastru se află un vas ceramic de provizii cu ornament geometric în forma literei V, de aur.În vârful scutului se află un brâu undat de argint.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumateVasul ceramic semnifică tezaurul arheologic descoperit pe teritoriul localităţii, aparţinând culturii Turdaş.Brâul undat simbolizează râul Mureş.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.----