LEGE nr. 238 din 7 decembrie 2010privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se declară ziua de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale.  +  Articolul 2 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sprijină material şi financiar organizarea de manifestări cultural-artistice şi de acţiuni social-culturale dedicate sărbătoririi acestei zile. (2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional elaborează, în colaborare cu reprezentanţii organismelor deconcentrate, un ghid anual al manifestărilor dedicate acestei sărbători.  +  Articolul 3Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune vor realiza şi vor include în programele lor emisiuni dedicate acestei zile.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 7 decembrie 2010.Nr. 238.-----