HOTĂRÂRE nr. 1.268 din 8 decembrie 2010privind aprobarea Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 564/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC(1) Se aprobă Programul de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Programul prevăzut la alin. (1) este valabil pe o perioadă de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și patrimoniului
  național,
  Kelemen Hunor
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul dezvoltării regionale
  și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  București, 8 decembrie 2010.Nr. 1.268.  +  AnexăPROGRAMUL DE PROTECȚIE ȘI GESTIUNE pentru monumentele istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO