HOTĂRÂRE nr. 31 din 15 decembrie 2010privind alegerea celor doi reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 17 decembrie 2010    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 19 şi 20 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 132 şi 139 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDoamna Corina Adriana Dumitrescu şi domnul Teodor Victor Alistar sunt aleşi ca reprezentanţi ai societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, pentru un mandat de 6 ani.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 decembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR VIOREL MELEŞCANUBucureşti, 15 decembrie 2010.Nr. 31.-----