HOTĂRÂRE nr. 1.332 din 23 decembrie 2010privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 29 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 45 alin. (2) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 3.  +  Articolul 3În cazul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la nivelul cărora poliţia comunitară este organizată până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea deliberativă a acestora, la propunerea autorităţii executive respective, aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, până la data de 31 decembrie 2010, cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2011.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.332.  +  Anexă-----REGULAMENT 23/12/2010